Page content

SAP All-in-One naar SAP Cloud ERP

SAP All-in-One naar SAP Cloud ERP

Overstappen van SAP All-in-One naar Cloud ERP applicatie SAP Business ByDesign

Ontdek de mogelijkheden van het SAP Business ByDesign Platform as a Service:

 • Functionaliteiten en Best Practice Scenario’s
 • Schaalbaarheid qua locaties en gebruikers
 • Beveiliging en continuïteit
 • Aanpasbaarheid binnen de standaards

Overstappen van SAP All-in-One naar Cloud ERP

SAP Business ByDesign kan gezien worden als de perfecte opvolger voor SAP All-in One (SAP BAiO), ook wel SAP A1 genoemd. Zeker voor organisaties die snel de overstap willen maken naar een volwassen en volwaardige ERP omgeving, die vanuit de Cloud in de vorm van een Platform as a Service wordt geleverd.

Van samenwerking van applicaties naar één integrale applicatie

Daar waar SAP All-in-One een samenspel is tussen afzonderlijke applicaties met betrekking tot ERP, CRM, SRM en Business Analytics, is SAP Business ByDesign een volledig geïntegreerde applicatie.

Concept SAP All-in-One: Samenspel van applicaties

Samenspel van verschillende applicaties die  door middel van SAP Netweaver met elkaar geïntegreerd worden.

SAP All-in-One applicatie opzet

 

Concept SAP Business ByDesign: Enkele applicatie met all functionaliteit

Platform as a Service dat kan worden ingezet zonder enige technische kennis. Alle benodigde modules zijn aanwezig binnen één applicatie. Op basis van de Scoping en inrichting wordt eenvoudig bepaald welke modules er actief zijn.

SAP Business ByDesign applicatie setup

Hoe verhoudt SAP Business ByDesign zich functioneel tot SAP All-in-One?

SAP Business ByDesign is een volledig geïntegreerde applicatie, dat naast de bekende ERP-functionaliteit, tevens over een volwaardige CRM, SRM en HRM-functionaliteit beschikt. Dus één applicatie in plaats van meerdere applicaties.

De Business Intelligence functie is volledig geïntegreerd in alle “Workcenters” binnen SAP Business ByDesign. Deze additionele functionaliteit is het grote verschil met de SAP All-in-One oplossing. Deze beperkt zich tot de kerngebieden van inkoop, productie uitvoering en planning, verkoop en servicemanagement.

Het is goed te weten dat SAP Business ByDesign een excellente fit heeft met de volgende sectoren:

 • Productie
 • Zakelijke Dienstverlening
 • Groothandel en Distributie
 • Financiële administratie

Inzet van ruim 30 volwaardige best practice scenario’s

Via de ruim 36 volwaardige end-to-end processen kunnen bijna alle business processen worden afgestemd op de eisen en wensen van de organisatie. SAP Business ByDesign zorgt standaard voor een volledig en integrale inzicht van de work- en documentflows.

Kan SAP Business ByDesign worden ingezet als verlengstuk van de On Premise Corporate ERP-omgevingen voor vestigingen?

Juist voor organisaties die beschikken over een Corporate On Premise SAP-systeem (SAP ECC, S/4 HANA), kan SAP Business ByDesign perfect worden ingezet in de vorm van een two-tier ERP oplossing. Het grote voordeel is dat de processen en de applicatieomgeving van het hoofdkantoor niet hoeft te worden aangepast. Daarnaast bestaan er tal van templates en sjablonen om in-, verkoop en financiële processen op deze wijze eenvoudig en snel te integreren. Integratie geschiedt op de volgende niveau’s

 • Data uitwisseling
 • Proces integratie (70+ processen vanuit SAP ECC)
 • Master data integratie
 • Analytics integratie
 • IT management integratie
 • Structured custom integratie

Meer informatie omtrent de mogelijkheid van SAP Business ByDesign voor vestigingen, vindt u hier

Ondersteunt SAP Business ByDesign Mobiele Apps?

Voor SAP All-in-One zijn geen standaard Mobiele Apps aanwezig. Eventuele Apps dienen als maatwerk te worden vervaardigd. SAP Business ByDesign is beschikbaar op basis van HTML5. Op basis van deze HTML5 interface kan SAP Business ByDesign op iedere Tablet worden gebruikt. Daarnaast beschikt SAP Business ByDesign over een set van Mobiele apps die ingezet kunnen worden voor het management, projecten, verkoop en marketing. Deze Apps kennen allen een specifiek doel, gericht op een bepaalde rol.

 • ByDesign
 • Dashboard
 • In Focus
 • Active Sales
 • Project Cockpit
 • Project to Go
 • Manager Approvals
 • Time Recording

Zie hier een overzicht van de aanwezige apps voor SAP Business ByDesign, inclusief een korte toelichting op deze apps.

Wat zijn de aanpassingsmogelijkheden van SAP Business ByDesign?

De naam van het pakket zegt het feitelijk al: SAP Business ByDesign. De applicatie is volledig in te richten conform specifieke eisen en wensen van uw organisatie, specifieke rol of de gebruiker. Gelukkig wel op basis van standaard functionaliteiten, zodat uw organisatie niet wederom te maken krijgt met een berg klant-specifieke customizations die in verloop van tijd niet meer inzichtelijk en beheersbaar is. Één organisatorische opzet voor alle modules zorgt voor eenvoud en inzicht. SAP Business All-in-One kent voor iedere module zijn eigen organisatorische structuur: Company Codes, Controlling Areas, Sales Areas, Plants, Planning Plants, Maintenance Plants, etc. Deze onderdelen dienen vervolgens met elkaar in verband te worden gebracht.

SAP Business ByDesign bevat één organisatorische structuur die vervolgens voor alle workcenters ingezet wordt. Deze structuur is in de meeste gevallen een directe vertaling van de bekende HR organisatorische structuur van de organisatie. Daarnaast zijn tevens vele organisatie eenheden te onderhouden als master data, waardoor wijzigingen veel eenvoudiger en sneller kunnen worden uitgevoerd.

SAP Business ByDesign Extensions

Via de Business Configuratie kan de organisatie en de verschillende onderdelen worden geconfigureerd. Vervolgens is het mogelijk om per individu of per workcenter zaken te verfijnen. Denk hierbij aan persoonlijke of rol-gebaseerde instellingen, views en rapportage mogelijkheden. Op deze wijze kan eenvoudig een eenduidige werkwijze worden gedefinieerd voor verschillende organisatieonderdelen.

Hoe schaalbaar is SAP Business ByDesign?

De kracht van SAP Business ByDesign is dat het volledig schaalbaar is vanaf 10 tot oneindig aantal gebruikers. Deze gebruikers kunnen vervolgens op verschillende locaties actief zijn. Naast de schaalbaarheid in het aantal gebruikers, is SAP Business ByDesign perfect in te zetten in de verschillende organisatieonderdelen die mogelijk over de wereld zijn verspreid. Via een template en globale reporting structuur, wordt eenvoudig een uniforme een eenduidige procesafhandeling mogelijk gemaakt in de verschillende landenorganisaties.

In hoeverre bestaan er landen lokalisaties voor SAP Business ByDesign?

Tevens is de applicatie beschikbaar in 9 talen en ruim 90 landen en zijn er reeds de volgende lokalisaties aanwezig:

SAP Business ByDesign Lokalisatie overzicht

Hoe veilig is de inzet van een Cloud ERP voor uw organisatie?

SAP All-in-One kan on-premise danwel in een hosted omgeving worden ingezet. Dit impliceert dat naast het onderhoud van de applicatie en de database tevens een eigen invulling dient te worden gegeven aan de beveiliging van het geheel. Naast de digitale beveiliging heeft men als organisatie te maken met fysieke beveiliging. Denk hierbij aan inbraak, stroomstoringen, wateroverlast. Daarnaast dient er een uitwijk/contingency plan te zijn voor het geval van calamiteiten. SAP Business ByDesign wordt geleverd in de vorm van een Platform as a Service. Dit impliceert dat zowel voor de architectuur als de applicatie wordt gezorgd, inclusief de totale beveiliging ervan conform de aanwezige wet- en regelgeving. Als leverancier van deze Cloud ERP PaaS en SaaS-oplossing beschikt SAP namelijk in alle gevallen over de noodzakelijke en geavanceerde middelen voor het garanderen van zowel de security als de continuïteit. Tevens zijn datacenters aanwezig op verschillende grondgebieden, zodat conform de benodigde compliance voor de gewenste inrichting kan worden gekozen op basis van het gekozen grondgebied. Eventuele details zijn beschreven in de SAP Business ByDesign Security Guide

Hoe geschiedt de migratie naar dit Cloud-ERP-systeem?

Gezien het feit dat SAP Business ByDesign een geïntegreerd systeem is, dient data vanuit de huidige ERP, CRM, HR en SRM-systemen te worden gemigreerd naar het Cloud ERP Systeem. Het grote voordeel is dat bij deze exercitie gelijk schoon schip gemaakt kan worden en doublures kunnen worden opgeruimd. Binnen SAP Business ByDesign is deze data-migratie uitgewerkt op het niveau van een key-user. Dit impliceert dat er geen programmering kennis of andere technische ABAP-kennis noodzakelijk is om data te migreren of te uploaden. Voor het uploaden van data worden Excel-sheets ingezet of kan een directe link naar het SAP BAiO systeem gebruikt worden. Hierbij kunnen de bekende Excel functies als (Vlookup, Replace, Trim) en allerlei andere opschoon functies worden gebruikt. Op deze wijze kan de datamigratie eenvoudig en gradueel per workcenter worden uitgevoerd.

In hoeverre zijn customizations mogelijk binnen SAP Business ByDesign?

SAP Business ByDesign beschikt over de SAP Cloud Application Studio waarmee eventuele noodzakelijke aanpassingen kunnen worden gerealiseerd.  Deze customizations zullen altijd naast de standaardversie blijven staan, zodat de omgeving altijd de kwartaal updates kan blijven volgen. Via deze SAP Cloud Application studio kan o.a. het volgende worden gerealiseerd:

 • Additionele Business Objects en functionaliteit
 • Composite Apps
 • Mobile UI Player
 • Mash-ups

Profiteer van een lagere Cost of Ownership door de inzet van Cloud ERP

Het klinkt misschien wel heel tegenstrijdig. Eerst wordt uitgelegd dat met Cloud ERP eigenlijk veel meer kan in vergelijking met een on-premise systeem. Nu blijkt dat het onderhouden van een dergelijke Cloud ERP omgeving minder gaat kosten dan een traditionele on-Premise omgeving, zoals SAP All-in-One. Onderstaand een opsomming van de componenten die onderdeel zijn van een dergelijke applicatie platform. Hierbij wordt door de hoeveel € een indicatie gegeven van de hoogte van de kosten.

Kosten voor inzet  SAP Cloud 

 • No CAPEX maar alleen OPEX – Operationele Kosten
 • Maandelijks bedrag dat alles bevat: Platform, Software, Updates, Support, Beveiligng, E-Learning

Kosten voor inzet SAP All-in-One

 • CAPEX en OPEX: Initiele investeringen voor HW, SW en DB worden veelal geactiveerd en afgeschreven.
 • Inrichting, onderhoud en beveiligen IT ruimte(s)
 • Aanschaf Software
 • Aanschaf Hardware omgevingen
 • Aanschaf Database  omgevingen
 • Inrichting en onderhoud Productie, Test en Ontwikkelomgevingen
 • Periodiek uitvoeren van updates voor HW, OS, SW, DB
 • Inzet Specialisten voor Architectuur en SAP

SAP All-in-On versus SAP Business ByDesign

Dit overzicht bevat een samenvatting van de details van beide omgevingen.

  background: rgba(255, 255, 255, 0.73);