Page content

ByDesign Business Scenario’s

Business Scenario’s SAP Business ByDesign

De kracht van SAP Business ByDesign is de aanwezigheid van de standaard business processen. SAP heeft de ervaringen binnen CRM, ERP, SCM en SRM  vertaald naar een 40-tal end-to-end processen.  Via deze standaard gedefinieerde processen, wordt het eenvoudig om de verschillende Best Practices toe te gaan passen. Het grote voordeel is dat het toepassen van deze Best Practices volledig kan worden gedaan op basis van standaard functionaliteit. Tevens zorgt SAP ervoor deze praktijken worden geupdate en worden geïnnoveerd, wanneer de markt daarom vraagt.

Industry Best Practices ByDesign

SAP Business ByDesign is een volwaardige Enterprise Suite, die zeer sterk is op het gebied van Industry Best Practices.  Deze practices zijn opgebouwd op basis van 30 jaar ERP/CRM/SCM/FIN ervaringen en worden ieder kwartaal verder aangescherpt danwel aangevuld met functionaliteiten waar de markt om vraagt. De kracht van Industry Best Practices zorgt direct  dat er een helder procesflow aanwezig is, om een deel van de bedrijfsprocessen te ondersteunen.

Scheer heeft met focus en uitgebreide ervaring voor de volgende branches: