Page content

SAP on Azure | Fundamenten

SAP on Azure | Fundamenten

Microsoft Azure Cloud Platform Fundamenten

Het Microsoft Azure platform geeft de mogelijkheden om zaken “As a Service” te regelen in combinatie met Bring Your Own Licence (BYOL). Deze succesformule heeft ertoe geleid dat Microsoft sinds juni 2019 over 54 Azure regio’s beschikt waar fysieke datacenters zijn gevestigd.

Om een indruk te krijgen van de groei, is op onderstaande foto duidelijk te zien met welke snelheid deze data-centers kunnen groeien.  De foto die rechtsboven is geplaatst, is de foto van het data-center van 3 jaren gelden.

Microsoft Azure data Center

Microsoft Azure data Center

Het netwerk van de 54 Azure regio’s is zowel via een Microsoft Netwerk als via de Internet Gateway (Express Routes) te benaderen.

Microsoft Azure Service Architectuur

De Azure diensten zijn feitelijk onderverdeeld in een drietal onderdelen:

  1. Datacenter Infrastructure
  2. Infrastructure Services voor Compute, Storage en Networking
  3. Platform Services voor caching, databases, analytics, development, deployment SAP Fiori Apps, office365 integraties en tal van andere zaken

Daarnaast worden er tal van Security Management en Hybrid Operations diensten aangeboden.  Door dit service portfolio kunnen bedrijven zorgen voor een ontzorging van complexiteit waarbij tevens state-of-the-art faciliteiten blijven behouden. Er hoeft niets meer gepatched te worden, beschikbaarheid en redundantie zijn ook geregeld. Dit alles in een Pay-as-you-Go en volledig schaalbare omgeving.

Microsoft Azure Service Overzicht

Microsoft Azure Service Overzicht

De Azure Active Directory geeft bedrijven de mogelijkheid om de autorisatie en Single-Sign-On over het gehele netwerk te managen.

Microsoft Azure beschikbaarheid opties

Voor het regelen van de beschikbaarheid zijn verschillende niveaus aanwezig, afhankelijk van de behoefte van de organisatie. De vraag is natuurlijk wat dit mag gaan kosten. Belangrijk is natuurlijk om te weten wat de kosten zullen zijn bij het uitvallen van de systemen – de zogenaamde Cost Not – om binnen een bepaalde tijd geen systemen beschikbaar te hebben.

Microsoft Azure SLA options

Microsoft Azure SLA options

  • Single VM kennen een SLA van 99,9%.
  • Availability Sets kennen een SLA van 99,95% – hierbij wordt binnen 1 datacenter gezorgd voor redundantie.
  • Availability Zones kennen een SLA van 99,99% – hierbij wordt binnen 1 dataenter gezorgd voor meerdere systemen die ieder op een ander netwerk, koel- en energiesysteem zijn aangesloten.
  • Region Pairs gaan nog een stap verder en zorgen voor een redundantie waarbij verschillende regio’s worden ingezet.

Microsoft Azure Sizes

Voor de inzet van computercapaciteit ten behoeve van SAP HANA en/of S/4HANA toepassingen zijn 2 mogelijkheden: het inzetten van Virtual Machines of voor de zeer grote systemen de optie voor Bare Metal. Alle systemen zijn gecertificeerd om voor SAP HANA of S/4HANA te worden ingezet.

Binnen de VM’s worden de systemen in de vorm van Small, Medium, Large en XLarge ingezet. Afhankelijk van de verwachte consumptie in de vorm van CPU en Internal Memory Power, kan het juiste system(en) worden gekozen.

Microsoft Azure Sizes

Microsoft Azure Sizes

Microsoft Azure kostenstructuur

De kosten van de computer capaciteit wordt bepaald door twee hoofdzaken:

  1. De grootte van het systeem – right sizing
  2. De tijd waarin het systeem beschikbaar dient te zien – snoozing
  3. Pay-as-you go of het reserveren van capaciteit.

In de bekende On-Premise wereld – waarbij de systemen worden aangeschaft – worden systemen veelal zwaar oversized om mogelijke toekomstige pieken te kunnen opvangen. Deze systemen zijn vaak ook continue aanwezig en aangesloten op het netwerk en andere voorzieningen.

Right Sizing zorgt ervoor dat er geen overcapaciteit aanwezig. Indien later meer capaciteit noodzakelijk is, dan kan een system-upgrade letterlijk in minuten worden geregeld.

Snoozing zorgt ervoor dat systemen alleen actief worden gemaakt, wanneer deze ook echt nodig is. Hierdoor wordt er alleen betaald wanneer deze systemen actief worden gemaakt. Denk hierbij aan trainingssystemen die mogelijk 4 keer per jaar, 2 weken lang nodig zijn om de kwartaal updates door te nemen.

Pay-as-you-Go versus Reserveringen hebben eveneens een grote impact op de prijs van de infrastructuur. Wanneer een systeem dagelijks aanwezig dient te zijn – denk hierbij aan productiesystemen – is het voordeliger om deze voor 1 of 3 jaar te reserveren, waardoor besparingen van 40% tot 70% gerealiseerd kunnen worden.

Microsoft Azure Cost Savings

Microsoft Azure Cost Savings

In het bovenstaande voorbeeld kunnen de kosten van een systeem van €900 per maand worden teruggebracht naar €95 per maand. De D14V2 was gebaseerd op de grootte van het systeem zoals het aanwezig was. De D12v2 op de benodigde capaciteit. Daarnaast is gekozen voor het Py-as-you-Go model, waardoor Snoozing mogelijk is. De uiteindelijke kosten worden dan €95 per maand.

Onderstaand een indicatie van de verwachte besparingen door systemen voor langere periode te gebruiken.

Microsoft Azure reserved capacity

Microsoft Azure reserved capacity


background: rgba(255, 255, 255, 0.73);