Page content

Best Practices SAP Business ByDesign

Informatie omtrent het opzetten en uitwerken van Best Practices ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen binnen SAP Business ByDesign. SAP Business ByDesign is een volwaardige Enterprise Suite die zeer sterk is op het gebied van Industry Best Practices. Deze practices zijn opgebouwd op basis van 30 jaar ERP ervaringen en worden ieder kwartaal verder aangescherpt en aangevuld met functionaliteiten waar de markt om vraagt. De kracht van Industry Best Practices zorgt direct dat er een helder procesflow aanwezig is om een deel van de bedrijfsprocessen te ondersteunen. Om een indruk te krijgen van van de aanwezige scenario’s binnen SAP Business ByDesign zijn de Best Practice Scenario’s verdeeld in Industry and Cross-Industry Scenario’s:

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);