VSL implementeert SAP Business ByDesign samen met Scheer Nederland
VSL implementeert SAP Business ByDesign

VSL implementeert SAP Business ByDesign

Quickstart op basis van Best Practice levert meer dan verwacht resultaat op

  • Werken met standaard oplossingen versus maatwerk
  • Eenvoudig reageren op marktontwikkelingen
  • Overstappen naar Cloud ERP zonder hindernissen
  • Succesvolle implementatie  door procesbenadering
  • Voordelen van één integrale ERP-oplossing direct meetbaar
  • Met SAP Business ByDesign klaar voor de toekomst

Scheer Nederland implementeert SAP Business ByDesign bij VSL

Begin 2016 is VSL een project gestart om de organisatie, processen en systemen te innoveren met SAP Business ByDesign, de integrale Cloud ERP-applicatie van SAP. De voornaamste uitdaging is de overstap van verschillende (maatwerk) applicaties naar een standaardoplossing en de verbetering van de efficiëntie van de bedrijfsprocessen.

Aan het woord zijn:

Daniel Bos – Adjunct-manager Kalibratie & Referentiematerial en Projectleider van het VSL Cloud ERP Implementatie project

Marc Pieksma – Wetenschappelijk Programmamanager

Diederik van Duuren – Projectmanager Scheer Nederland

Ga verder naar het artikel over de implementatie van SAP Business ByDesign bij VSL.


Over VSL

VSL Dutch Metrology InstituteVSL maakt meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar internationale standaarden. VSL beheert en ontwikkelt in opdracht van de Nederlandse overheid dé nationale meetstandaarden en levert een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in bedrijfsleven en samenleving.

VSL levert ultieme meetnauwkeurigheid en herleidbaarheid naar (inter)nationale meetstandaarden en beheert en ontwikkelt de Nederlandse standaarden. Onbetwiste kwaliteit en kennisontwikkeling zijn hiervoor essentiële voorwaarden.

Als vast onderdeel van de bedrijfsvoering werkt VSL aan de continue kwaliteit van de processen. Hiervoor worden accreditaties onderhouden. Daarnaast neemt VSL deel aan internationale vergelijkingen, de zogeheten Key Comparisons.

Meer informatie over VSL is hier te vinden.

Over Scheer

Scheer GmbH is in 2012 ontstaan uit de fusie tussen Scheer Management GmbH en IDS Scheer Consulting GmbH. Scheer staat bekend om zijn bijzondere aandacht voor sectorspecifieke ondersteuning en begeleiding van de bedrijven in hun digitale transformaties. Scheer Group heeft vestigingen in Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Turkije en Saoedi-Arabië.
Meer informatie over Scheer GmbH en Scheer Nederland.

Over de schrijver
Ferry vervult de rol van strategisch adviseur op het gebied van digitaliseren en verbeteren van de bedrijfsvoering met SAP Public Cloud oplossingen. Ferry heeft een ruime ervaring opgebouwd om voor bedrijven een roadmap uit te werken voor de inzet van en de transitie naar SAP S/4HANA. Met name door zijn inzicht, het uitwerken van de juiste scoping en het ondersteunen van het veranderingstraject, zorgt hij voor een succesvolle inzet van SAP Public Cloud met SAP S/4HANA.

Business transformatie naar 

SAP S/4HANA Cloud

Scheer onderhoudt de kennisbank om de laatste details omtrent RISE with SAP en SAPS/4HANA te delen.