Ready for Purpose met Performance Management
Ready for Purpose: Performance Management vanuit ERP Cloud integraal ingezet

Ready for Purpose: Performance Management vanuit ERP Cloud integraal ingezet

Scheer Nederland heeft voor middelgrote tot grote organisaties een pakket samengesteld om een volledige Cloud ERP oplossing te implementeren dat is gericht op een specifiek doel: Ready-for-Purpose.  Momenteel bestaat er een aanpak voor Professionele Service organisaties en Technische Service organisatie. De aanpak van deze ERP oplossing is gericht op projecten, de verkoop,  de uitvoering, inzet van mensen en middelen en de financiële afhandeling. De benadering van Scheer is volledig gericht op de ondersteuning van end-to-end processen. Deze integrale focus op de bedrijfsprocessen zorgt ervoor dat iedereen binnen uw organisatie op gelijke wijze wordt geïnformeerd. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op Performance Management.

Noodzaak tot Performance Management

Hoe gaan CFO’s om met KPI’s in het digitale tijdperk waarin naast financiële KPI’s ook over niet-financiële kengetallen dient te worden gerapporteerd. Tijd voor Performance Management.

  • Inzet van KPI’s
  • Nieuwe rol van CFO’s
  • Wie is er verantwoordelijk voor Performance Management?
  • KPI’s in het Digitale tijdperk

Performance Management

Performance management binnen Service organisaties

De trend is dat bedrijven zich meer gaan omvormen naar Service Organisaties. Daar waar vroeger zaken werden verkocht, worden ze nu als een Service ter beschikking gesteld.  Hierdoor wordt het voor steeds meer bedrijven belangrijk om inzicht te krijgen in de uitvoering van diensten in de vorm van Performance Management.  

Goed voorbeeld is de software die ingezet wordt voor het Ready-for-Purpose programma. Dit werd vroeger verkocht in de vorm van een licentie waarbij de klant hardware en een database kon gaan zoeken. Vandaag de dag wordt het verkocht als een service en de klant krijgt alleen een URL waarmee toegang tot het platform inclusief de software wordt verkregen. Nu is het wel zaak om de “Performance” van deze dienst goed te gaan bewaken.  Hierbij gaat het niet alleen om financiële kengetallen. Dit impliceert een nieuwe uitdaging voor de CFO en zijn team. Naast de financiële kengetallen zullen zij meer focus moeten leggen op het performance management van alle aspecten van hun organisatie. In dit artikel wordt deze focus in meer algemene zin toegelicht.

Performance management en de inzet van KPI’s

Performance Management
Het huidige digitale tijdperk heeft ervoor gezorgd dat de KPI’s zijn veranderd. Waren deze KPI’s voorheen met name gebaseerd op financiële cijfers, vandaag de dag – in het digitale tijdperk –  worden steeds meer niet-materiële zaken van groot belang. Leiders in dit digitale tijdperk hebben behoefte aan nieuwe analysemogelijkheden om hun prestaties te beheersen. Denk hierbij aan branding, klanttevredenheid, het meten van de kwaliteit van processen, medewerkers en business partners.

Wat wordt de rol van de moderne CFO?

Gezien het feit dat KPI’s zich ook op immateriële zaken dienen te richten, zal de moderne CFO zich moeten gaan begeven op het terrein van niet-financiële-data. De CFO en zijn financiële afdeling zullen een “partnership” dienen te ontwikkelen met de business om relevante kengetallen vanuit hun business te verkrijgen die wordt ingezet voor de operationele en strategische besluitvorming.

Immateriële activa zijn echter moeilijk(er) te meten in financiële termen. Hiervoor dienen duidelijke semantische afspraken en heldere processen te worden gedefinieerd voor de definitie, registratie, analyse en rapportage van dergelijke niet-financiële KPI’s.

Wie is er verantwoordelijk voor de performance van de organisatie?

CFO’s zijn verantwoordelijk voor de cijfers, financiële planning en de risicoanalyse. De vraag is of de CFO ook in staat is om de benodigde info over niet-financiële data te delen?

Vandaag de dag dient de business zelf te kunnen zorgen voor real-time analyse om operationele beslissingen te ondersteunen. Gezien het feit dat de CFO en zijn afdeling uitsluitend geoutilleerd en ervaren zijn met financiële data, dienen de business unit managers zelf over deze functie te kunnen beschikken.  Een Integraal systeem met een eenduidige databron dient als basis voor een goed werkend en consistente analyse en rapportagesysteem.

Wat zijn de verwachtingen van CFO’s ten aanzien van KPI’s in het digitale tijdperk?

De huidige CFO’s worden uitgedaagd om performance metingen van niet-financiële data mogelijk te maken. Dit behelst zowel data vanuit de processen als data vanuit bijvoorbeeld social media kanalen. Ook voor de niet-financiële data dient de vastlegging, analyse en rapportage te worden ontwikkeld.

De CFO dient samen met de Business Unit Managers heldere dashboards te formaliseren die kunnen worden ingezet voor het volgen en sturen van niet-financiële grootheden.

De nieuwe CFO krijgt hierbij de rol van informatie-broker, waarbij de verschillende Business Units eigenaar dienen te zijn en te blijven van hun eigen data. Echter, de CFO dient ervoor te zorgen dat deze data op een juiste en bedrijfswaardige wijze wordt geïnterpreteerd en wordt gebruikt voor operationele en strategische doelstellingen.

De rol van CFO heeft duidelijk tot taak om met deze KPI’s het volgende te bewerkstelligen:

  • Heldere focus op het leveren van toegevoegde waarde
  • Nemen van de juiste beslissingen

Het inrichten en inzetten van Performance Management

Scheer Nederland helpt uw organisatie met het effectief inrichten van uw processen waarbij tevens de benodigde financiële en niet-financiële KPI’s worden vastgesteld. Het rapporteren van deze KPI’s wordt een volledig transparant en automatisch proces. Hiervoor worden de juiste analyse, rapportage en dashboards ingezet met behulp van SAP Business byDesign.

Over de schrijver
Joost is een energieke, resultaat gedreven teamspeler met een passie voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen met behulp van SAP oplossingen. Het vertalen van klant requirements naar solide werkbare oplossingen is hem op het lijf geschreven. Joost zijn expertise omvat: SAP Business ByDesign, Mobile SAP solutions, Business Process Management, Change Projects, Business Process Integration en het voorzien van de benodigde gebruikerstrainingen. Neem gerust contact op met Joost voor meer informatie.

Business transformatie naar 

SAP S/4HANA Cloud

Scheer onderhoudt de kennisbank om de laatste details omtrent RISE with SAP en SAPS/4HANA te delen.