Kiezen tussen SAP S/4HANA Cloud of SAP S/4HANA on Azure
Kiezen tussen SAP S/4HANA Cloud of SAP S/4HANA on Azure?
30 september 2020 

Kiezen tussen SAP S/4HANA Cloud of SAP S/4HANA on Azure?

SAP CLOUD ERP: Kiezen tussen SAP S/4HANA Cloud of SAP S/4HANA on Azure?

Het kiezen tussen SAP S/4HANA Cloud en SAP S/4HANA on Azure werd door Gerard van Gent uitgelegd in het webinar van 24 sept jongstleden. Voor veel bedrijven zijn deze opties de perfecte keuze voor het starten van hun Cloud ERP strategie. In dit blog een samenvatting van de uitleg. Als SAP Cloud ERP-consultant is Gerard de laatste jaren actief bezig geweest met het inzetten van zowel SAP S/4HANA Public Cloud als SAP on Azure voor bedrijven. Bij deze trajecten ging het om de keuze van SAP S/4HANA en het toekomstige platform, de migratie en de begeleiding van deze digitale transformatie naar een intelligente ERP-omgeving.

De complete uitleg van Gerard is via de replay van onze webinars te bekijken. In dit blog zal Gerard ingaan op de volgende zaken:

 1. Wat zijn de vijf hoofdredenen waarom organisaties overwegen om naar de Cloud te gaan?
 2. Wat zijn de verschillende opties om S/4HANA in de Cloud te draaien?
 3. Welke optie past voor u het beste?

In de volgende blogs ga ik aandacht besteden aan de migratie en de inrichting van het transformatietraject.  Naast de projectervaringen bij klanten, heeft Scheer zelf ook ruime  ervaring met de inzet van SAP Cloud ERP. Ik start met het delen van de reis van Scheer Nederland met SAP Cloud ERP.

Scheer’s eigen SAP Cloud ERP-reis

Scheer is zowel dienstverlener als gebruiker van SAP Cloud ERP. Onze eigen leerervaring bij het gebruik van SAP in de Cloud kunnen we eenvoudig inzetten bij het adviseren van onze klanten.

Scheer installeerde reeds in 2012 SAP Business ByDesign – een volledige Suite-in-a-box – voor de ondersteuning van onze consultancy diensten in Nederland. SAP Business ByDesign werd financieel geconsolideerd met het SAP ECC van Scheer GmbH. Eind 2019 heeft Scheer gekozen voor een uniforme ondersteuning op basis van S/4HANA vanuit de Cloud. Voor de ondersteuning van de internationale activiteiten is Scheer in 2020 gestart met de inzet van SAP S/4HANA Cloud. Scheer Nederland heeft de implementatie van SAP S/4HANA Cloud en de conversie van SAP Business ByDesign succesvol weten door te voeren in 16 weken.

Scheer heeft in 2020 tevens besloten om het eigen Managed Service datacenter over te zetten naar Microsoft Azure. Op basis van het Microsoft Azure platform en Scheer’s expertise in processen en technologie zijn de “Scheer Intelligent Data Services” gecreëerd. Meer dan 300 configuraties worden ondersteund op het Microsoft Azure platform en meer dan 1.000 SAP-systemen worden beheerd door Scheer Managed Services.

Wat zijn de vijf hoofdredenen om ERP naar de Cloud te brengen?

De onderstaande figuur geeft een overzicht wat voor veel bedrijven de reden kan zijn om met ERP naar de Cloud te gaan.  De vervanging van het bestaande ERP is zeker niet de belangrijkste reden om deze beslissing te nemen. Voor klanten die Scheer recentelijk met ERP richting de Cloud heeft begeleid, gelden de volgende 5 hoofdredenen: kostenbesparing, aanpassingsvermogen, security, voldoen aan wet- en regelgeving en doorvoeren van innovaties. Onderstaand een verdere toelichting.

Het realiseren van directe kostenbesparingen – Lower TCO

Voor sommige organisaties is een primaire driver een kostenbesparing op korte termijn, al dan niet ingegeven door het inzakken van de business door bijvoorbeeld de COVID-19 pandemie. Het verplaatsen van de infrastructuur vanuit het eigen datacenter of dat van de hosting partner naar bijvoorbeeld Azure levert direct kostenvoordelen op. Hyperscalers als Microsoft kunnen door de schaal waarop zij Infrastructure as a Service (IaaS) leveren efficiënter draaien en deze kostenvoordelen doorgeven aan hun klanten. Verder hoeven investeringen in hardware niet meer vooraf te worden gedaan, maar worden dit maandelijkse abonnementskosten: CAPEX (captial expenditure) wordt OPEX (operational expenditure). In deze tijd van kostenbewustzijn is dit een heel aantrekkelijke optie.

Het kunnen aanpassen – Agility

Organisaties willen snel kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden, veranderende bedrijfsstructuren als gevolg van acquisities of afstotingen, of willen innovaties snel naar de markt kunnen brengen. ERP vanuit de Cloud kan het benodigde aanpassingsvermogen of Agility helpen leveren. De onderliggende Cloudapplicatie en -infrastructuur is schaalbaar en kan de belasting op de applicaties volgen, zowel naar boven als naar beneden. Software kopen als abonnement zorgt er altijd voor dat er genoeg hardware beschikbaar is om de gebruikers op enig moment afdoende te ondersteunen.

Zorgen voor (nog)meer veiligheid – Security

Het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om zich te weren tegen de toenemende Cyber-bedreigingen. De kosten als gevolg van hacken of DDoS-aanvallen kunnen aanzienlijk zijn. Door te migreren naar een Azure datacenter dat ‘secure by design’ is, of gebruik te maken van SaaS als S/4HANA Cloud, worden organisaties voor een belangrijk deel ontzorgt ten aanzien van dit steeds belangrijker wordende vraagstuk binnen de ICT.

Voldoen aan wet- en regelgeving – Regulations & Compliance

Een vierde punt dat ik wil noemen zijn de toenemende eisen aan wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging, privacy (AVG) en industriereguleringen en -standaards zoals in de farmaceutische industrie (GxP).  Binnen de Cloud ERP-oplossingen zijn deze compliance maatregelen doorgevoerd en standaard beschikbaar. De leverancier van Cloud-ERP kan met regelmatige audits aantonen dat deze voldoet aan de afgesproken standaards

Snel doorvoeren van business innovaties

Tenslotte wil ik benoemen dat allerlei innovaties zoals IoT, Machine Learning en Big Data, die aan de basis kunnen staan van de Intelligent Enterprise steeds meer als Cloud services, soms zelfs open source, worden aangeboden. Het is dan logisch om de ondersteuning van de bedrijfsprocessen ook in de Cloud te laten gebeuren, zodat procesinnovatie via deze services relatief eenvoudig kan plaatsvinden.

Kortom, de conclusie is dat Cloud ERP-oplossingen snel en effectief kunnen worden ingezet. Bedrijven met SAP ECC On-Premise staan nu voor een belangrijke keuze met betrekking tot de opvolger van het SAP ECC systeem. Voor een belangrijk deel is dit ingegeven door het feit dat eind 2027 de maintenance op SAP ECC ten einde loopt en S/4HANA als opvolger van SAP ECC positioneert. Deze organisaties worden geconfronteerd met de volgende vragen:

 • Op welke wijze kan SAP ECC worden vervangen door SAP S/4HANA?
 • Hoe kan ERP vanuit de Cloud worden ingezet zonder dat de business hier hinder van gaat vinden?

Aangezien voor velen SAP S/4HANA als opvolger geldt voor SAP ECC, is het goed te beseffen dat er meerdere opties zijn om de overstap in kleinere of grotere vorm te maken.

Wat zijn de verschillende opties om S/4HANA in de Cloud te draaien?

Voor veel organisaties zal SAP S/4HANA gezien worden als de zogenaamde Core van hun nieuwe Intelligent ERP-systeem. Echter SAP S/4HANA kent tevens aanvullingen vanuit het best-of-breed SAP-ecosysteem. Integraties verlopen via het SAP Cloud Platform. Zowel SAP S/4HANA als het SAP Cloud Platform kan vanuit Public Cloud of vanuit Microsoft Azure worden verkregen.

SAP S/4HANA Public Cloud

De SAP S/4HANA Public Cloud oplossing is ideaal voor bedrijven die zich herkennen in het volgende profiel:

 • Op zoek naar een complete, moderne, SaaS ERP-oplossing met de volledige voordelen vanuit een Public Cloud;
 • Kiezen voor de snelste weg naar innovatie en het verkrijgen van een lagere TCO;
 • Automatisch verkrijgen van updates en innovaties, ieder kwartaal weer;
 • Voordeel kunnen en willen halen uit een schone – greenfield – Cloud ERP-oplossing zonder het omzetten van oude/legacy ERP-processen en -configuraties;
 • Willen profiteren van SAP Industry Best Practices en kunnen bedrijfsprocessen hieraan confirmeren, zonder complexe en aanvullende maatwerk praktijken.

SAP S/4HANA on Azure

Bij de optie koopt het bedrijf zijn eigen SAP S/4HANA On Premise licentie.

SAP S/4HANA op Azure is een veilige keuze voor bedrijven die zich herkennen in het volgende profiel:

 • Willen volledige controle en eigendom van hun toepassing en datalandschap;
 • Vereisen de mogelijkheid om unieke, klantgerichte, specifieke behoeften te realiseren, die niet kunnen worden geadresseerd met de Best Practices binnen de Public Cloud omgeving;
 • Halen hun innovatie, schaalbaarheid en lagere kosten uit een infra- en platform-structuur vanuit de Cloud;
 • Willen gebruik maken van aanvullende zaken die eenvoudig via Azure kunnen worden geïntegreerd met SAP S/4HANA op het gebied van SAP Cloud Platform, IoT, ML en AI;
 • Zoeken specifieke naleving van de industrie- en landenspecifieke regelgevingseisen, die bij de SAP Public Cloud niet gerealiseerd kunnen worden.
  Laten via een partner, zoals Scheer, de specifieke SAP-beheerfunctie uitvoeren.

Welke optie past voor u het beste?

Kiezen voor Hybride oplossing met On-premise/Public Cloud/Azure. Het is onze ervaring dat veel bedrijven niet de keuze maken voor één oplossing, maar dat zij kiezen voor een hybride oplossing. Hierbij zijn tal van invullingen mogelijk:

 • De kernprocessen kunnen op basis van S/4HANA On-Premise op Azure worden ondersteund;
 • Nieuwe vestigingen of business lines kunnen snel worden aangehaakt via S/4HANA Cloud;
 • Inzet van Two-Tier ERP waarbij SAP ECC bijvoorbeeld wordt gekoppeld met SAP S/4HANA Cloud;
 • Het stapsgewijs migreren van de huidige ECC-omgeving naar een nieuwe Cloud-oplossing. Hierbij kunnen eerst test, training, legacy omgeving naar Azure worden omgezet, waarbij de productie later volgt. Zo bouwt met als organisatie kennis en ervaringen op om vanuit de Cloud te werken.

Zo heeft Scheer onlangs voor een start-up binnen een multinational, die al jaren SAP ECC gebruikt, in een paar maanden S/4HANA Cloud geïmplementeerd voor de ondersteuning van een specifieke nieuwe business. Deze organisatie is nu in staat te leren wat het betekent om Clouddiensten in plaats van traditionele On-Premise diensten af te nemen. Lees hier de referentie van DSM/Niaga

Hoe kan ik migreren van SAP ECC naar S/4HANA?

In een volgende blog zal ik in detail ingaan op hoe organisaties kunnen migreren van SAP ECC naar SAP S/4 HANA. Nu wil ik stilstaan bij de twee mogelijkheden die er in hoofdlijnen zijn: nieuwe implementatie (greenfield) of technische migratie (brownfield)

 • Als de primaire driver van de migratie naar SAP S/4HANA  vanuit de business komt, zal een greenfield implementatie met zo veel mogelijk standaardisatie het geëigende pad kunnen zijn. Organisaties kunnen dan kiezen voor S/4HANA Cloud en S/4HANA on Azure. De al eerder genoemde criteria zullen dan doorslaggevend zijn voor welke optie het meest passend is.
 • Als het korte termijn kostenbesparing is, of als een belangrijk deel van het bedrijfskritische maatwerk behouden moet blijven, dan is een technische migratie het meest voor de hand liggend. In dat geval is S/4HANA on Azure de enige mogelijkheid.

Overstappen naar S/4HANA (in de) Cloud – wanneer beginnen?

We hopen met deze blog inzage te hebben gegeven over waarom S/4HANA in de cloud te draaien en welke opties er zijn. Wat betreft de timing: als u niet reeds begonnen bent, begin dan nu! Hoewel we nog een paar jaar voor de boeg hebben, wordt de overgang naar S/4HANA een feit voor vrijwel iedere SAP ECC gebruiker. Welke primaire drivers voor migratie naar de Cloud zijn voor u van belang – kostenbesparing, compliance, agility of een combinatie daarvan. Scheer kan u helpen bij het ontwikkelen van een SAP Cloud Roadmap en de migratie naar het optimale model.

Scheer Nederland heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met bedrijven te ondersteunen en te begeleiden naar SAP Cloud ERP. Zie onze referentieverhalen voor meer details over deze projecten. Wij organiseren periodiek webinars over het Overstappen naar SAP Cloud ERP. De agenda en onderwerpen van deze webinars, vindt u hier.

Scheer Nederland ondersteunt bedrijven met het uitwerken van hun SAP Cloud Strategie. Opzet hiervan is inzicht te geven welke SAP Cloud producten op welke wijze kunnen worden ingezet om uw huidige en toekomstige bedrijfsprocessen te ondersteunen. Meer informatie om te komen tot een SAP Cloud Strategie vindt u hier: Move to the next generation ERP

Over de schrijver
Gerard is vrijwel zijn hele carrière betrokken bij SAP-implementatieprojecten, zowel in de rol van business consultant als projectmanager. Gedurende de ruim 25 jaar SAP-ervaring, is hij betrokken geweest bij veelal langdurige projecten in een groot aantal industrieën: chemie, drank en voedingsmiddelen, staal, maar ook centrale en lokale overheid. De laatste jaren heeft Gerard een leidende rol bij het implementeren van S/4HANA Cloud en SAP Cloud Platform bij een multinational en is hij voor Scheer Nederland verantwoordelijk voor de SAP on Azure Managed Service dienstverlening . Door vertrouwen op te bouwen – beloven wat je levert, en leveren wat je belooft – is Gerard in staat gebleken langdurige relaties te onderhouden bij de verschillende klantorganisaties.

Business transformatie naar 

SAP S/4HANA Cloud

Scheer onderhoudt de kennisbank om de laatste details omtrent RISE with SAP en SAPS/4HANA te delen.