Page content

voor Service Organisaties

Cloud ERP voor zakelijke dienstverleners is beschikbaar via SAP Business ByDesign. De functionaliteiten rondom projecten is zeer sterk en zorgt onder andere voor de volgende functionaliteiten:

 • Voor interne en externe projecten
 • Voor kleine, grote en complexe projecten
 • Voor 1 klant of een groep van klanten
 • Snelle analyze door Gantt Charts en Breakdown structuren
 • Mogelijkheden van Forward of Backward scheduling om deadlines te halen
 • Eenvoudige resource planning voor in- en externe medewerkers

Cloud ERP voor zakelijke dienstverleners
Cloud ERP voor service organisaties zorgt voor een technologische backbone die een uitkomst biedt aan de uitdagingen en complexiteit van de huidige digitale economie. SAP Business ByDesign zorgt voor dit integrale platform. Dit Cloud ERP platform biedt de transparantie, samenwerking en opschaling die u nodig heeft om efficiency en winst te maximaliseren. Dankzij deze cloudoplossing kunt u rekenen op onder meer:

 • Verbeterde operationele effectiviteit, doordat de volledige lead-to-cash-cyclus in één systeem wordt beheerd;
 • Realtime, wereldwijde transparantie, variërend van de resultaten van uw belangrijkste projecten tot de algemene gezondheid van uw bedrijf;
 • Operationele transparantie dankzij krachtige analyse mogelijkheden;
 • Effectievere inzet van resources op basis van nauwkeurige prognoses van project pipelines en de behoefte aan resources.

Door onze proceskennis en de eenvoudige inrichting van SAP Business byDesign voor zakelijke dienstverleners is het mogelijk om elke dienstverlenende organisatie snel een volledig geïntegreerde oplossing te bieden, die alle bedrijfsprocessen efficiënt ondersteunt. Naast de lage implementatiekosten is ook de Total Cost of Ownership lager dan bij On Premise systemen door het wegvallen van het beheren en onderhouden van het ERP Systeem. Bespaar de kosten van een eigen IT organisatie.

Interactief plannen

De Cloud ERP versie SAP Business ByDesign beschikt over verschillende planningstechnieken, zoals GANTT Chart, Work Breakdown Structures en Network Diagrams.  De intuitieve drag-and-drop mogelijkheden zorgen voor een eenvoudig en compleet project planning proces met betrekking het instellen van fases, milestones, taken en flows. Het kunnen vastleggen van afhankelijkheden en het Forward of Backward Plannen, helpen voor het nauwkeurig bepalen van de harde deadlines.

Effectief inzetten van resources

SAP Business ByDesign zorgt ervoor dat u realtime inzicht heeft in zowel de kwalificaties als de inzetbaarheid van interne, partner employees of gecontracteerde medewerkers.  De integreerde agenda geeft eenvoudig inzicht in de inzetbaarheid van medewerkers.  Voor externe medewerkers kan eenvoudig een volledig geïntegreerd inkoopproces worden gestart. Deze acties worden zowel binnen Human Resource als binnen Supply Chain Management volledig automatisch verwerkt.

Volledige samenwerking tussen Projectleden

Een specifiek Workcenter voor Projectmanagement zorgt voor een eenvoudige samenwerking binnen de projecten. Binnen dit workcenter is alles eenvoudig beschikbaar op één plek:

 • toegewezen projecttaken en verantwoordelijkheden;
 • alle gedetailleerde informatie;
 • checklists;
 • gedeelde documenten.

Daarnaast kunnen alle teamleden hun tijd en kosten snel en efficiënt invoeren.

Nauwkeurig inzicht in de ontwikkeling van kosten

SAP Business ByDesign zorgt ervoor dat alles met betrekking tot planning en executie van projecten direct worden vertaald naar uw financiële administratie. Hierdoor ontstaat volledige transparantie over de voortgang en de winstgevendheid. Ramingen omtrent de kosten en opbrengsten van uw projecten kunnen eenvoudig vanaf de planning worden gevolgd.  Tevens zorgen rapportage mogelijkheden en mobiele apps ervoor dat het management continu inzicht heeft in de actuele stand van zaken.

End-to-End Proces Integratie

SAP Business Design zorgt standaard voor een volledige integratie van de projectgegevens voor de verschillende afdelingen binnen uw bedrijf. Vanuit de CRM module kunnen opportunities direct worden vertaald naar projecten, geïnitieerd en worden gepland. Projecten waarbij middelen of materialen noodzakelijk zijn, kunnen eenvoudig worden gepland, ingekocht en worden doorbelast. De integratie van projecten zorgt dus voor een effectieve en snelle wijze van creatie – uitvoering en facturatie van alles dat met uw projecten te maken heeft.

Onderstaand een overzicht van de verschillende Workcenters en de bijbehorende functionaliteit

Customer relationship management Effectief beheer van de gehele marketing- en verkoopcyclus waarbij Campagnes worden opgezet. Opportonities kunnen worden vertaald naar projecten.
Account management Adequate omgaan met alle account details, die vanuit verschillende rollen benaderbaar zijn;
Project management Verbeter uw project efficiëntie, effectiviteit en winstgevendheid door middel van grondige analyses die volledig inzicht geven in de prestaties van het project(en)
Financieel management Volwaardige verwerking van alle financiële transacties vanuit de projecten, inkoop en verkoop met altijd up-to-date inzicht van uw financiële situatie
Human Resources Management Stroomlijnen van human resources management voor de inzet van interne en externe medewerkers
Procurement Beschikking tot een uitgebreid portfolio van leveranciersinformatie die het eenvoudig maakt om alle noodzakelijke middelen te kunnen inkopen voor de projecten

Directe voordelen voor uw organisatie

 • Door de verbeterde efficiëntie kunt u meer aandacht besteden aan de groei van de business dan dat u zich bezig houdt met routinematige taken;
 • Volledig integraal inzicht in alle bedrijfsprocessen;
 • Verbeterde productiviteit van de werknemers door het simpelweg elimineren van tijdrovende handmatige taken;
 • Betere samenwerking tussen medewerkers, klanten en leveranciers, door het delen van up-to-date informatie over het project;

Zie opiniestuk op Financieel Management.nl over innovatieve procesgeoriënteerde bedrijfsapplicatie suites in de cloud. Cloud ERP voor zakelijke dienstverlening  biedt meer flexibiliteit en innovatiekracht tegen significant lagere kosten.

Best Practices voor Professional Services in SAP Business ByDesign

Onderstaande de lijst met Best Practices Scenario’s die het primaire proces van Services Organisaties ondersteunen

 • Cash and Liquidity Management
 • Expense Reimbursement
 • Financial Closing
 • Fixed Asset Management
 • Intercompany Project Time And Expenses
 • Marketing to Opportunity
 • Order to Cash Project Based Services
 • Payroll Services
 • Procure to Pay Non-Stock
 • Project Management
 • Resource Management
 • Time and Labor Management
 • Workforce Administration

Voor Goede Doelen organisaties die binnen hun projecten ook te maken hebben met de inzet van middelen, kunnen de volgende processen worden ingezet:

 • Customer Contract Management
 • Customer Return Management
 • Field Service and Repair
 • Intracompany Stock Transfer
 • Materials in Projects
 • Order to Cash Standardized Services
 • Request to Resolve
 • Strategic Sourcing
 • Supplier Return Management

Onderstaande de lijst met aanvullende Best Practices Scenario’s die het primaire proces van Technical Service verleners kunnen ondersteunen

 • Field Service and Repair
 • Fixed Asset Management
 • Intracompany Stock Transfer
 • Materials in Projects
 • Order to Cash Project Based Services
 • Order to Cash Standardized Services
 • Physical Inventory Management
 • Procure to Pay Non-Stock
 • Procure to Pay Stock
 • Request-to-Resolve
 • Resource Management
 • Strategic Sourcing
 • Supplier Return Management

Inzet Mobiele Applicaties voor Service Organisaties

Mobiele Apps die voor Technical Services kunnen worden ingezet binnen Projecten:

Mobiele Apps die voor Technical Services kunnen worden ingezet binnen Sales en Management:

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);