Page content

Cloud ERP als een verlengstuk van het centrale ERP-systeem

Inzet van ERP voor het hoofdkantoor, vestigingen en losse bedrijfsonderdelen.

Cloud ERP als een verlengstuk van het centrale ERP-systeem biedt veel mogelijkheden voor multinationals. Multinationals kenmerken zich door een hoofdkantoor, verschillende vestigingen in verschillende landen. Daarnaast worden bedrijven aangekocht danwel afgestoten. Dit laatste in veel gevallen in samenwerking met een Investeringspartner. Echter, voor iedere situatie dient er een volwaardig ERP+ systeem aanwezig te zijn om de bedrijfsvoering te garanderen.

Veel multinationals kennen de strategie om wereldwijd, voor al hun vestigingen, gebruikt te laten maken van hun centrale ERP systeem.  Er zijn  redenen om te kiezen voor de  strategie van één uniform ERP-Systeem:

  • Verlagen van de kosten van onderhoud en beheer van ERP-systemen door consolidatie van verschillende systemen tot 1 systeem;
  • Harmonisatie van processen en masterdata met het oog op uniformiteit,  rapportage en financiële consolidaties.

Maar de praktijk leert helaas dat er in veel gevallen uitzonderingen nodig zullen zijn in de ondersteuning van vestigingen en dat het centrale ERP systeem zeer complex is geworden in de afgelopen periode.   Het centrale ERP-systeem (wat meestal dateert van de begin jaren 90) bevat ondertussen extra (maatwerk)functionaliteit, procedures en complexiteit dat de kleinere vestigingen niet noodzakelijk nodig hebben. Voor de grotere landen is het begrijpelijk dat al deze functionaliteit aanwezig is en zij kunnen het ook bemensen, maar voor de kleinere landen is dat simpelweg niet mogelijk. Veelal ontbreekt in de kleinere vestigingen en in andere landen de kennis en kunde van het centrale ERP-systeem.  Dit zorgt dus voor een extra belasting van centrale IT en Applicatiebeheer omgevingen en veelal tot vertragingen. Het uiteindelijke resultaat is veelal extra inefficiëntie.

Inzet van stand-alone Cloud ERP als extensie op het centrale ERP-systeem

Met de opkomst en acceptatie van Cloud-ERP-oplossingen ontstaan er nieuwe mogelijkheden en dient opnieuw bepaald te worden of de strategie van één centraal ERP-systeem nog wel de juiste is. De stand-alone Cloud-ERP oplossing bevat in de meeste gevallen voldoende functionaliteit om de lokale vestiging(en) te ondersteunen met ERP, CRM en Financiën en de benodigde rapportage. Door de Cloud-ERP in te zetten als een extensie, creëert men een zogenaamde 2-tier oplossing.

Cloud ERP als een verlengstuk van het centrale ERP-systeem heeft de volgende voordelen

  • Deze applicaties zijn ontwikkeld met de laatste technologieën en hebben daardoor een zeer vriendelijke gebruikersinterface en zijn taakgedreven;
  • De Cloud-ERP kan via mobiele apparaten gebruikt worden waardoor overal en altijd gegevens beschikbaar zijn;
  • De Cloud-ERP is niet beperkt tot ERP functionaliteit maar heeft daarnaast beschikking over Customer Relations, Supplier Relations, Project Management, Financiële en HR functionaliteit;
  • Geavanceerde Dashboard en Rapportage mogelijkheden zodat eenvoudig zaken op lokaal niveau gestuurd kunnen worden;
  • Tools om samenwerking tussen de medewerkers te verbeteren zodat klanten vragen veel eerder beantwoord kunnen worden;

Door de inzet van een dergelijke autonome Cloud-ERP oplossing voor individuele vestigingen, wordt een omgeving gecreëerd waarbij eenvoudig een standaard procedure kan worden aangepast aan de eisen en wensen van deze vestiging. Zonder een complete IT en beheeromgeving en zonder afhankelijkheid van de centrale ondersteunende afdeling(en), kan men zelfstandig het beniodigde  invullen en heeft met toegang tot de verschillende functies op het gebied van ERP, Supply Planning, CRM en Financiën.

    background: rgba(255, 255, 255, 0.73);