Wat zijn de opties om SAP ERP naar Azure Cloud te brengen?
Wat zijn de opties om SAP ERP naar Azure Cloud te brengen?
25 april 2019 

Wat zijn de opties om SAP ERP naar Azure Cloud te brengen?

Kiezen voor Infrastructure-, Platform- of Software as a Service?

Scheer besteedt al geruime tijd, via de serie webinars “Overstappen naar Cloud ERP”,  aandacht aan de inzet van de Next Generation ERP vanuit de Cloud. Hierbij besteden wij aandacht aan de transitie om vanuit de SAP On-Premise omgeving de overstap te maken naar een Cloud ERP-omgeving op basis van Software as a Service.

In dit artikel wordt specifiek ingegaan op de opties om uw ERP naar Microsoft Azure Cloud te brengen. Door de samenwerking tussen Scheer, Microsoft en SAP bestaat de optie om te kiezen voor een Infrastructure as a Service of een Platform as a Service op basis Microsoft Azure.

Met de inzet van de SAP on Azure platform krijgt uw organisatie direct een aantal voordelen.

 1. Supersnelle inkoop faciliteiten
  De benodigde infrastructuur kan letterlijk binnen minuten worden geregeld in tegenstelling tot de normale doorlooptijd van weken tot maanden. Nu geen bestellingen, installaties en teams beschikbaar hebben, maar direct over de benodigde infrastructuur onderdelen kunnen beschikken. Ander financieel voordeel is dat er geen investeringen noodzakelijk zijn. Alles verloopt eenvoudig via een (periodieke) onkosten factuur. Dus van CAPEX naar OPEX!
 2. Pay-as-you-go
  Voor de inzet van deze producten wordt alleen betaald wanneer deze actief is “gemaakt”. Het is mogelijk om systemen uit te zetten wanneer deze niet gebruikt worden waardoor hiervoor ook geen kosten gemaakt worden. Zo kunnen Sandbox, Development en Test systemen bijvoorbeeld in de avonden en in de weekends worden uitgezet. Dit kan tot aanzienlijke besparingen leiden met betrekking tot de Cost of Ownership.
 3. Kostenreductie door Hyperscale Cloud
  De kosten voor het opzetten en onderhouden van systemen kan drastisch worden teruggebracht door de inzet van Hyperscale Cloud. Hyperscale Cloud oplossingen zorgen voor een variabele aanwezige capaciteit die alleen wordt ingezet wanneer deze behoefte er echt is. Dus geen oversized systemen meer. De ervaring leert dat deze Hyperscale constructie kostenbesparingen kan opleveren tot 70% vergeleken met On-Premise systemen.
 4. Schaalbaarheid in alle facetten
  Het SAP on Azure platform biedt eenvoudig mogelijkheden om op te schalen in volumes en locaties waar het platform benodigd is.
 5. Top Security-levels aanwezig
  Altijd state-of-the-art beveiligingsmaatregelen evenals uitgebreide certificeringen en compliance voorschriften vanuit verscheidene industrieën. Hoogste beschikbaarheid en GEO-redundantie voor uw SAP-landschap met een beschikbaarheid tot 99,9%.

Wat zijn de mogelijkheden van SAP op Microsoft Azure?

Microsoft biedt het optimale platform voor de nieuwste SAP-oplossingen met de Azure Cloud. Met maximale prestaties en de hoogste beveiligingsstandaarden biedt Microsoft Azure een hoge mate van beschikbaarheid, flexibiliteit en schaalbaarheid voor uw systemen. Door wereldwijde toegang tot uw systemen vergroot u de kracht van innovatie en productiviteit in uw bedrijf.

SAP biedt hierbij een mogelijkheden om een Intelligent Suite op basis van SAP S/4HANA te realiseren met een naadloze samenwerking aanvullende applicaties en het SAP Cloud Platform.

SAP on Azure - architectuur

SAP on Azure – architectuur

SAP on Azure Service mogelijkheden

Voor veel bedrijven is de stap naar Cloud voor ERP-applicaties nog steeds een discussiestuk. Gelukkig kan deze stap in verschillende vormen worden genomen zodat de impact op de bedrijfsvoering goed ingeschat kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende vormen:

 • Infrastructure as a Service waarbij feitelijk de onderliggende IT-infrastructuur kan worden ingezet;
 • Platform as a Service waarbij naast de IT -infrastructuur ook het benodigde platform wordt ondergebracht;
 • Software as Service waarbij feitelijk alles wordt geregeld door de leverancier.

Welke transitie paden zijn van belang?

Om uw organisatie voor te bereiden zijn er dus verschillende paden die leiden tot een betere infrastructuur en een intelligent platform.

De impact op en de noodzaak voor uw business bepalen deze richting. In alle gevallen is het van belang om goed voorbereid te zijn en Cloud in stappen onderdeel te laten worden van uw Enterprise architectuur. Om richting Cloud over te stappen kunnen de horizontale en de verticale benadering worden ingezet: Gaan we sandbox en test overzetten naar de Cloud of wordt het direct een SaaS-oplossing?

SAP on Azure - roadmap

SAP on Azure – roadmap

Vanuit SAP en Scheer bieden we tevens de mogelijkheid om te kiezen voor een Platform Optimization versus een Business Process Transformation proces.

Platform Optimization: SAP HANA-as-a-Service

Met het oog op de verplichte inzet van SAP HANA als de enige ondersteunde database per 2025, kan het een slimme zet zijn om de huidige SAP Suite (ECC, Business Suite 7, All-in-One) vast te laten werken met het SAP HANA platform. Dit platform kan vervolgens vanuit het Azure platform worden verkregen.

Business Process Transformation: SAP S/4HANA-as-a-Service

Hierbij wordt feitelijk de gehele stack van applicatie en database overgezet naar Azure en SAP S/4HANA, inclusief het platform voor SAP HANA. Hiermee worden processen van end-to-end geanalyseerd om vervolgens via een Fit-To-Standard aanpak te bepalen hoe S/4HANA de ondersteuning gaat geven.

Deze aanpak kan goed voor (nieuwe/specifieke) bedrijfsonderdelen worden ingezet waardoor nog steeds een geleidelijke overgaan naar Cloud ERP wordt bewerkstelligd om risico en impact op de business te managen.

Hoe ziet uw SAP-omgeving er vandaag uit?

Het gaat hierbij om de verschillende “lagen” van de Enterprise Applicatie structuur:

 • Welke systemen en integraties zijn in gebruik?
 • Welke applicaties kunnen feitelijk worden gestopt?
 • Welke applicaties kunnen worden vervangen door SaaS-oplossingen?
 • Wat is de business impact voor de business wanneer zaken worden gemigreerd naar de Cloud?

Vervolgens kan het plan in verschillende stappen worden uitgevoerd om snel van Cloud en de “As a Service” te profiteren.

SAP On Azure Digitale Agenda

A – Lift-and Shift in de Cloud

Hierbij wordt het gehele landschap met betrekking tot de Test en Development omgeving feitelijk via de Virtual Machines in de Cloud ondersteunt. Deze Infrastructure as a Service zorgt ervoor dat het applicatielandschap gelijk blijft, maar de zorg en beheer – plus de flexibiliteit – wordt verzorgd.

Deze Brownfield migratie levert direct voordelen op met betrekking tot de Infrastructure as a Service.

B – Lift and Migrate in Cloud

Hierbij wordt een zogenaamde “verticale” omgeving  bestaande uit productie, development en test naar de Cloud gebracht.

Door deze Brownfield migratie wordt tevens direct voordeel behaald door de IaaS en de database licenties.

Een logisch vervolg op deze stap is om vervolgens de database te migreren naar SAP HANA.

C – Lift & Shift/Migrate in the cloud, partly migration to HANA

Door deze Brownfield migratie wordt direct voordeel behaald door IaaS en door de inzet van SAP HANA als onderliggende database, dat goedkoper is dan de reguliere databases.

D – Transformation to S/4HANA and Cloud: Consolidation or (partly) reimplementation or “Greenfield”

Deze Greenfield migratie zorgt ervoor dat er direct voordelen te behalen zijn aan de Infrastructuur, het Platform en de Business. Met de inzet van S/4HANA komen er standaard best practice scenario’s beschikbaar. Met de inzet van het SAP Cloud Platform wordt complexiteit met betrekking tot integraties vermeden.

Re-Architect uw (toekomstige) SAP landschap

Belangrijk aspect bij de uitwerking van deze keuzen zijn:

 • Wat is de scope van de benodigde functionaliteit van zowel applicaties als integraties?
 • Wanneer dient deze functionaliteit ingezet te kunnen worden?
 • Op welke locaties is deze functionaliteit nodig?
 • Kunnen de standaard Best Practices worden ingezet of is maatwerk noodzakelijk?
 • Welke invloed wil de organisatie hebben met betrekking tot release/innovatie cycles?
 • Wat zijn de compliance regels met betrekking tot het benodigde IT en applicatielandschap? In hoeverre is Public of Private Cloud een optie?

Als oplossing kan worden gekozen voor een combinatie van IaaS, PaaS of zelfs SaaS waarbij complete onderdelen volledig worden overgezet naar de Cloud.

Mogelijkheden partnership Microsoft en SAP

Onderstaand een uiteenzetting van de functionaliteiten die worden verkregen vanuit het Microsoft en SAP-portfolio.

Betere samenwerking:

 • Office365
 • Exchange
 • Teams
 • SharePoint
 • Skype for Business

Security & Compliance

 • Security assessments
 • Identify & Access Management
 • GDPR & Encryption
 • Shadow-IT Analyses
 • Mobile Security
 • Pen-Testing voor Cyber aanvallen

Microsoft Azure

 • Global Cloud Strategy
 • Azure Governance
 • Reference Architectures
 • IaaS en Paas Services
 • Datacenter transition
 • Infrastructure as Code (IaC)

Samenwerking Microsoft en SAP

 • SAP & Azure
 • SAP & Office365
 • SAP & SharePoint
 • SAP HCM & Azure Security
 • SAP Data Export beveiliging

Wat hebben we geleerd van ERP On-Premise?

Voordat we ingaan op de nieuwe Cloud Services mogelijkheden, willen we eerst wat feiten omtrent ERP On Premise omgevingen met u delen:

 • Deze systemen worden over-gedimensioneerd om piekbelasting op te kunnen vangen. Uit onderzoek blijkt dat veel van deze systemen maar voor 20% van de capaciteit worden gebruikt;
 • Veel test-en ontwikkelsystemen worden voor langere periodes niet of nauwelijks gebruikt, maar worden wel het hele jaar onderhouden en beschikbaar gehouden;
 • Complexiteit van de applicaties leidt ertoe dat updates en innovaties stelselmatig worden uitgesteld vanwege budgetten en complicaties voor de business; Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven 2 tot 3 jaar achterlopen met het doorvoeren van updates;
 • Achtergesteld onderhoud en uitgestelde innovaties hebben een grote impact op het risico en compliance van systemen en applicaties, dat ook weer een invloed heeft op het beveiligingsrisico voor bedrijven.

Bovenstaande punten gelden ook voor bedrijven die nu hun infrastructuur hebben ondergebracht bij een derde partij als Managed Services.

Wat zijn directe voordelen van Cloud Services?

De belangrijkste reden om de stap naar Cloud Services te maken is om uw organisatie klaar te maken voor de digitale economie. Hiervoor dient de complexiteit rondom de IT-architectuur en de benodigde applicaties beheersbaar(der) te worden. De markt vraagt om snelle aanpassingen en snelle innovatietrajecten.

De tijd van jarenlange projecten is voorbij. De Next Generation ERP vanuit de Cloud is sterk vereenvoudigd, voorzien van Industry Best Practices en built-in Analytics waardoor veel oud maatwerk en ingewikkelde integraties compleet overbodig kunnen worden. Daarnaast zijn de mogelijkheden om zaken as-a-Service te regelen, flink uitgebreid en kan er invulling worden gegeven aan de verantwoordelijkheden die binnen uw organisatie blijven of worden uitbesteed.

Met de inzet van Scheer en SAP on Azure wordt direct het volgende bereikt:

 • Beschikbare Infrastructuur zonder de inzet van interne resources;
 • Elimineren van een flink stuk van de complexiteit;
 • Scheer ondersteunt de benodigde end-to-end SAP Stack;
 • Scheer verzorgt de technologie en de bijbehorende Business Management;
 • Full Service ontvangen vanuit één partner voor Infrastructuur, Platform en uw SAP-applicatie;
 • Scheer heeft voor meer dan 20 jaar ervaring met de end-to-end process ondersteuning vanuit SAP-applicaties;

Scheer heeft tevens ervaring met het gebruik van Cloud ERP binnen hun eigen operaties en het inzetten van ERP Cloud binnen (internationale)organisaties. Vanuit onze Cloud ERP-opdrachten kunnen wij concluderen dat de belangrijkste motivatie om de stap naar de Cloud te maken is:

 1. Time to Market: Snelheid waarmee nieuwe functionaliteit ingezet kan worden;
 2. Pay as you go: waardoor alleen betaald wordt voor hetgeen er gebruikt wordt – dit leidt naar een lagere en naar een beheersbare TCO. Geen up-front investeringen maar alleen kosten met betrekking tot het gebruik;
 3. Best Practices: Minder complex en minder afhankelijk van IT. Business is in de lead en kan schakelen (uitbreiden naar andere locaties) zonder zware langdurige IT-projecten.

Webinar 27 juni 2019 | Opties SAP ERP on Azure | 14:00 – 15:00

In dit webinar wordt specifiek ingegaan op de opties om uw ERP naar Microsoft Azure Cloud te brengen. Door de samenwerking tussen Scheer, Microsoft en SAP bestaat de optie om te kiezen voor een Infrastructure as a Service of een Platform as a Service op basis Microsoft Azure. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de directe voordelen voor uw organisatie.
Inschrijven voor dit webinar kan hier.

Het is hoog tijd voor de Cloud!

De IT-infrastructuur van uw bedrijf wordt steeds complexer en veeleisender. Het bouwen en onderhouden van moderne hardware en software vereist aanzienlijke knowhow en aanzienlijke investeringen. Tegelijkertijd heeft de beveiliging van gevoelige bedrijfsgegevens de hoogste prioriteit. Permanente systeembeschikbaarheid en altijd de meest up-to-date software hebben zijn belangrijke componenten van de dagelijkse bedrijfsvoering in uw bedrijf.

Het is onze ervaring dat bedrijven kiezen voor een graduele overgang naar Cloud oplossingen. Goede reden hiervoor is dat het inzetten van Cloud Applicaties een ander spel is dan het installeren, inrichten en aanpassen van applicaties. Een helder plan voor deze transitie is van groot belang voor het nemen van de juiste beslissingen.

Scheer Nederland heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met bedrijven te ondersteunen en te begeleiden naar SAP Cloud ERP. Zie onze referentieverhalen voor meer details over deze projecten. Wij organiseren periodiek webinars over het Overstappen naar SAP Cloud ERP. De agenda en onderwerpen van deze webinars, vindt u hier.

Scheer Nederland ondersteunt bedrijven met het uitwerken van hun SAP Cloud Strategie. Opzet hiervan is inzicht te geven welke SAP Cloud producten op welke wijze kunnen worden ingezet om uw huidige en toekomstige bedrijfsprocessen te ondersteunen. Meer informatie om te komen tot een SAP Cloud Strategie vindt u hier: Move to the next generation ERP

Over de schrijver
Gerard is vrijwel zijn hele carrière betrokken bij SAP-implementatieprojecten, zowel in de rol van business consultant als projectmanager. Gedurende de ruim 25 jaar SAP-ervaring, is hij betrokken geweest bij veelal langdurige projecten in een groot aantal industrieën: chemie, drank en voedingsmiddelen, staal, maar ook centrale en lokale overheid. De laatste jaren heeft Gerard een leidende rol bij het implementeren van S/4HANA Cloud en SAP Cloud Platform bij een multinational en is hij voor Scheer Nederland verantwoordelijk voor de SAP on Azure Managed Service dienstverlening . Door vertrouwen op te bouwen – beloven wat je levert, en leveren wat je belooft – is Gerard in staat gebleken langdurige relaties te onderhouden bij de verschillende klantorganisaties.

Business transformatie naar 

SAP S/4HANA Cloud

Scheer onderhoudt de kennisbank om de laatste details omtrent RISE with SAP en SAPS/4HANA te delen.