Page content

SAP HANA Database

SAP HANA Database

Wat is SAP HANA nu precies?

SAP HANA (High-performance ANalytic Appliance) is een toepassing die gebruikmaakt van in-memory databasetechnologie waarmee in korte tijd enorme hoeveelheden real-time gegevens kunnen worden verwerkt. Vereenvoudig Big Data, analyses en applicaties dankzij één enkel platform met één real time versie van uw data.

Met de in-memory computing-engine kan SAP HANA gegevens verwerken die in de RAM zijn opgeslagen, in plaats van deze van een schijf te lezen. Het grote voordeel hiervan is dat de applicatie onmiddellijk resultaten kan bieden van klanttransacties en gegevensanalyses kan uitvoeren.

SAP HANA is hierdoor een evoluerend platform dat functies voor databases, applicaties in het geheugen convergeert om transacties, analyses en voorspellende analyses te transformeren, zodat bedrijven real-time kunnen werken. SAP HANA beschikt over een uitgebreide set functies waarmee applicaties real-time-transacties en voorspellende analytische workloads tegelijkertijd en met extreme snelheid, kunnen verwerken.

In de kern is SAP HANA een relationele database beheersysteem (RDBMS). Het combineert OLAP- en OLTP-verwerking vanuit één in-memory database. Door dit in-memory concept worden  disk-bottlenecks geëlimineerd en biedt hierbij baanbrekende prestaties. Deze ACID-compatibele database slaat  gecomprimeerde gegevens op, biedt parallelle verwerking over multiprocessor kernen en ondersteunt SIMD-opdrachten (single instruction multiple data).

ACID Compliant

De ACID-regels zijn een viertal regels waar veel databases aan voldoen: Atomic – Consistent, Isolated en Durable.

Dit impliceert dat transacties voldoen aan de volgende eisen:

 1. Atomair (Atomic): de mate waarin het DBMS garandeert dat een transactie ofwel geheel wordt uitgevoerd, ofwel geheel nietig is.
 2. Consistent (Consistent): een transactie creëert ofwel een nieuwe geldige staat of herstelt de staat die er was (in geval van een fout of een probleem). Dit impliceert dat na de transactie alle integriteitsregels van de database moeten gelden.
 3. Geïsoleerd (Isolated): transacties worden geïsoleerd van elkaar uitgevoerd, dat wil zeggen dat transacties die tegelijkertijd worden uitgevoerd geen inzicht hebben in elkaars tussenresultaten.
 4. Duurzaam (Durable): een voltooide transactie kan later niet ongeldig gemaakt worden.

Hybrid Transactional & Analytical Processing

De inzet van SAP HANA in combinatie met  S/4HANA applicatieomgeving zorgt voor een Hybride Transactional Analytical Processing architectuur. Hierdoor kan realtime analyses worden uitgevoerd op de data en de lopende transacties. Dergelijke opzet maakt een DataMart of een Data Warehouse overbodig.

Wat zijn voordelen voor de organisatie

 • Sneller betere beslissingen nemen. Direct toegang tot bedrijfsrelevante informatie en betere voorwaarden voor effectieve samenwerking.
 • Beter plannen. De mogelijkheid van nieuwe, innovatieve toepassingen in een combinatie van grote transactievolumes en informatieve analyses voor verbeterde planning, prognoses, prijsoptimalisering en tal van andere bedrijfsprocessen.

Het SAP HANA platform is onder andere aanwezig voor SAP S/4HANA en SAP Business ByDesign. De overige SAP ECO systemen maken eveneens gebruik van dit platform.

Vereenvoudiging gegevensmodellen

Met SAP S /4HANA wordt de ERP-suite vereenvoudigd en wordt de onderliggende tabelarchitectuur opnieuw ontworpen om de snelheid en grote hoeveelheden gegevens die SAP HANA kan ondersteunen, te benutten. De vereenvoudigde gegevensmodellen bevatten geen gematerialiseerde aggregaten en geen indexen. Deze werkwijze vereenvoudigt de code omdat er geen materiaalaggregaten meer worden onderhouden. Dit alles betekent dat SAP S/4HANA klaar is om te profiteren van compressie, real-time analyses, vereenvoudiging van het landschap en een eenvoudige configuratie.

Nieuwe bedrijfsmodellen op basis van SAP HANA platform

Nieuwe (digitale) businessmodellen vragen om een combinatie van Cloud Computing, digitale business, informatie, analyse en mobiliteit. Echter, de complexiteit die dit toevoegt aan snelgroeiende IT-systemen die deze oplossingen vergezellen, vormt nog steeds een barrière om te profiteren of zelfs te kiezen voor innovatie. Naarmate systemen complexer worden, nemen de kosten voor bediening en onderhoud toe.

Vereenvoudiging van Productportfolio

Om de groeiende complexiteit tegen te gaan, vereenvoudigt SAP zijn eigen productportfolio en standaardiseert het alle oplossingen op SAP HANA. SAP-partners kunnen oplossingen ontwikkelen op basis van een SAP HANA-framework, waarbij veel zaken zijn uitgewerkt en consistenter worden ingezet. Bovendien zal SAP het gebruik van SAP-software vereenvoudigen door het gehele portfolio in de Cloud aan te bieden in de vorm van een Platform as a Service. De kernapplicaties van SAP worden afgestemd op het SAP HANA Cloud Platform en worden aangeboden als beheerde services van SAP, of als Self-Service via de SAP Cloud Appliance Library of via partners.

End of support non-SAP HANA databases

Met het oog op minder complexe omgevingen, betere, gerichte support en de uitgebreide OLTAP-functionaliteit van SAP HANA, heeft SAP besloten om vanaf 2025 uitsluitend SAP-applicaties die werken met SAP HANA te ondersteunen.

Dit impliceert dat systemen die nu nog werken met een ander type databases (SQL Server, DB2, Oracle, etc.) dienen te worden omgezet naar het gebruik van SAP HANA.

Functionaliteit van SAP HANA

SAP HANA is ontworpen om gestructureerde gegevens uit relationele databases, zowel SAP als niet-SAP, applicaties en andere systemen snel te verwerken. Het is in staat om drie stijlen van gegevensreplicatie te gebruiken, afhankelijk van de bron van gegevens:

 1. Log-gebaseerd;
 2. ETL(Extract, Transform and Load)-gebaseerd;
 3. Trigger-gebaseerd.

De herplaatste gestructureerde gegevens worden direct in het geheugen opgeslagen. Hierdoor zijn gegevens in real-time snel toegankelijk voor applicaties die SAP HANA gebruiken.

De primaire functie van SAP HANA als databaseserver is het opslaan en ophalen van gegevens zoals gevraagd door de applicaties.

Daarnaast voert het geavanceerde analyses uit:

 • Voorspellende analyses,
 • Verwerking van ruimtelijke gegevens,
 • Tekstanalyses,
 • Tekst doorzoeken,
 • Streaming analyses,
 • Verwerking van grafische gegevens
 • Applicatie server

SAP HANA wordt gezien als een OLTAP systeem, dat zowel Online Transactions als On Line Analytics uitvoert. Beide functies worden In-Memory uitgevoerd, waardoor er geen performance verlies ontstaat door telkens schijven te benaderen.

SAP HANA ondersteunt verschillende Use-cases voor real-time analyses. Enkele voorbeelden zijn:

 • Monitoring en optimalisatie van telecommunicatienetwerken
 • Supply Chain en Retail optimalisatie
 • Fraude detectie en beveiliging
 • Rapportering van prognoses en winstgevendheid
 • Optimalisatie en monitoring van energiegebruik

Multi Version Concurrency Control (MVCC)

SAP HANA beheert concurrency door het gebruik van Multiversion Concurrency Control (MVCC), die elke transactie een momentopname van de database op een punt in de tijd geeft. Wanneer een MVCC-database een item dient bij te werken, zal het niet de oude gegevens overschrijven met nieuwe gegevens, maar zal in plaats daarvan een markering maken dat de oude gegevens achterhaald zijn en voegt vervolgens de nieuwere versie toe.

Processing Big Data

SAP HANA kan volumes tot maximaal een Petabyte (10002 GB) van gegevens verwerken in het geheugen, waarbij de query resultaten in minder dan een seconde gereed zijn.

Analytics

SAP HANA bevat een aantal analytische functies voor verschillende soorten gegevensverwerking. De Business function-bibliotheek bevat een aantal algoritmen die ter beschikking zijn gesteld om gemeenschappelijke business data processing algoritmes, zoals afschrijvingen, Rolling Forecast en voortschrijdende gemiddelden uit te werken.

De Predictive Analytics bibliotheek bevat native algoritmes voor het berekenen van gebruikelijke statistische berekeningen op gebieden zoals clustering, classificatie en tijdreeksen analyse.

SAP HANA integreert de open source statistische programmeertaal R als een ondersteunde taal binnen stored procedures.

De Column-Store database biedt grafiek database mogelijkheden. De Graph Engine ondersteunt de Cypher query taal, alsmede een visuele grafiek manipulatie via een tool genaamd Graph viewer. De gegevensstructuren van de grafiek worden opgeslagen direct in relationele lijsten in de kolom opslag van HANA. De voorgedefineerde algoritmen in de Graph Engine omvatten Neighborhood Search, Single Shortest Path, en Strongly Connected Components. Use cases voor de Graph Engine omvatten zaken als Supply Chain traceerbaarheid, fraude detectie, en logistiek en routeplanning.

HANA bevat ook een ruimtelijke database-engine die ruimtelijke gegevenstypen en SQL-extensies voor CRUD-bewerkingen op ruimtelijke gegevens ondersteunt. HANA is gecertificeerd door het Open Geospatial Consortium. SAP HANA integreert met het ArcGIS Geographic informatiesysteem van ESRI.

In aanvulling op numerieke en statistische algoritmen, SAP HANA kan ook nog Text Analytics en Enterprise Tekst Search uitvoeren. De onderzoekscapaciteit van HANA is gebaseerd op “fuzzy” fault-tolerant search, zoals de meeste moderne web-based zoekmachines werken.

De beschikbare analyses omvatten het identificeren van entiteiten zoals personen, data, plaatsen, organisaties, verzoeken, problemen, en meer. Dergelijke entiteit extractie kan worden verzorgd aan specifieke use cases zoals Voice of the Customer (voorkeuren en verwachtingen van de klant), bedrijven (fusies en acquisities, producten, organisaties) en de publieke sector (openbare personen, evenementen, organisaties). SAP HANA kan ook aangepaste extracties en Libraries implementeren.

Application development

Naast de Database en Data Analytics mogelijkheden kan SAP HANA als een web-based applicatie server worden ingezet voor het hosten van user-facing applications die direct verbonden zijn met de database en analytische functies van SAP HANA.

De “XS Advanced Engine” (XSA) ondersteunt native Node. js en javaEE talen en Runtimes. XSA is gebaseerd op Cloud Foundry Architecture en ondersteunt dus het idee van “Bring Your Own Language”, zodat ontwikkel-en implementatie applicaties in talen en in run times, andere dan die native ondersteund binnen XSA, maar ook de inzet van toepassingen als microservices ondersteunen. XSA ondersteunt ook server-side JavaScript (XSJS).

Ondersteuning van de Application Server wordt gedaan door een suite van Application Lifecycle Management Tools waardoor ontwikkeling, implementatie en monitoring van applicatie mogelijk is.

Deployment Opties voor SAP HANA

SAP HANA kan zowel On-Premise als via verschillende Cloud Services worden ingezet.

HANA kan op locatie als nieuwe applicatie worden ingezet bij een gecertificeerde hardwareleverancier. Op basis van het SAP Tailor Datacenter Integration programma kunnen opslag en netwerkonderdelen van de bestaande configuratie worden ingezet.

Meerdere cloud providers bieden SAP HANA op een Infrastructuur as a Service basis aan, waaronder:

 • Amazon Web Services
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud Platform

SAP biedt zelf ook Cloud Services aan:

 • SAP HANA Enterprise Cloud (HEC), a private managed cloud
 • SAP Cloud Platform (voorheen bekend als SAP HANA Cloud Platform) als een Platform as a service

 

 

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);