Consumer Products solution met SAP S/4HANA

Consumer Products met SAP S/4HANA

een snelle, veilige en flexibele SAP Cloud ERP oplossing

Stimuleer innovaties in uw digitale waardeketen

Consumentenproducten en de ontwrichtende digitale economie

Bedrijven in consumentenproducten hebben strategische prioriteiten nodig die transformatie stimuleren:


 • Van silo applicaties, naar gestandaardiseerde digitalisering,
 • Van procesgegevens, naar data-gedreven processen,
 • Van deterministische processen, naar voorspellende en voorschrijvende processen,
 • Van On-premise, naar beheerd vanuit de Cloud.

Scheer ondersteunt u met SAP S/4HANA en  end-to-end business scenario's om de strategische prioriteiten van het werken in een digitale omgeving te managen.

What got us here, won’t get us there.

Een nieuw tijdperk voor consumentenproducten:

Ideeën: We gaan van het tijdperk van de middelen naar het tijdperk van de ideeën

Talent: Wat bedrijven onderscheidt is talent en cultuur

Waarden: Consumenten beginnen de verandering te kopen die zij in de wereld willen zien

Kosten: Snel dalende kosten maken nieuwe groei en innovatie mogelijk en zorgen voor de benodigde versnelling.

Consumer Products End-to-End Business Functies

Product Innovation

 • Project control
 • Product engineering
 • Enterprise portfolio and project management
 • Product lifecycle management
 • Product compliance

Manufacturing

 • Catch weight management
 • Extended production planning and scheduling
 • Quality management
 • Manufacturing insights
  Production planning
 • Complex manufacturing

Supply Chain

 • Inventory
 • Warehousing and transportation
 • Order promising
 • Advanced warehousing, transportation, and order promising

Sourcing & Procurement

 • Sourcing and contract management
 • Operational and service procurement
 • Invoice and payables management
 • Supplier management
 • Procurement analytics

Finance

 • Accounting and financial close
 • Cost management and profitability analysis
 • Advanced accounting and financial close
 • Treasury and risk management
 • Enterprise risk and compliance

Sales and service

 • Sales performance management
 • Subscription billing and revenue management
 • Order and contract management
 • Direct store delivery
 • Multichannel billing
SAP S/4HANA Cloud Manufacturing 2102 Update

Nieuwe innovaties integreren die mogelijk worden gemaakt door de SAP S/4HANA Manufacturing oplossing


Live planning: Krijg de mogelijkheid om te reageren op veranderingen in de vraag en bevestigde orders. Geavanceerde planning (APS), demand-driven replenishment (DDR) en drastisch verkorte verwerkingstijd voor de planning van material requirements planning ( (MRP) verbeteren de transparantie en het reactievermogen.


Real-time inzicht in productieactiviteiten: Visualiseer het capaciteitsgebruik voor werkcentrum en middelen om de verdeling van de belasting te begrijpen en realtime aanpassingen te doen aan beschikbare capaciteit, productieorder en operationeel schema.


Effectief beheer van productieveranderingen: Overbrug de kloof tussen productieontwerp (eBOM) en productie (mBOM). Beheer handovers en wijzigingen afkomstig van engineering binnen een wijzigingsrecord om alle processtappen te volgen. Ondersteuning voor 3D visualisatie en geanimeerde werkinstructies zijn beschikbaar met SAP 3D Visual Enterprise-toepassingen.


Complex productiebeheer met eenvoud: Beheer complexe productie met ondersteuning voor visualisatie en impactanalyse in productie-engineering en operations. Model/unit-effectiviteit voor installatie kits (onderverdeling van grote assemblages in kleinere stukken) is beschikbaar in het gehele end-to-end productieproces.


Massaproductie van geïndividualiseerde producten: Produceer geïndividualiseerde producten die door klanten zijn besteld met minimale menselijke tussenkomst. Product genealogie voor elke eenheid wordt bijgehouden in het systeem voor service en compliance behoeften. Samenwerken met original equipment manufacturers (OEM's) en contract service providers om snel te kunnen voldoen aan aangepaste orders en tegelijkertijd voorraad en afval te verminderen.


Voorspellende kwaliteitscontrole: Bewaak, regel en verbeter de kwaliteit van processen met behulp van statistische procescontrole (SPC). Voorspellende algoritmen voor geautomatiseerde kwaliteit detectie van kwaliteit defecten en versnelde corrigerende maatregelen worden ondersteund met de SAP Digital Manufacturing Cloud-oplossing


Verbeterd EH&S-risico- en incidentenbeheer: Veranker veiligheids- en operationeel risicobeheer in al uw activiteiten door incidenten effectief te beheren. Verstrek kritieke veiligheidsinformatie aan alle werknemers - van de bovenste verdieping tot de werkvloer - om een effectieve veiligheidscultuur te creëren met behulp van de SAP Connected Worker Safety-oplossing.


Real-time inzicht in productie: Beschik over een real-time en drillable view van de performance metrics van alle productiefaciliteiten wereldwijd. Dit maakt het mogelijk om wereldwijd best practices voor productie te identificeren en te implementeren. Definieer uw eigen dashboards of pas KPI's aan met SAP Digital Manufacturing Cloud.


Productie-engineering: Productie engineering en operations dat SAP S/4HANA uitbreidt om de kloof tussen engineering en productie te overbruggen via digitale samenwerking van manufacturing master data. Geavanceerde visualisatiemogelijkheden van productie-engineering en -operaties met 3D-ondersteuning bij het beheer van stuklijsten en werkinstructies.


Uitvoering van productie: Uitgebreide analyse van de impact van wijzigingen die zich uitstrekt tot de werkvloer met de mogelijkheid om productieorders vast te houden naast de beoordeling van voorraad hoeveelheden voorafgaand aan de implementatie van wijzigingen. SAP Fiori apps voor productie supervisor en productie operator op mobiele apparaten. Werk wachtrij om de bewerkingsactiviteiten te zoeken en te bekijken die momenteel door productie-supervisors aan werknemers zijn toegewezen


Productie Netwerk: Beheer het onderaannemingsproces van planning tot uitvoering; bewaak en integreer uw bedrijfsnetwerk. Integreer de externe arbeidskrachten in de productie-uitvoering; beheer tijd en materiaal overdrachten.


Productie-analyse: Real-time waarschuwingen op basis van knelpunten in de productie, zoals tijd of component vertragingen, en middelen. Inzichten afleiden voor actie op basis van fabrieksprestatie-analyses. Volg productiekosten met vergelijkende analyse van geplande versus werkelijke productiekosten. SAP Fiori-apps voor productie supervisors en -operators die live inzicht in de productie, orkestratie en bevestigingsmogelijkheden bieden.

Value drivers Consumer Products

Nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk maken

Nieuwe manieren vinden om inkomsten te verwerven en de winst te maximaliseren, zoals het te gelde maken van inhoud of gegevens, het nastreven van innovatieve partnerschappen, of het verkopen van overtollige capaciteit.

E2E-scenario: Een nieuw beeld van order tot levering - Maak een E2E-scenario voor planning en uitvoering van de toeleveringsketen mogelijk dat efficiënte orderafhandeling en levering mogelijk maakt, beginnend bij het vastleggen van de verkooporder en lopend tot en met de verzending van het materiaal.

Het leveren van gepersonaliseerde resultaten

Bouw duurzame relaties op met klanten en consumenten door het leveren van een aantal resultaten, vaak service gedreven, die veel verder gaan dan de traditionele productfocus.

E2E scenario: Aangepaste gepersonaliseerde producten - Creëer een E2E R&D proces om gepersonaliseerde producten te ontwerpen en te produceren tegen vergelijkbare kosten en doorlooptijd als voor off-the-shelf producten. 

Concurreren als een ecosysteem

Verleg de grenzen van consumentenproducten door samen te werken met niet-traditionele ecosysteempartners om een hogere waarde te leveren tegen geen of lage incrementele kosten.

E2E-scenario: Reimagine operational procurement - Maak gebruik van een zakelijk inkoopnetwerk dat effectieve koper-leverancier samenwerking en compliant en efficiënte processen mogelijk maakt door handelspartners elektronisch met elkaar te verbinden.


SAP S/4HANA Cloud en Consumer Products leidt tot: 

 • Snelle en wendbare verkoop- en productieprocessen met volledige financiële en operationele inzichten
 • Automatiseren van processen voor leveringsplanning, logistiek en financiën
 • Proactieve monitoring van voorraadniveaus, planningsuitzonderingen en problemen met leveringsprocessen en met realtime dashboards
 •  Ontdek waar de winstgevendheid in het verleden verloren is gegaan en nu verloren gaat en grijp direct in om tot actie over te gaan


Realiseerbare directe zakelijke voordelen

 • Meer inkomsten uit nieuwe producten
 • Verlaging van de kosten van de inkoopfunctie
 • Vermindering van R&D-uitgaven
 • Betere naleving van leveranciers- en prijsbeleid, belastingen en regelgeving
 • Betere cashflow door snellere goedkeuring en betaling van facturen


Customer Reference Stories

Klant Referentieverhaal Elopak

SAP S/4HANA

CSM bakery Solutions | SAP HANA

SAP ECC / SAP HANA

Burgerista | SAP S/4HANA.

SAP S/4HANS

Laten we eens praten over uw uitdagingen

Ontmoet onze experts en krijg inzicht in de S/4HANA-opties met Consumer Products

Your information is safe with us