Page content

SAP S/4HANA | SAP Business Scenario Recommendations

SAP S/4HANA | SAP Business Scenario Recommendations

SAP Business Scenario Recommendations S/4HANA

SAP Business Scenario Recommendations is een aanpak om eenvoudig een FIT en GAP analyse uit te voeren om inzicht te krijgen hoe S/4HANA onderdelen kunnen worden ingezet om de huidige ERP omgeving te gaan vervangen.

  • Methodische aanpak voor een roadmap naar S4/HANA
  • Identificatie van procesinnovaties
  • Heldere Business Case

SAP Business Scenario Recommendations voor S/4HANA

SAP S4HANA Business Scenario Recommendations klant rapport

SAP S4HANA Business Scenario Recommendations klant rapport (PDF)

De SAP Business Scenario Recommendations voor S/4HANA (BSR) is de beste manier om te bepalen wat S/4HANA voor u organisatie kan betekenen vanuit het perspectief van zowel de business als de technologie. De BSR biedt daarmee de basis voor de ontwikkeling van een innovatie Roadmap voor digitale transformatie.

Tevens wordt met de BSR een business case opgebouwd op basis van u huidige bedrijfskengetallen en de beoogde optimalisaties en simplificaties die S/4HANA kan bieden.

De vier stappen van SAP Business Scenario Recommendations voor S/4HANA naar uw Business Case zijn:

  1. Identificeren van maatwerk
  2. Bepalen van mogelijke optimalisaties (proces voor en na HANA)
  3. Valideren van simplificaties
  4. Technische analyse van huidige Systeemgebruik

De mogelijke roadmap naar S/4HANA is voor elke organisatie anders.  Gebruik de link naar het FlipBook om eenvoud de laatste updates van SAP S/4HANA te bekijken

SAP S/4HANA Next Generation Business Suite

SAP S/4HANA Next Generation Business Suite (PDF)

    background: rgba(255, 255, 255, 0.73);