S/4HANA Cloud Manufacturing Special - Release 2002
S/4HANA Cloud Manufacturing Special - Release 2002
31 maart 2020 

S/4HANA Cloud Manufacturing Special - Release 2002

Welke applicaties kent SAP om manufacturing vanuit de Cloud te doen?

Binnen SAP zijn er drie applicaties beschikbaar die ingezet kunnen worden vanuit een SaaS mogelijkheid

 1. SAP Business One
 2. SAP Business ByDesign
 3. SAP S/4HANA Cloud

Business One bedient bedrijven waarvoor 1 juridische entiteit geadministreerd wordt hoeft, dus bijvoorbeeld 1 BV met  verschillende adressen waarop voorraad wordt aangehouden en of geproduceerd wordt. Business One is beschikbaar als On-Premise en als Cloud oplossing.

SAP Business ByDesign is geschikt voor kleine, middelgrote en grote bedrijven maar focust zich met name op de middelgrote bedrijven. Het heeft een zeer uitgebreide set aan Best Practices beschikbaar die out-of-the-box werken. Waaronder CRM, SRM en HRM scenario’s en natuurlijk basiszaken als productieplanning en uitvoering, inkoop, verkoop, finance en distributie van goederen.

De derde oplossing is S/4HANA die op dit moment in diverse vormen word aangeboden, On-Premise, Private en Public Cloud. Waarbij de On-Premise versie natuurlijk ook op een Hyperscale platform  als Microsoft Azure kan draaien.

Recentelijk zijn de namen met betrekking tot S/4HANA door SAP aangepast

 • SAP S/4HANA Cloud Essentials edition (ES): Voorheen Multi-Tenant Edition
 • SAP S/4HANA Cloud Extended edition (EX): Voorheen Single-Tenant Edition
 • SAP S/4HANA Private Cloud managed by SAP (HEC)
 • SAP S/4HANA On-Premise or managed by Cloud provider Hyperscalers

Alle S/4HANA producten zijn gebaseerd op een single code line, kennen een identiek datamodel, hebben een gelijke User Experience en zijn gebaseerd op One Semantic.

Zowel SAP Business ByDesign als SAP S/4HANA kunnen meerdere Chart of Accounts, verschillende valuta en verschillende talen aan en zijn eenvoudig inzetbaar in meerdere landen.

In dit Blog wordt verder ingegaan op de S/4HANA Cloud Essentials Edition.

SAP S/4HANA Cloud Essentials Edition

SAP S/4HANA Cloud Essentials Edition (Public Cloud) is een complete ERP oplossing met ondertussen rond de 500 verschillende Best Practices voor bedrijfsprocessen in financiën, inkoop, productie, verkoop, supply chain en project management.

Deze Best Practices vormen de digitale kern van de intelligente onderneming waar andere SAP producten makkelijk op aangesloten worden om specialistische of kritische functies uit te voeren. De intuïtieve SAP Fiori gebruikersinterface versnelt de acceptatie door medewerkers en maakt dat zij geïnformeerd worden over hun taken in plaats van te zoeken naar waar actie benodigd is. Ingebouwde analyse mogelijkheden en Machine Learning maken dat inzichten sneller beschikbaar zijn en tot besluiten leiden.

Wat is de Business Case Rationale voor de inzet van S/4HANA Cloud Essentials?

Vanuit onze ervaring en projecten herkennen we volgende situaties:

 • Ervaring opdoen met SaaS en ERP is voor veel bedrijven een belangrijke redenen;
 • Pas het toe bij “nieuwe” projecten of een nieuw business model zodat Best Practices snel ingezet kunnen worden zonder te verdwalen in configuratie of Legacy Developments binnen het huidige systeem;
 • De industrie waar je actief bent schreeuwt om standaardisatie en innovaties waardoor processen dienen te worden aangepast naar Industry Best Practices. Hiermee kan versneld worden gereageerd en worden ingespeeld op komende veranderingen.
 • Het doel is de TCO te verlagen of eenvoudig nieuwe scenario’s door te voeren zonder zware configuratie of maatwerk aanpassingen;
 • Door het SAAS model hoeft er geen data center gemanaged te worden, zijn er geen beveiligingsissues en geen infrastructuur overhead
 • Voldoen aan Security en Compliance regelingen, kunnen een belangrijke redenen te zijn, de overstap naar SaaS te maken.

ERP via de Cloud zorgt voor snelle Go-to-market mogelijkheden. Het is een betere pasvorm voor organisaties die ondersteuning zoeken voor een nieuw businessmodel en dat snel willen realiseren omdat de implementatie sneller en eenvoudiger is door standaard functiesets:

 • Geen verlies in “configuratie” eisen;
 • Ideaal voor een industrie gebaseerd op standaarden, waarbij de bedrijfsprocessen in kaart worden gebracht volgens toonaangevende standaarden;
 • Industrie die geen zeer complexe bedrijfspraktijken verlangt;

Het SaaS-model houdt in dat alle IT-vereisten door SAP worden beheerd:

 • Alle updates en innovaties worden elk kwartaal automatisch en zonder problemen opgeleverd;
 • Geen infrastructuuroverhead;
 • Geen datacenter te beheren;
 • Geen IT-meltdowns;
 • Geen veiligheidsproblemen.

De cloud-oplossing biedt geavanceerde ERP die op maat is gemaakt voor middelgrote tot grote ondernemingen:

 • Uw doel is om de Total Cost of Ownership te verminderen;
 • U kunt snel innovaties in de oplossing toepassen op basis van Best Practices scenario’s;

Scheer heeft in 2019 een project gedaan om S/4HANA Cloud Essentials binnen 3 maanden te implementeren en te integreren met het reeds bestaande SAP ECC systeem.

Hoe kan de Business Scenario Recommendation voor S/4HANA worden ingezet?

SAP en Scheer kunnen hulpen bieden bij het bepalen of achterhalen van de rationalisering van de Business Case voor het inzetten van S/4HANA. Hiervoor is een hulpmiddel ontwikkeld, de zogeheten Business Scenario Recommendation. Door middel van deze tool wordt een relatie gemaakt tussen de Business Goals en het operationele niveau om vervolgens indicatoren te bepalen en te kunnen vergelijken met gelijkaardige bedrijven binnen de klanten basis van SAP.

Het SAP Business Scenario Recommendations rapport geeft u op maat gesneden inzichten om uw case voor SAP S/4HANA op te bouwen.

Typische vragen die u kunt stellen:

 • Waarom overstappen van SAP ERP naar SAP S/4HANA?
 • Welke nieuwe functionaliteiten zijn het meest relevant voor een specifieke branche?
 • Hoe ondersteunt SAP S/4HANA uw bedrijfsdoelstellingen?
 • Wat kunt u verwachten?

Unieke inzichten in uw huidige operationele bedrijfsproces, prestaties, functioneel gebruik en branche benchmarks:

 • Specifieke aanbevelingen voor zes branches:
 • SAP S/4HANA functionaliteiten en SAP Fiori apps
 • Bouw uw case voor SAP S/4HANA en hoe overtuigt u het management

Deze link brengt u naar de website over SAP Business Scenario Recommendation.

Alternative text – include a link to the PDF! 

Hoe zit het on-boarding process richting S/4HANA Cloud voor productiebedrijven eruit?

Wat belangrijk is voor iedere organisatie is het soort en type productiedata dat het bedrijf genereert en wat de granulariteit van deze data is.

 • Wat dient er bestuurd te worden in de organisatie?
 • Hoe vindt de interactie plaats tussen de verschillende niveaus waarop activiteiten worden uitgevoerd?

Binnen een ERP systeem wordt niet direct met data afkomstig van een sensor gewerkt. Deze data wordt eerst vertaald naar het niveau – context –  waarop ERP werkt, bijvoorbeeld naar een een productieorder. Het omgekeerde geldt ook voor een machine die een handeling of bewerking uitvoert, een productieorder zal een onbekend begrip zijn.

Een operator aan een machine kan werken met een productieorder die hij van de planner heeft gekregen. Hij of zij zal de productieorder interpreteren en eventueel met ondersteuning van andere informatiebronnen vertalen naar een fysieke handeling die hij/zij zelf uitvoert op die machine, zoals het instellen van die machine voor die specifieke order. De mate van automatisering en het vertalen van informatie tussen systemen, medewerkers en machines is cruciaal voor het begrijpen en overzien van impact op een ERP implementatie.

Er bestaan dus verschillende niveaus waarop er integratie kan plaatsvinden binnen het productieproces. Hiervoor heeft SAP een aantal producten beschikbaar die het mogelijk maken om op de verschillende niveaus een connectie te maken en vervolgens verschillende soorten data op te halen en te integreren.

SAP Plant Connectivity (PCo) is de applicatie die gebruikt wordt om de laagste niveaus te integreren.

SAP Manufacturing Execution (SAP ME) is een krachtige, schaalbare bedrijfsoplossing op bedrijfsniveau die wereldwijde fabrikanten in staat stelt om de productie en de werkvloer te beheren en te controleren. Het biedt een veelzijdige set van functies die bedrijfssystemen integreert met de werkvloer, waardoor een volledige zichtbaarheid op componenten- en materiaalniveau mogelijk is voor enkelvoudige en wereldwijde installaties. SAP ME zorgt ervoor dat het product de eerste keer goed wordt ontworpen en gebouwd, waarbij gegevens uit meerdere bronnen worden verzameld en gegevenssystemen worden geïntegreerd met de activiteiten op de werkvloer om één uitgebreid productierecord te creëren. SAP ME dient voor de integratie met executie systemen die bijvoorbeeld Detailed Scheduling doen en SAP Digital Manufacturing Cloud kan worden ingezet voor datacollectie om inzicht te verkrijgen of voorspellingen te doen op basis van de ontvangen data.

Integratie met MES applicatie:

 • Production Operations with Manufacturing Execution System (‏1Y5‏)
 • Production Operations with SAP Manufacturing Execution (2JN)
 • Third-Party Shop Floor Execution – Process Industry (3W3)
 • Integration with Asset Central Foundation (3YE)
 • Handover of Product Information to SAP Asset Intelligence Network (2WK)
 • API Business hub (Link)

S/4HANA CLOUD Essentials update 1911 & 2002 Releases

In de S/4HANA CLOUD release van 1911 zijn in totaal 158 verschillende verbeteringen of vernieuwingen doorgevoerd. In dit blog gaan we in op de relevante processen in Manufacturing en Supply Chain waar een aantal interessante verbeteringen zijn opgeleverd.

Make-to-order in productie en verschillende mogelijkheden in Warehouse Management verbreden de inzetbaarheid van de S/4HANA Cloud Essentials versie verder.

Nieuwe belangrijke features in Planning:

Predictive MRP (PMRP): helpt mee met het identificeren van capaciteitsissues in het planning proces in een vroegtijdig stadium

 • Integrated Product Development: maakt het mogelijk om klantspecifieke verzoeken door te voeren door een kopie te maken van een Bill of Material in de Sales Order en vervolgens specifiek door te rekenen in de kostprijs.
 • 3rd party shop floor executie maakt het mogelijk om op gestandaardiseerde wijze informatie uit te wisselen met Manufacturing Execution System (MES) applicaties (scope item 3W3)

Nieuwe belangrijke features in Warehousing 1911

 • Het beheren en inzichtelijk maken van Slow en Non-Movers wordt eenvoudig inzichtelijk gemaakt en kan op basis van gebruik of gepland gebruik gemarkeerd worden zodat tijdig aanpassingen gedaan kunnen worden in stamgegevens;
 • Partial Save of a Cycle Count: is nu doorgevoerd zodat vroegtijdig een telling opgeslagen kan worden en voorraad weer beschikbaar komt. De persoon die de telling uitvoert is hiermee ook flexibeler in de uitvoering van de telopdracht;
 • Het systeem helpt met het creëren van taken om Fixed Bins aan te vullen op het moment dat deze onder een vooraf bepaald niveau zijn gekomen. De aanvul-hoeveelheid wordt bepaald op basis van het verschil tussen het maximum en huidige niveau van deze Bin.
  In de S/4HANA CLOUD release van 2002 zijn in totaal 145 verschillende verbeteringen of vernieuwingen doorgevoerd.

Verschillende toevoegingen in Inventory Management en Quality Management zijn doorgevoerd waarbij het werken met de 8D methodiek om problemen te verhelpen een interessante toevoeging is op de Quality Management (QM) mogelijkheden.

Nieuwe belangrijke functies binnen Warehousing in release 2002:

 • Bin Managed Production (scope item 3DV) maakt het mogelijk om een transfer te doen naar een Production Supply Area tot op Bin-niveau en ook taken te generen op basis van het voorraad niveau van deze Bin;
 • Serial Number Handling (scope item 3BR) – binnen Quality Managent kan er inspectie resultaat worden opgeslagen specifiek voor een serienummer en binnen Warehousing kunnen er nu taken uitgevoerd worden op het niveau van serienummers;
 • Automatic Task Creation maakt het mogelijk om automatisch replenishment-taken te genereren voor pick-locaties;

Nieuwe belangrijke functionaliteiten met betrekking tot Planning in release 2002:

 • Reprocessing of Failed Material Movements Goederenbewegingen die niet doorgevoerd kunnen worden, worden getoond met details en reden van niet kunnen verwerken. De gebruiker kan eventueel Storage Locations, Batches of de boekingsdatums corrigeren.
 • In de app Monitor Work Center Schedules wordt de benutting in tijd per order getoond met daarbij ook niet benutte tijd of niet ingeplande tijd voor dat Work Center.

Predictive MRP – pMRP

Een nieuw geïntroduceerde functie in S/4HANA Cloud is de pMRPPredictive MRP. De Predictive MRP helpt –in een vroeg stadium- capaciteitsproblemen te herkennen en mogelijke schaarste te evalueren. Het systeem zal verschillende beschikbare oplossingen voorstellen om zo de planning en beschikbare capaciteit te verbeteren. Het voorspellend vermogen (predictive) in pMRP verwijst dus niet naar Machine Learning, maar naar de mogelijkheden om op middellange termijn de capaciteitsproblemen te simuleren.

Om planning en gebruik van de beschikbare capaciteit te verbeteren, kunnen simulaties worden uitgevoerd. Na het uitvoeren van een simulatie, ontstaat er inzicht in de toekomstige capaciteitsproblemen. Het systeem laat zien dat er capaciteitsproblemen kunnen gaan optreden, welke impact hebben op de beschikbaarheid van het desbetreffende materiaal in de komende weken. Er worden alternatieve oplossingen gegenereerd, die door productieplanning direct kunnen worden doorgevoerd. Oplossingen die kunnen worden voorgesteld zijn Preproduction, Change Source of Supply of het verhogen van de Capacity Utilization – capaciteitsbenutting.  Ook bestaat de mogelijkheid om de gesimuleerde bottleneck dieper te analyseren. Als er dieper wordt ingezoomd op een tekort in een toekomstige week, wordt er inzicht verkregen over de verwachte capaciteitstekorten.  Je kunt  materialen in de BOM dieper ontleden om zo de bottleneck, die verwacht wordt, te herkennen.

Een oplossing die kan worden voorgesteld is ”Pre produce”. Hier herkent het systeem onderproductie in voorgaande weken en verschuift de productie uit de bottleneck periode naar voorgaande weken, met als resultaat dat de totale capaciteitsbenutting wordt verhoogd en de bottleneck kan worden opgelost. Het systeem suggereert automatisch waardes –zoals aantallen en weken- die dan direct kunnen worden toegepast.

Capaciteitsproblemen kunnen ook worden verholpen door een andere source of Supply te kiezen. Het systeem kan een voorstel doen door productie over een ander beschikbaar Work Center te laten lopen, om zo capaciteit te distribueren.

Overstappen naar SAP Cloud ERP

Scheer Nederland heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met bedrijven te ondersteunen en te begeleiden naar SAP Cloud ERP. Zie onze referentieverhalen voor meer details over deze projecten. Wij organiseren periodiek webinars over het Overstappen naar SAP Cloud ERP. De agenda en onderwerpen van deze webinars, vindt u hier.

Scheer Nederland ondersteunt bedrijven met het uitwerken van hun SAP Cloud Strategie. Opzet hiervan is inzicht te geven welke SAP Cloud producten op welke wijze kunnen worden ingezet om uw huidige en toekomstige bedrijfsprocessen te ondersteunen. Meer informatie om te komen tot een SAP Cloud Strategie vindt u hier: Move to the next generation ERP

Over de schrijver
Martijn is een enthousiaste consultant met ervaring in het implementeren van SAP S/4HANA Cloud. Na een aantal jaar in de industriële sector werkzaam te zijn geweest, richt hij zich nu op het ontwikkelen van bedrijfsprocessen waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren van deze processen. Hij is een teamspeler en streeft ernaar om door samenwerking tot een goede oplossing te komen en zich hierbij te focussen op de end-to-end processen van een organisatie.

Business transformatie naar 

SAP S/4HANA Cloud

Scheer onderhoudt de kennisbank om de laatste details omtrent RISE with SAP en SAPS/4HANA te delen.