Scheer Transitie SaaS ERP met SAP S/4HANA Cloud, Public Edition

Onze aanpak voor de transitie naar

SAP SaaS-ERP

SAP S/4HANA Cloud, Public Edition

Assessment > Implementatie > Managed Services 

Scheer Services voor SAP SaaS ERP - Transitie naar SAP Public Cloud

Waarom kiezen voor SAP SaaS-ERP oplossingen?

Met SAP S/4HANA Cloud verkrijgt u niet alleen een state-of-the-art ERP applicatie, gebaseerd op Industry Best Practices, welke breed binnen bedrijven kan worden ingezet.  Het voornaamste voordeel is dat deze SaaS-ERP zorgt voor een nieuwe manier van werken. U verkrijgt een Intelligence Enterprise, die verder gaat dan het uitvoeren van ERP transacties.  Hierbij gaat het om integraties, samenwerken, inzichten, plannen en voorspellen.

Wat is de relatie van SaaS-ERP en een Intelligent Enterprise?

Het concept van Intelligent Enterprise zorgt voor het naadloos integreren van gegevens en processen waardoor  flexibele waardeketens ontstaan. Het concept zorgt daarnaast voor het  eenvoudig kunnen innoveren van best practices om te reageren op de verwachtingen  van klanten, partners en werknemers, en de impact op het milieu kunnen inzien en beheren.

Focus op end-to-end-processen en niet op applicatie onderdelen?

Binnen SaaS-ERP gaat het  om de inrichting van geïntegreerde processen en niet om het inrichten van de modules Finance, CRM of Productie. 

Scheer Implementation Approach SAP S/4HANA Cloud

Er wordt gekeken naar de benodigde functionaliteit op basis van industry best-practices en de aanwezige functionaliteit binnen de SAP Public Cloud oplossingen

Vervolgens wordt een oplossing uitgewerkt. Geen enkel proces kent een vaste opzet of vaste werkwijze. De  SAP Industrie Best Practices zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen, Scope Items genoemd, die vervolgens tot een werkend end-to-end proces worden samengesteld.

Wat kunnen de nieuwe technologieën voor uw business betekenen? 

SAP Public Cloud is de enige omgeving waarbij uw systeem is uitgerust met nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence, Machine Learning en Robotics Process Automation. Next level mogelijkheden om uw bedrijf sneller en effectief te laten reageren op recente marktontwikkelingen. Met SAP S/4HANA Cloud, Public Edition en SAP Business Technology Platform is uw bedrijf klaar om deze nieuwe technologiën in te gaan zetten. 

Voorsprong door ervaring zorgt voor succes

Focus op de end-to-end processen

Scheer heeft brede en diepe proces- en branchekennis op het gebied van 

 • Order to Cash
 • Design to Operate
 • Source to Pay 
 • Record to Report
 • Hire-to-Retire

en dan binnen de sectoren Manufacturing, Consumer Products, Life Sciences, Professional/Technical Services. Onze ervaringen bevatten ook inter-company processen, waarbij projecten, medewerkers of materialen intern worden ingezet.


Kies voor een oplossing met Clean Core ERP

Het is onze kracht om een pragmatische werkwijze te vinden voor het toepassen van Industry Best Practices om (dicht) bij de standaard oplossing te blijven. Een zogenaamde Clean Core ERP zorgt nu en later voor eenvoudig beheer en lagere onderhoudskosten.

Scheer Process Focus Implementation approach

Snelle start op basis van ERP Varianten

Kies voor snelheid van implementeren met ERP varianten

De kracht van SAP S/4HANA Cloud, Public Edition is de aanwezigheid van zogenaamde ERP Varianten waarmee een snelle basis wordt gelegd voor een gewenste functionaliteit. 


Ontdek de concepten ...  gebruik de oplossing en breid stap voor stap verder uit

Een ander voordeel van SAP SaaS-ERP is dat dit zonder complexe IT projecten stap voor stap kan worden uitgebreid, in plaats van een langdurig en big-bang achtig ERP project. 


Nieuwe wijze van (samen)werken

SaaS ERP zorgt niet alleen voor nieuwe functionaliteiten, maar ook voor een andere manier van (samen)werken, plannen en verbeteren. Om dit proces effectief te laten verlopen, is het handig om de functionele scope in fasen te gaan implementeren. Hoe eerder de applicatie wordt ingezet, hoe beter medewerkers de nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden gaan toepassen.

Onze aanpak omvat Industry Focus 

voor solide en snelle implementaties

SAP Partner Packaged Solutions voor SAP S/4HANA Cloud, Public Edition 

Het SAP S/4HANA Cloud-platform omvat vele scope-items, elk met zijn configuratie, testscripts en documentatie.  Een scope-item activeert functionaliteit om een end-to-end proces of een specifiek scenario te ondersteunen. U heeft zeker  een ervaren partner met de juiste aanpak en gedetailleerde kennis nodig om tot een werkbare oplossing te komen. Daarom hebben wij pakketten gedefinieerd om uw SAP S/4HANA Cloud-implementatie voor Manufacturing, Consumer Products, Professionele of Technische Services een vliegende start te geven.


Onze industriefocus omvat het volgende:

 • End-to-end specificaties voor Order-to-Cash, Source-to-Pay, Plan-to-Produce en Record-to-Report scenario's.
 • Ervaring in het definiëren, beheren en realiseren van alternatieve paden voor non-fits
 • Realiseren van noodzakelijke integraties met SAP Business Technology platforms
 • Creëren van templates voor centrale of bedrijfsfuncties en uitrol naar verschillende landen
 • Ondersteuning van testen, gegevensbeheer, toegang en autorisaties

SAP Activate -  Transparante Methodiek voor SaaS-ERP

Opzet van SAP Activate

SAP Activate is om implementaties sneller, efficiënter en flexibeler te maken door best practices, tools en richtlijnen aan te bieden die u helpen bij elke fase van het implementatieproces.

SAP Activate bestaat voornamelijk uit drie belangrijke pijlers:

Best Practices: SAP Activate bevat vooraf gedefinieerde best practices die gebaseerd zijn op de jarenlange ervaring van SAP in ERP-implementaties. Deze best practices omvatten voorgedefinieerde processen, configuraties en workflows die organisaties kunnen gebruiken als basis voor hun eigen implementatie.

Guided Configuration: Deze aanpak helpt organisaties om complexe configuraties te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Met behulp van geleide configuratie kunnen implementatieteams stapsgewijze begeleiding krijgen bij het instellen van het systeem op basis van de specifieke behoeften van de organisatie.

Methodology: SAP Activate volgt een agile en iteratieve benadering van implementaties. Het bestaat uit verschillende fases zoals Prepare, Explore, Realize, Deploy en Run, die zich richten op verschillende aspecten van het implementatieproces.

Scheer SAP Public Cloud Implementatie aanpak

Deze fasering en iteratieve werkwijze stelt organisaties in staat om geleidelijk en flexibel vooruitgang te boeken en eventuele aanpassingen te doen op basis van voortschrijdend inzicht.


SAP Activate Release Updates

Het is belangrijk op te merken dat SAP Activate voortdurend wordt geëvalueerd en bijgewerkt om aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in technologie en bedrijfsprocessen. Onlangs is bijvoorbeeld de aanpak aangepast in verband met de aanpassing van het 2 naar 3-systemen landschap. De komst van het Development System zorgt voor hernieuwde aanpak voor de implementaties. 

Onze diensten voor SAP SaaS ERP

Discovery Assessment

 • Analyse huidige en gewenste situatie
 • Doorlopen SAP's Digital Discovery Assessment voor de benodigde functies en landen
 • Analyse van de benodigde integraties
Assesment
SAP SaaS ERP

Implementatie

 • Implementatie aanpak op basis van SAP Activate Methode
 • Snelle implementaties cycli door de inzet van SAP Qualified Packages
 • Fit-to-Standard workshops voor het doorgronden en configureren van  end-t0-end processen
 • Uitwerken Integraties
 • Oplossingen voor de mogelijke non-fits
 • Plan voor realisatie
Implementatie
SAP S/4HANA Cloud, Public Edition

Managed Services

 • Aanvullend support na de Go Live
 • Opzet van Centers of Expertise naar behoefte van de klant
 • Ontzorgen van de business 
 • Voorbereiden en uitvoeren van Release Updates
 • Voorbereiden en uitvoeren van additionele Innovaties
 • Ondersteunen met het uitwerken van de Intelligent Enterprise functies
Managed Services
SAP S/4HANA Cloud, Public Edition

Bespreek uw uitdagingen met onze SAP Cloud ERP experts

Your information is safe with us