Webinar: Wat zijn de opties met SAP on Microsoft Azure Cloud Platform
arrow_drop_up arrow_drop_down
1 juli 2019 

Webinar: Wat zijn de opties met SAP on Azure?

Het Webinar Wat zijn de opties met SAP on Azure? van 27 juni  2019 is onderdeel van de periodieke webinars die Scheer Nederland organiseert om bedrijven inzicht te geven in de mogelijkheden van SAP ERP Cloud en de transitie richting ERP vanuit de Cloud.

Scheer Nederland ondersteunt middelgrote tot grote organisaties met lokale of internationale ERP Cloud implementaties waarbij SAP S/4HANA Private of Public Cloud of SAP Business ByDesign centraal staan. Het webinar Wat zijn de opties met SAP on Azure? is bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om met SAP ECC, SAP HANA of S/4HANA een stap te maken naar de digitale transformatie naar de Cloud.

Dit webinar is gegeven door Martin Sih van Microsoft en Stefan Bauer van Scheer. Martin is Microsoft Azure Cloud Architect en ondersteunt bedrijven met de inrichting van Microsoft Azure. Stefan Bauer is Marketing Manager binnen Scheer voor SAP Cloud ERP diensten en verzorgt de informatie rondom de opties met SAP on Azure.

De presentatie en de replay van dit webinar zijn hier te vinden.

In dit webinar zijn de volgende onderwerpen behandeld:

 1. Welke uitdagingen hebben bedrijven met SAP ECC?
 2. Microsoft en Azure Cloud Platform
 3. Scheer en Azure Cloud Platform
 4. Microsoft Azure Cloud Platform Fundamenten
 5. Hoe kan SAP naar Microsoft Azure worden gebracht?
 6. SAP HANA As a Service met Microsoft Azure
 7. SAP S/4HANA as a Service met Microsoft Azure
 8. Mogelijkheden Scheer en opties met SAP on Azure
 9. Overstappen naar SAP Cloud ERP

Welke uitdagingen hebben bedrijven met SAP ECC?

Meer en meer bedrijven zijn bezig om hun ERP-omgeving naar de Cloud te brengen.  We zien daarbij verschillende transitiepaden:

 • Inzet van Cloud ERP als complete vervanging van de ERP
 • Inzet van de Cloud ERP als een extra ERP naast de bestaande ERP
  • SAP Business ByDesign voor nieuwe businessmodellen
  • SAP S/4HANA Cloud voor nieuwe businessmodellen of specifieke functies zoals Finance en Control, Professional Services, Manufacturing of Enterprise Management
 • Inzet van SAP HANA met het oog op de continuïteit na 2025
 • Inzet van SAP Cloud platform voor integraties

Het is onze ervaring dat veel bedrijven echt last beginnen te krijgen van verschillende roadblocks die hen belemmeren om vooral eenvoudig, snel tot veranderingen over te gaan.

 1. Allereerst is er de groeiende noodzaak om systemen te blijven aanpassen i.v.m. risico- en governance maatregelen.  Dergelijke aanpassingen raken soms de gehele infra-, platform- en applicatie structuur
 2. Aanwezigheid van veel maatwerk binnen de ERP applicaties, die ervoor zorgen dat nieuwe releases heel traag – of zelfs niet – doorgevoerd kunnen worden. Bedrijven die 2 tot 3 jaar achterlopen, zijn zeker geen uitzondering.
 3. Kosten voor het beheer en onderhoud zijn hoog en blijven maar oplopen – zonder nieuwe functionaliteiten toe te voegen.
 4. Inrichten van test, development en sandbox systemen zijn tijdrovend, worden maar bepaalde tijden gebruikt en zijn daardoor duur in gebruik.

Deze situatie leidt tot een beperkte innovatie en een steeds groeiende TCO.

Bij de “Move naar de nieuwe generatie ERP” gaat het niet alleen over nieuwe functionaliteit, maar vooral over het terugbrengen van complexiteit en het vergroten van de agility factor om snel te kunnen inspelen op nieuwe marktsituaties en innovaties door te voeren.

Nieuwe businessmodellen vragen om een andere aanpak – een eenvoudig procesmodel om succesvol te zijn. In veel gevallen is het makkelijker om dit niet te voegen aan de core -ERP functionaliteit, maar hiervoor een eigen autonome omgeving te creëren.

Vaak wordt gekeken naar oplossingen, die gebaseerd zijn op standaarden en de inzet van best-of-breed oplossingen. In dit kader past Microsoft Azure Cloud Platform. Hierdoor ontstaan veel mogelijkheden op het gebied van de infrastructuur en de benodigde platformen.


Microsoft en Azure Cloud Platform

Microsoft is in 2012 gestart met het opzetten van datacenters om bedrijven te ondersteunen met het beschikbaar stellen van een state-of-the-art infrastructuur en aanvullende Platform diensten. Hiermee heeft Microsoft duidelijk zijn rol als leverancier van Office en Bedrijfsapplicatie licenties veranderd in een leverancier van Enterprise Services gericht op infrastructuur, platformen en applicaties. Microsoft heeft zijn aandacht volledig gericht op het leveren van datacenter capaciteiten.

Door de Hyperscale platformen hebben bedrijven nu de mogelijkheid om van klein tot super-grote systemen in te zetten. Hyperscale computing verwijst naar de faciliteiten en voorzieningen die vereist zijn in gedistribueerde computeromgevingen om efficiënt te schalen van een paar servers naar duizenden servers. Hyperscale computing wordt meestal gebruikt in omgevingen zoals big data en cloud computing.

Open Cloud Platform

Microsoft is momenteel marktleider met het aanbieden van Cloud infra- en platform services en biedt hierbij een zogenaamd “Open Cloud” Platform aan, waarbij tal van Open Source Leveranciers actief zijn. Microsoft Azure Open Cloud Suppliers

De meeste systemen die binnen Azure draaien zijn gebaseerd op Linux en niet op Microsoft Server systemen

Microsoft Azure runs on Trust

Eén van de belangrijkste eigenschappen van het Azure Platform is de Compliance en Certificatie die het bevat op ingezet te kunnen worden als een “Trusted” en “Secured” platform. Hiervoor bevat Azure de benodigde globale, regionale en locale of industrie-specifieke certificeringen en de benodigde beveiligingen. Hierdoor kan het Azure platform onder andere worden ingezet voor overheid, gezondheidszorg, maar ook voor organisaties die te maken hebben met bijzondere persoons- en betalingsregelingen.

Microsoft Azure Compliances

 


Scheer en Azure Cloud Platform

Scheer heeft sinds 2012 een focus op Cloud ERP diensten. Naast de inzet van SAP S/4HANA Cloud hoort hier ook het Microsoft Azure platform bij. In 2017 is Scheer gestart met het verkrijgen van het juiste partnership voor zowel Microsoft Azure als SAP S/4HANA om deze diensten te kunnen leveren. In 2018 was Scheer Lighthouse Partner voor het Duitse DPK event (Deutschen Partnerkonferenz) van Microsoft.  Eind december waren er 5 klanten actief met MS Azure. In januari 2019 is BCD Travel (Utrecht, Nederland) hierbij gekomen. Vandaag de dag kent Scheer reeds 10 klanten op het Azure platform

Scheer Azure Journey

 

Scheer onderhoudt voor ruim 90 klanten – hoofdzakelijk SAP gebruikers – hun systemen op basis van  een Service Managed contract.  Het Scheer competence center, dat zowel voor Hosting, Managed Services als Microsoft Azure wordt ingezet, bevat de  juiste certificaten om compliance’s met betrekking tot het onderhoud en beheer te waarborgen.

Scheer Compliance Certificaten

Scheer Compliance Certificaten

In het onderdeel Mogelijkheden met Scheer en SAP on Azure wordt ingegaan op de samenwerking tussen klant, Scheer en Microsoft Azure.


Microsoft Azure Cloud Platform Fundamenten

Het Microsoft Azure platform geeft de mogelijkheden om zaken “As a Service” te regelen in combinatie met Bring Your Own Licence (BYOL). Deze succesformule heeft ertoe geleid dat Microsoft sinds juni 2019 over 54 Azure regio’s beschikt waar fysieke datacenters zijn gevestigd.

Om een indruk te krijgen van de groei, is op onderstaande foto duidelijk te zien met welke snelheid deze data-centers kunnen groeien.  De foto die rechtsboven is geplaatst, is de foto van het data-center van 3 jaren gelden.

Microsoft Azure data Center

Microsoft Azure data Center

Het netwerk van de 54 Azure regio’s is zowel via een Microsoft Netwerk als via de Internet Gateway (Express Routes) te benaderen.

Microsoft Azure Service Architectuur

De Azure diensten zijn feitelijk onderverdeeld in een drietal onderdelen:

 1. Datacenter Infrastructure
 2. Infrastructure Services voor Compute, Storage en Networking
 3. Platform Services voor caching, databases, analytics, development, deployment SAP Fiori Apps, office365 integraties en tal van andere zaken

Daarnaast worden er tal van Security Management en Hybrid Operations diensten aangeboden.  Door dit service portfolio kunnen bedrijven zorgen voor een ontzorging van complexiteit waarbij tevens state-of-the-art faciliteiten blijven behouden. Er hoeft niets meer gepatched te worden, beschikbaarheid en redundantie zijn ook geregeld. Dit alles in een Pay-as-you-Go en volledig schaalbare omgeving.

Microsoft Azure Service Overzicht

Microsoft Azure Service Overzicht

De Azure Active Directory geeft bedrijven de mogelijkheid om de autorisatie en Single-Sign-On over het gehele netwerk te managen.

Microsoft Azure beschikbaarheid opties

Voor het regelen van de beschikbaarheid zijn verschillende niveaus aanwezig, afhankelijk van de behoefte van de organisatie. De vraag is natuurlijk wat dit mag gaan kosten. Belangrijk is natuurlijk om te weten wat de kosten zullen zijn bij het uitvallen van de systemen – de zogenaamde Cost Not – om binnen een bepaalde tijd geen systemen beschikbaar te hebben.

Microsoft Azure SLA options

Microsoft Azure SLA options

 • Single VM kennen een SLA van 99,9%.
 • Availability Sets kennen een SLA van 99,95% – hierbij wordt binnen 1 datacenter gezorgd voor redundantie.
 • Availability Zones kennen een SLA van 99,99% – hierbij wordt binnen 1 dataenter gezorgd voor meerdere systemen die ieder op een ander netwerk, koel- en energiesysteem zijn aangesloten.
 • Region Pairs gaan nog een stap verder en zorgen voor een redundantie waarbij verschillende regio’s worden ingezet.

Microsoft Azure Sizes

Voor de inzet van computercapaciteit ten behoeve van SAP HANA en/of S/4HANA toepassingen zijn 2 mogelijkheden: het inzetten van Virtual Machines of voor de zeer grote systemen de optie voor Bare Metal. Alle systemen zijn gecertificeerd om voor SAP HANA of S/4HANA te worden ingezet.

Binnen de VM’s worden de systemen in de vorm van Small, Medium, Large en XLarge ingezet. Afhankelijk van de verwachte consumptie in de vorm van CPU en Internal Memory Power, kan het juiste system(en) worden gekozen.

Microsoft Azure Sizes

Microsoft Azure Sizes

Microsoft Azure kostenstructuur

De kosten van de computer capaciteit wordt bepaald door twee hoofdzaken:

 1. De grootte van het systeem – right sizing
 2. De tijd waarin het systeem beschikbaar dient te zien – snoozing
 3. Pay-as-you go of het reserveren van capaciteit.

In de bekende On-Premise wereld – waarbij de systemen worden aangeschaft – worden systemen veelal zwaar oversized om mogelijke toekomstige pieken te kunnen opvangen. Deze systemen zijn vaak ook continue aanwezig en aangesloten op het netwerk en andere voorzieningen.

Right Sizing zorgt ervoor dat er geen overcapaciteit aanwezig. Indien later meer capaciteit noodzakelijk is, dan kan een system-upgrade letterlijk in minuten worden geregeld.

Snoozing zorgt ervoor dat systemen alleen actief worden gemaakt, wanneer deze ook echt nodig is. Hierdoor wordt er alleen betaald wanneer deze systemen actief worden gemaakt. Denk hierbij aan trainingssystemen die mogelijk 4 keer per jaar, 2 weken lang nodig zijn om de kwartaal updates door te nemen.

Pay-as-you-Go versus Reserveringen hebben eveneens een grote impact op de prijs van de infrastructuur. Wanneer een systeem dagelijks aanwezig dient te zijn – denk hierbij aan productiesystemen – is het voordeliger om deze voor 1 of 3 jaar te reserveren, waardoor besparingen van 40% tot 70% gerealiseerd kunnen worden.

Microsoft Azure Cost Savings

Microsoft Azure Cost Savings

In het bovenstaande voorbeeld kunnen de kosten van een systeem van €900 per maand worden teruggebracht naar €95 per maand. De D14V2 was gebaseerd op de grootte van het systeem zoals het aanwezig was. De D12v2 op de benodigde capaciteit. Daarnaast is gekozen voor het Py-as-you-Go model, waardoor Snoozing mogelijk is. De uiteindelijke kosten worden dan €95 per maand.

Onderstaand een indicatie van de verwachte besparingen door systemen voor langere periode te gebruiken.

Microsoft Azure reserved capacity

Microsoft Azure reserved capacity


Hoe kan SAP naar Microsoft Azure worden gebracht?

Voor bedrijven met SAP en eventuele non-sap systemen zijn er verschillende mogelijkheden om de weg naar Cloud in te vullen.

Onderstaand een schematische voorstelling van de verschillende mogelijkheden:

Opties met SAP on Azure transformatiepaden

Opties met SAP on Azure transformatiepaden

Hoe ziet uw SAP-omgeving er vandaag uit?

Het gaat hierbij om de verschillende “lagen” van de Enterprise Applicatie structuur:

 • Welke systemen en integraties zijn in gebruik?
 • Welke applicaties kunnen feitelijk worden gestopt?
 • Welke applicaties kunnen worden vervangen door SaaS-oplossingen?
 • Wat is de business impact voor de business wanneer zaken worden gemigreerd naar de Cloud?

Vervolgens kan het plan in verschillende stappen worden uitgevoerd om snel van Cloud en de “As a Service” te profiteren.

Optie A: Lift and Shift to Cloud

Hiermee worden systemen in zijn geheel overgezet naar het Microsoft Azure platform en veranderd er feitelijk niets aan de systemen. Denk hierbij aan test, development, quality- of trainingssystemen die op deze weg binnen Azure kunnen worden ingezet.

Optie B: Lift and Migrate to Cloud

Hierbij kunnen systemen of juist Services vanuit de Cloud worden ingezet. Denk hierbij aan database, integratie of BI functies. Naast voordelen op het gebied van lagere kosten voor het datacenter, kunnen licentiekosten worden bespaard.

Optie C: Lift and Shift/Migrate to Cloud, Migrate part to SAP HANA

Met het oog op de verplichte vervanging van de SAP database voor 2025, kan gestart worden om het SAP ECC systeem te voorzien van een SAP HANA database. Hiermee wordt tevens een licentie verkregen voor SAP Adaptive Server Enterprise dat vervolgens kan worden gebruikt om andere SQL gebaseerde systemen te vervangen.

Meer details omtrent de SAP HANA inzet, hieronder.

Optie D: Transformation to S/4HANA Cloud: Consolidation or (selective) Re-implementation or Greenfield

Hierbij wordt een SAP S/4HANA on Premise versie (BYOL) ingezet. Dit kan ter vervanging zijn van een bestaand SAP ECC systeem of als aanvulling op het nog in gebruik zijnde SAP ECC systeem.

Wat zijn de verwachte besparingen van bovenstaande scenario’s?

 • Voor de inzet van Development-, Test- en Trainingssystemen kan een besparing van 40% tot 70% worden gerealiseerd;
 • Op het gebied van Disaster Recovery worden dagen/weken veranderd in minuten;
 • Door de inzet van goedkopere mediums, kan de besparing van kosten voor het maken van backups en archiving oplopen tot 60%;
 • Inzet van Microsoft VM kan binnen Azure tot 40% goedkoper zijn vergeleken met andere Cloud VM aanbieders;
 • Met de inzet van Azure kan de up-time worden verhoogd naar 99,9% up

Kortom, redenen genoeg om te onderzoeken hoe de Cloud Journey met SAP ingezet kan worden met SAP on Azure.


SAP HANA As a Service met Microsoft Azure

Met het oog op de verplichte inzet van SAP HANA als de enige ondersteunde database per 2025, kan het een slimme zet zijn om de huidige SAP Suite (ECC, Business Suite 7, All-in-One) vast te laten werken met het SAP HANA platform.

Met SAP HANA wordt een grote stap gemaakt naar de Digital Core. Tevens wordt complexiteit weggenomen door de inzet van 1 database systeem voor de verschillende applicaties.

SAP HANA Roadmap

SAP HANA Roadmap


SAP S/4HANA as a Service met Microsoft Azure

Hierbij wordt feitelijk de gehele stack van applicatie en database overgezet naar Azure en SAP S/4HANA, inclusief het platform voor SAP HANA. Hiermee worden processen van end-to-end geanalyseerd om vervolgens via een Fit-To-Standard aanpak te bepalen hoe S/4HANA de ondersteuning gaat geven.

Deze aanpak kan goed voor (nieuwe/specifieke) bedrijfsonderdelen worden ingezet waardoor nog steeds een geleidelijke overgaan naar Cloud ERP wordt bewerkstelligd om risico en impact op de business te managen.


Mogelijkheden Scheer en opties met SAP on Azure

Scheer ondersteunt de inzet van Microsoft Azure op de volgende wijze:

 1. Klant krijgt 1 aanspreekpunt binnen Scheer als het algemene aanspreekpunt.
 2. Klant krijgt 1 SLA met Scheer waarbinnen tevens de SLA met Microsoft Azure is opgenomen.
 3. Scheer draagt zorg voor de end-to-end compliances op basis van Microsoft Azure

Door deze constructie krijgt uw organisatie dus de beschikking over een Infra en Platform as a Service, zonder daar eigen resources voor aan te stellen. Scheer beschikt zowel over kennis om uw technisch als business wise bij te staan bij de inrichting, ondersteuning en uitvoering.  De jarenlange ervaring van Scheer met SAP systemen en de end-to-end kennis van de bedrijfsprocessen zorgt voor de juiste ondersteuning.

Onderstaand een schematische voorstelling van de technische en applicatie gerichte ondersteuning op het gebied van SAP Operation Services en SAP Application Support.

SAP Service Management Portfolio

SAP Service Management Portfolio


Overstappen naar SAP Cloud ERP

De IT-infrastructuur van uw bedrijf wordt steeds complexer en veeleisender. Het bouwen en onderhouden van moderne hardware en software vereist aanzienlijke knowhow en aanzienlijke investeringen. Tegelijkertijd heeft de beveiliging van gevoelige bedrijfsgegevens de hoogste prioriteit. Permanente systeembeschikbaarheid en altijd de meest up-to-date software hebben zijn belangrijke componenten van de dagelijkse bedrijfsvoering in uw bedrijf.

Het is onze ervaring dat bedrijven kiezen voor een graduele overgang naar Cloud oplossingen. Goede reden hiervoor is dat het inzetten van Cloud Applicaties een ander spel is dan het installeren, inrichten en aanpassen van applicaties. Een helder plan voor deze transitie is van groot belang voor het nemen van de juiste beslissingen.

Scheer Nederland heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met bedrijven te ondersteunen en te begeleiden naar SAP Cloud ERP. Zie onze referentieverhalen voor meer details over deze projecten. Wij organiseren periodiek webinars over het Overstappen naar SAP Cloud ERP. De agenda en onderwerpen van deze webinars, vindt u hier.

Scheer Nederland ondersteunt bedrijven met het uitwerken van hun SAP Cloud Strategie. Opzet hiervan is inzicht te geven welke SAP Cloud producten op welke wijze kunnen worden ingezet om uw huidige en toekomstige bedrijfsprocessen te ondersteunen. Meer informatie om te komen tot een SAP Cloud Strategie vindt u hier: Move to the next generation ERP

Over de schrijver
Sinds 1983 actief in de wereld van IT en Enterprise Management Applicaties. Mijn missie is nu om bedrijven te informeren over de mogelijkheden van het verder digitaliseren van hun business activiteiten om succesvol te blijven. Inzet van SAP Cloud oplossingen zorgt voor een platform dat eenvoudig meegroeit met de eisen en wensen van de organisatie

Overstappen naar SAP Cloud ERP

Scheer organiseert maandelijks een webinar gericht op Overstappen naar Cloud ERP. In deze webinars behandelen we SAP S/4HANA Cloud en SAP Business ByDesign.