Page content

Best Practices van SAP Business ByDesign

Best Practices van SAP Business ByDesign

Industry en Cross-Industry Scenario’s voor SAP Business ByDesign

SAP Business ByDesign is een volwaardige Enterprise Suite, die zeer sterk is op het gebied van Industry Best Practices.  Deze practices zijn opgebouwd op basis van 30 jaar ERP/CRM/SCM/FIN ervaringen en worden ieder kwartaal verder aangescherpt danwel aangevuld met functionaliteiten waar de markt om vraagt. De kracht van Industry Best Practices zorgt direct  dat er een helder procesflow aanwezig is, om een deel van de bedrijfsprocessen te ondersteunen.

Om een indruk te krijgen van van de aanwezige scenario’s binnen SAP Business ByDesign, zijn de Best Practice Scenario’s verdeeld in Industry and Cross-Industry Scenario’s:


background: rgba(255, 255, 255, 0.73);