Page content

BPM en Business Model Innovatie

 Business Model Innovatie

Business Model Innovatie is een traject dat niet weg te denken is binnen de huidige digitale revolutie. De digitale revolutie heeft gevolgen voor het verdienmodel van elk bedrijf. Ontdek tijdig de mogelijkheden van digitalisatie om je bedrijfsmodel te innoveren en de concurrentie voor te blijven!

De Business Consultants van Scheer kunnen je helpen om het potentieel van digitalisatie te bepalen vanuit een  innovatieperspectief vanuit klant-, leverancier- of interne organisatie.

Business Model Innovation
Veel organisatie worstelen met de vraag hoe het verdienmodel te versterken en daarbij optimaal gebruik te maken van digitalisatie. Vooral de vragen:

  • waarin te investeren?
  • welke technologie te kiezen?
  • welke risico’s te mijden?

zijn moeilijk te beantwoorden.

Scheer Nederland helpt bij het maken van de keuzes en het tastbaar maken van je business model innovatie.

  1. Scheer Nederland volgt de trends, zoals bijvoorbeeld Cloud, Big Data, Internet of Things, Omni Channel en mobiele oplossingen. Afhankelijk van je verdienmodel en de uitdagingen binnen je branche wordt gekeken naar jouw strategische focus en de inzet van deze trends.
  2. Hierna worden op basis van uw kerncompetenties en het digitale potentieel de verbetermogelijkheden en risico’s in kaart gebracht
  3. Het eindresultaat is een transformatieplan van de beoogde projecten met een implementatie roadmap. Dit transformatieplan bevat tevens een uitgewerkte business case.

Specifiek voor onze aanpak van Business Model Innovatie, is dat we innovaties identificeren in de gehele waardeketen van leverancier tot klant en deze innovaties relateren aan de strategische doelstellingen.

Onze Business Model Innovatie aanpak kort samengevat:

  • Structuur voor het innoveren van het bedrijfsmodel
  • Digitalisatie wordt tastbaar gemaakt
  • Concrete verbeteringen en risico’s

 

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);