Page content

Business Process Management

Business process management aanpak

De Business Proces Management (BPM) aanpak van Scheer Nederland maakt gebruik van de laatste inzichten en innovatieve tooling die zijn gericht op continue verandering.
Het overzicht behouden over het geheel van business modellen, bedrijfsprocessen en de ondersteunende functionaliteit van applicaties is van cruciaal belang voor een succesvolle en effectieve bedrijfsvoering.

Voorlopen op de concurrentie

Bedrijven moeten sneller dan ooit reageren in een dynamische omgeving van klanten, markten en algemene sociaal-politieke ontwikkelingen. Dit vereist een structurele aanpak om de controle te behouden over een snelle invoering, verandering of uitfasering van bedrijfsprocessen.

Behoud grip en meer inzicht

Scheer Nederland helpt jouw organisatie met grip krijgen op veranderingen door:

 • Afstemming van de bedrijfsprocessen op de bedrijf- en marketingstrategie
 • Identificatie van onderscheidende processen in de organisatie die zorgdragen voor concurrentievoordeel
 • Implementatie van aanpak en automatisering die continue verandering ondersteunt en bevorderd.
 • Opzet van een proces georiënteerde organisatiestructuur
 • Implementatie van een geïntegreerde business architectuur van business modellen, processen, IT en organisatie
 • Implementatie van een BPM Governance Proces
 • Communicatie en kennisopbouw om proceskennis te borgen in de organisatie
 • Actieve controle op het creëren van toegevoegde waarde

Wanneer wordt BMP belangrijk voor jouw organisatie?

Aanleidingen voor het opzetten van een gestructureerde aanpak voor BPM zijn er velen. De naar onze mening belangrijkste zijn:

 • Doorvoeren van veranderingen in processen en automatisering is zeer tijdrovend
 • Veel ad-hoc oplossing van problemen
 • Ontbreken van aanpak voor het definiëren van processen en
  requirements
 • IT projecten leveren niet de verwachte resultaten
 • Veel operationele problemen tussen afdelingen/bedrijven

Scheer Nederland is expert in het inbedden van BPM en een BPM Competence Center binnen uw SAP omgeving. Tevens beschikt Scheer Nederland over kennis en ervaring met de inzet van ARIS binnen uw SAP en IT omgeving.

Beheersbaar houden van processen

Naast het inzichtelijk en beheersbaar maken van uw processen en SAP functionaliteit werken we aan;

 • Duidelijke afstemming van procesdoelstellingen met de bedrijfsdoelstellingen
 • Een proces georiënteerde organisatiestructuur
 • Geïntegreerde business architectuur van business modellen, processen, IT en organisatie
 • Implementatie van proces en IT Change Management proces
 • Ontwikkelen van adaptieve processen
 • Communicatie en kennisopbouw om proceskennis te borgen in de organisatie
 • Actieve controle op het creëren van toegevoegde waarde

Potentiële resultaten van adequaat Business Process Management traject

 • Verbetering klanttevredenheid
 • Verbetering flexibiliteit
 • Verbeterde kwaliteit, compliance
 • Reductie van proceskosten
 • Snellere implementatie IT
 • Minder trainingstijd en kosten
 • Afname van support vragen
 • Inzicht in prestaties processen
background: rgba(255, 255, 255, 0.73);