Page content

Gebruikersvoordelen door inzet Two Tier Cloud ERP

Gebruikersvoordelen Cloud ERP als verlengstuk van het centrale ERP Systeem

 • Creer eenvoud door standaard processen
 • Inzetten nieuwe functionaliteit
 • Integratie met centrale ERP

In het artikel Cloud-ERP als verlengstuk van het centrale ERP-systeem wordt aangegeven welke beheervoordelen er bestaan om Cloud-ERP in te zetten als verlengstuk op het reeds bestaande centrale ERP-systeem. Dit voordeel is van toepassing op de centrale en lokale IT-afdelingen. In dit artikel wordt gekeken naar de voordelen voor de eindgebruikers.

Two Tier gebruikersvoordelen met de inzet van Cloud-ERP

Met de inzet van Cloud-ERP als verlengstuk van het centrale ERP-systeem voor de vestigingen, ontstaan voor medewerkers direct de volgende voordelen:

 • Inzet van best-practice scenario’s die volledig taak gedreven zijn;
 • Mogelijkheid om extra functionaliteit in te zetten;
 • Integratie met het centrale ERP-systeem voor transparantie richting hoofdkantoor
 • Creëer eenvoud op basis van standaardprocessen en -taken

De centrale ERP-systemen, die veelal enige jaren in een bedrijf geworteld zitten, worden vaak gekenmerkt door complexe processen met ingewikkelde procedures. Binnen dit centrale ERP-systeem hebben gebruikers veel kennis van processen en stappen nodig om zelf hun weg te vinden. Cloud-ERP werkt taak gedreven. Er is geen noodzaak voor intensieve trainingen, het onthouden wat er iedere dag gedaan dient te worden of het onthouden van de code van specifieke transacties. De medewerkers krijgen op een “presenteerblaadje” (tegels) te zien wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast kunnen medewerkers van verschillende afdelingen gemakkelijker met elkaar samenwerken, omdat iedereen van dezelfde data gebruik maakt en alle data (ook CRM en SRM) tot zijn of haar beschikking heeft. Hierdoor zullen klantvragen ook veel sneller beantwoord worden.

Inzetten van nieuwe functionaliteit voor vestigingen

Cloud-ERP is meer dan ERP om inkoop, productie, voorraden en verkoop mee te organiseren. Met de inzet van Cloud-ERP hebben de vestigingen tevens toegang tot extra functionaliteiten. Inzet van deze extra functionaliteiten heeft geen directe impact op de werking van het centrale ERP-systeem.

Denk bij extra functionaliteiten aan:

 • Project Management
 • Resource Planning
 • Customer Relations Management
 • Marketing
 • Service & Support
 • Finance & Control

Los van deze functionaliteiten komt Cloud-ERP ook met extra Reporting & Analyzing tools en de inzet van mobiele applicaties.

Change management blijft natuurlijk een aandachtspunt in de Cloud-ERP projecten. De organisatie kan snel reageren op vragen uit de markt. Ervaren gebruikers binnen Cloud-ERP kunnen zelf het benodigde aanpassen zonder een beroep te hoeven doen op de centrale IT- en applicatiebeheerders. Binnen Cloud-ERP is dus geen afhankelijkheid van eventuele periodieke releases en prioriteiten voor het centrale ERP-systeem om de gevraagde aanpassingen beschikbaar te krijgen.

Integratie met centrale ERP-systeem verdient de juiste aandacht

Om de two-tier aanpak tot een succes te maken, dient men goed na te denken over hoe de integratie met het centrale ERP-systeem wordt gerealiseerd. Er zijn standaard integratiescenario’s beschikbaar voor de volgende functionaliteiten:

 • Data uitwisseling;
 • Procesintegratie;
 • Masterdata integratie;
 • Analytische integratie;
 • IT-managementintegratie.

Integratie opties kunnen per vestiging worden ingesteld. Voor een organisatie die zelfstandig mag opereren is alleen een integratie voor de financiële consolidatie van belang. Voor een organisatie die goederen levert vanuit magazijnen die in het centrale ERP-systeem zitten, is masterdata en integratie van verkooptransacties ook noodzakelijk.

De benodigde wijze van integratie zal afhangen van de industrie waarin uw bedrijf werkzaam is. Binnen Consumer Products Industrie wordt veel met Third Party Logistics (3PL) gewerkt. Hier zal een integratie direct met Cloud-ERP kunnen plaatsvinden op basis van dezelfde berichtenstructuur die voor het centrale ERP-systeem wordt gebruikt.

Heeft u vragen over de mogelijkheden om Cloud-ERP in de vorm van SAP Business ByDesign in te zetten als een extensie op het reeds bestaande SAP ECC systeem, neem dat contact op met Harold van Pelt.

Extra informatie omtrent de inzet van SAP Business ByDesign als een verlengstuk op uw centrale ERP-systeem, vindt u hier.

  background: rgba(255, 255, 255, 0.73);