Page content

SAP HANA Database

SAP HANA Database

Wat is SAP HANA nu precies?

In de kern is SAP HANA een relationele database beheersysteem (RDBMS). Het combineert OLAP- en OLTP-verwerking vanuit één in-memory database. Door dit in-memory concept worden  disk-bottlenecks geëlimineerd en biedt hierbij baanbrekende prestaties. Deze ACID-compatibele database slaat  gecomprimeerde gegevens op, biedt parallelle verwerking over multiprocessor kernen en ondersteunt SIMD-opdrachten (single instruction multiple data).

ACID Compliant

De ACID-regels zijn een viertal regels waar veel databases aan voldoen: Atomic – Consistent, Isolated en Durable.

Dit impliceert dat transacties voldoen aan de volgende eisen:

  1. Atomair (Atomic): de mate waarin het DBMS garandeert dat een transactie ofwel geheel wordt uitgevoerd, ofwel geheel nietig is.
  2. Consistent (Consistent): een transactie creëert ofwel een nieuwe geldige staat of herstelt de staat die er was (in geval van een fout of een probleem). Dit impliceert dat na de transactie alle integriteitsregels van de database moeten gelden.
  3. Geïsoleerd (Isolated): transacties worden geïsoleerd van elkaar uitgevoerd, dat wil zeggen dat transacties die tegelijkertijd worden uitgevoerd geen inzicht hebben in elkaars tussenresultaten.
  4. Duurzaam (Durable): een voltooide transactie kan later niet ongeldig gemaakt worden.

Hybrid Transactional & Analytical Processing

De inzet van SAP HANA in combinatie met  S/4HANA applicatieomgeving zorgt voor een Hybride Transactional Analytical Processing architectuur. Hierdoor kan realtime analyses worden uitgevoerd op de data en de lopende transacties. Dergelijke opzet maakt een DataMart of een Data Warehouse overbodig.