Page content

BPM en ProcesInnovatie

Procesinnovatie voor extra concurrentie kracht

Het verdienmodel versterken door procesinnovatie

In de huidige concurrentiestrijd is procesinnovatie een belangrijke pijler geworden in het creëren van concurrentievoordeel.

Scheer Nederland ondersteunt bij procesinnovatie op basis van SAP oplossingen. Op basis van Business Process Management (BPM) methoden en principes bepalen we de gewenste verbeteringen. Deze worden vertaald naar innovatieve  processen en de juiste inzet van standaard SAP, Cloud en/of Mobiele oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (een combinatie van) S/4 HANA, Cloud for CustomersHybrisCloud for Services of Business ByDesign.

Onze proces georiënteerde analyse aanpak

Met onze procesgeoriënteerde aanpak analyseren we de end-to-end processen zowel intern- als extern gericht. Zo worden alle interacties met klanten, leveranciers en partners gevolgd. Op basis van deze ‘process journeys’ wordt het mogelijk om over de gehele keten de toegevoegde waarde per activiteit te beoordelen en de gewenste verbetering te bepalen. De gewenste verbeteringen worden vertaald naar innovatieve (adaptieve) processen en oplossingen door het toepassen van een combinatie van standaard SAP functionaliteit, Business Proces Management, SAP Cloud oplossingen en Mobiele Business Apps.

Creëren van procesinnovatie door:

  • Inzet van Business Process Management principes en methoden
  • Kennis en ervaring met vertaling van business modellen naar organisatie, processen en IT.
  • Duidelijk onderscheid in de implementatie aanpak t.a.v. kern- en generieke activiteiten
  • Toepassen van vernieuwende technologie, technieken en methoden
  • Inbedden van BPM in de staande organisatie
  • Nauw samenwerken met alle stakeholders en medewerkers.
background: rgba(255, 255, 255, 0.73);