Page content

Wat betekent Industrie 4.0 voor jouw business model?

Wat gaat Industrie 4.0 voor jouw business betekenen?

De impact van een Industrie 4.0 op het business model gaat je merken door de opmars van digitalisering en het koppelen van materialen en machines binnen de logistieke keten. Industrie 4.0 gaat veel veranderen voor de omgang met bedrijven, leveranciers en  klanten.

Industrie 4.0 wordt gezien als de 4e revolutie van het industriële tijdperk. Onderstaand de revolutionaire stappen op een rijtje:
1. Uitvinding van de stoommachine
2. Inzet van de lopende band
3. Automatisering van activiteiten
4. Inzet van internet binnen Industriële en bedrijfsomgevingen

Industrie 4.0 Business Innovatie

Deze revolutie met betrekking tot Industrie 4.0 start wederom met processen waarbij de IT en de Business verder samensmelten. Het Internet of Things (IoT) creëert nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. De focus van Industrie 4.0 was initieel gericht op fabrieksautomatisering. Echter deze digitale transformatie levert allerlei nieuwe toegevoegde waarde op voor processen en businessmodellen als voor leveranciers en klanten.

Door intelligente koppelingen van alle dingen die betrokken zijn binnen processen (werknemers, materialen en machines) wordt het mogelijk om beschikbaarheid en real-time informatie te delen voor zelforganiserende dynamische logistieke keten.

Scheer is sinds 1980 bezig met de integratie van planning- en beheersprocessen van vooral technisch georiënteerde productietaken in het kader van Computer Integrated Manufacturing. Flexibiliteit van de productie en de toenemende individualisering van producten door middel van Industrie 4.0 heeft een grote invloed op de productie ,logistiek en verkoopstrategie. Vandaag de dag is het door integratie en de verre vorm van automatisering mogelijk om klant specifieke orders te combineren met massaproductie.

Processen verdienen de eerste aandacht

Bedrijven dienen hun processen en bijbehorende data volledig op orde te hebben voordat er gedacht gaat worden aan een verdere uitbreiding van digitale procesautomatisering. Hiervoor is het van belang te zorgen dat processen helder, solide en “lean” zijn ingericht. De organisatie dient te beschikken over heldere uitwerking van zowel de business processen als het proces achter masterdatamanagement.

Inzet van nieuwe technologie allen bij toegevoegde waarde

Bij het inzetten van nieuwe technologische ontwikkelingen dient niet alleen gekeken te worden naar de toegevoegde waarde voor de organisatie. De huidige digitale transformatie dient een win-win op te leveren voor het bedrijf, medewerkers, de leveranciers en de klanten.
Het gaat hierbij zowel om verbeterde processen als inzicht in het geheel.

Factor tijd wordt steeds bepalender voor succes

Zorg ervoor dat uw organisaties snel en realistisch de prototypes uit kan werken op basis van de Industrie 4.0 principes. Alleen een snelle implementatie van de verbeterde processen zal zorgen voor het behalen van het juiste resultaat.

Wordt sneller en wendbaarder

De huidige ontwikkelingen binnen uw markt vragen continue om snelle aanpassingen en veranderingen om in te spelen op de laatste trends. Dit vraagt om een helder inzicht in het huidige en toekomstige digitale landschap van uw organisatie en de mogelijkheid om deze transformatie(s) door te voeren.

Cloud oplossingen hebben als voordeel dat ze snel inspelen op deze trends en dat ze volledig schaalbaar kunnen worden ingezet op de ontwikkelingen binnen uw organisatie.

Data Security is de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie

De steeds verdere vorm van digitale integratie, impliceert ook steeds meer aandacht voor de veiligheid van alle data.

Het beveiligen van data is niet alleen de verantwoordelijk van de IT-afdeling. Het is van groot belang om het gehele managementteam te betrekken bij de opzet en de impact van data-security van uw organisatie. Naast de invoering van nieuwe integraties op basis van Industrie 4.0, dient met alle betrokkenen het fenomeen omtrent veiligheid van data, aandacht te krijgen.

Bouwen op basis van vaardigheden

De digitale transformatie vergt van uw medewerkers nieuwe vaardigheden in het ontwerp en de realisatie van Industrie 4.0 oplossingen. Het gaat hierbij om het uitwerken van de visie voor de komende jaren met betrekking tot de volgende zaken:
• Welke producten: verkoop versus diensten
• Welke klantgroepen
• Tegen welke marges
• Met behulp van welke resources
Hierbij dienen concepten als Digital Transformation, Design Thinking en andere technieken te worden ingezet, om het toekomstige verdienmodel uit te werken.

Conclusie

Voor de inzet van Industrie 4.0 gaat het niet over het uitwerken van een digitale strategie, maar over het digitaliseren van uw bedrijfsstrategie. Het succes wordt niet verkregen door hier een App of daar een Site toe te voegen. Om de concurrentie voor te blijven dient je inzicht te hebben in de waarde die jouw bedrijf creëert voor de klant binnen hun digitale wereld. Herdefinieer je bedrijf als onderdeel van het persoonlijke waarde ecosysteem van de klanten, leveranciers en personeel om te komen tot het juiste niveau van Digital Operational Excellence.

Ondersteuning voor het digitaliseren van de bedrijfsstrategie

Scheer Nederland helpt organisaties met het definiëren van het toekomstige digitale verdienmodel. Uitgangspunten hierbij zijn de end-2-end processen en de wijze waarop SAP Cloud oplossingen kunnen worden ingezet. Tevens wordt ondersteuning en inzicht gegeven in het opzetten van een digitale roadmap voor deze transformatie.

De impact op het business model door Industrie 4.0

  • Extra mogelijkheden door de inzet van Internet of Things
  • Voordeel voor uw klanten
  • Communicatie met leveranciers
  • Verbeterd inzicht tijdens de uitvoering
    background: rgba(255, 255, 255, 0.73);