CSM Bakery Supplies ontwikkeld Global Template voor uniform proces

CSM Bakery Solutions gaat voor uniformiteit

inzet van een globale template voor uniforme processen

Waar staat CSM Bakery Solutions voor?

De geschiedenis van CSM gaat terug tot 1919. Een aantal zelfstandige suikerfabrieken werden samengevoegd tot CSM. Vervolgens zijn zij zich gaan specialiseren in bakkerijingrediënten voor bakkers en consumenten. Vandaag de dag is CSM gespecialiseerd in een breed portfolio van producten, variërend van ingrediënten tot halffabricaten en diepgevroren bijna-klaar en kant-en-klare producten. Haar klanten zijn ambachtelijke bakkers, bakkerij ketens, in-store bakkerijen, industriële bakkerijen, foodservice en out-of-home. 


CSM Bakery Supplies heeft vestigingen in Europa, Afrika, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië. De laatste jaren is CSM Bakery Supplies aanzienlijk in omvang toegenomen door een aantal acquisities. In 2013 is CSM zelf overgenomen door Private Equity organisatie Rhône Capital, waarna de activiteiten en markten van het bedrijf verder zijn toegenomen.

Aan het woord zijn:

Stephan Mahler - Manager Application BSEU CSM

Joan Voswijk - Business Process & IT Manager BSEU CSM

Ferry Bogaards - Managing Partner Scheer Nederland

Voordelen uit standardisatie en
vereenvoudiging van het IT-landschap

Ieder land beschikte over eigen systemen en een eigen onderhoudsdienst. Hierbij waren naast SAP ook Navision systemen actief. 

CSM stond voor de uitdaging om voor hun wereldwijde operaties te komen tot één geïntegreerd informatiesysteem.


CSM Bakery Supplies heeft besloten om te standaardiseren op basis van SAP-technologie. Niet alleen was SAP al gebruikt in een aantal landen, maar SAP voldeed aan alle eisen van CSM in termen van functionaliteit en schaalbaarheid.

CSM ging op zoek naar een externe partner die CSM kon ondersteunen bij het creëren van een uniform template. Belangrijkste uitdagingen voor CSM waren:

  • Het verbeteren van interactie met klanten;
  • Het meer voorspelbaar kunnen werken;
  • Een efficiëntere en effectievere supply-chain uitvoering.

Daarom was het nodig om bedrijfsprocessen te standaardiseren binnen alle landen en te komen tot een vereenvoudiging van het ERP-systeem landschap. Vervolgens kon de uitrol van het operating-model plaatsvinden.

Onze procesmatige aanpak was doorslaggevend

Scheer Nederland geselecteerd vanwege aanpak gericht op processen

Scheer Nederrland is met name vanwege de procesmatige aanpak en de kennis van SAP Best-Practices gevraagd om ondersteuning te leveren bij dit project. Doelstelling was om tot één geïntegreerde SAP-oplossing te komen en daarnaast een operating model te ontwikkelen dat vervolgens wereldwijd kon worden toegepast.


“Het op een lijn krijgen van alle verschillende systemen was feitelijk een onmogelijke taak. Dat was de reden om dit project te beginnen” zegt Joan Voswijk, Business Process & IT Manager BSEU bij CSM. “We wilden een systeem creëren voor alle landen en daarmee één waarheid hebben, ongeacht de locatie. Deze harmonisatie was uiteraard zeer business-driven, omdat het ons in staat moet stellen om processen te stroomlijnen en een verdere verbetering van de efficiëntie in de landen te realiseren.”


Scheer End-to-End Proces Aanpak

Scheer Nederland heeft CSM voorzien van een volledige proces- en applicatie inrichting. 

  • Specifieke workshops met het management zijn opgezet om het doel en de smart-doelstellingen van processen vast te leggen. 
  • Dit is vervolgens vertaald naar een heldere blueprint, test-scenario’s en langer termijn onderhoudsplan.

Stephan Mahler (CSM): “Scheer Nederland heeft ons geholpen aan een geïntegreerde oplossing die zoveel mogelijk gebruik maakt van standaard SAP-functionaliteit. Veel bedrijven denken dat hun processen compleet uniek zijn, maar als je goed kijkt, zijn de meeste van hen volledig gedekt door standaard ERP-functionaliteit. Scheer heeft een belangrijke rol gespeeld in de standaardisatie van processen en alleen uitzonderingen toe te staan in processen die voor onze organisatie ook echt het verschil maken. Door het gebruik van de ARIS modeling-tool was het ook mogelijk om processen te visualiseren en te blijven praten in onze zakelijke taal in plaats van IT- of SAP-ERP taal. Deze aanpak van Scheer heeft gezorgd voor een aanzienlijke versnelling van inzicht en keuzes binnen het project.“

Het belang van een juiste Pilot Site

 voor de validatie van de ontwikkelde template 

Keuze Pilot Site

Na grondig overleg en het vergelijkingen van de complexiteit van de verschillende landen, is uiteindelijk Oostenrijk gekozen om als pilot land te fungeren. De operaties van Oostenrijk zijn relatief klein en overzichtelijk. Hierdoor was het mogelijk om de ontwikkelde template binnen een periode van enkele maanden te implementeren en te valideren. De transitie naar de nieuwe omgeving is zonder het missen van een enkele order gerealiseerd.


Vervolgens de wereldwijde roll-out van de template

Na de evaluatie van de pilot is besloten om de template die samen met Scheer was ontwikkeld, te gaan inzetten voor de overige landenorganisaties.


Joan Voswijk concludeert: "CSM en Scheer hadden reeds eerder met elkaar samengewerkt. Hierdoor was het bekend dat de proces- en SAP kennis van de Scheer Consultants voor dit project een juiste keuze was. Scheer weet perfect onze bedrijfsprocessen te vertalen naar SAP, waardoor er een goede basis is gelegd voor een uniforme opzet die wereldwijd kan worden ingezet en zal leiden tot efficiency voordelen."

Ingrediënten voor succes

Ferry Bogaards concludeert dat de volgende ingrediënten hebben bijgedragen aan een succesvolle creatie van een globale template voor CSM bakery Solutions:

  • Robuste basis kan alleen worden verkregen door focus te hebben op processen, waarbij de strategie van CSM voorop staat
  • Inzet van ARIS Business Process Manager geeft het juiste inzicht in de opbouw en samenwerking van processen en helpt om bedrijfsprocessen richting verschillende disciplines inzichtelijk maken
  • Ontdek de kwaliteiten van SAP Industrie Best Practices Scenario's om op deze wijze de maatwerk te voorkomen en standaarden te laten werken

Bevindingen vanuit het project

These slides will be slide-able on the live version of your page!

Noodzaak tot uniformiteit in de systemen

"Het op een lijn krijgen van alle verschillende systemen was feitelijk een onmogelijke taak. Dat was de reden om dit project te beginnen. We wilden een systeem creëren voor alle landen en daarmee één waarheid hebben, ongeacht de locatie. Deze harmonisatie was uiteraard zeer business-driven, omdat het ons in staat moet stellen om processen te stroomlijnen en een verdere verbetering van de efficiëntie in de landen te realiseren.”

Joan Voswijk - CSM Bakery Solutions

Kiezen tussen standaard en maatwerk

Scheer heeft een belangrijke rol gespeeld in de standaardisatie van processen en alleen uitzonderingen toe te staan in processen die voor onze organisatie ook echt het verschil maken. Door het gebruik van de ARIS modeling-tool was het ook mogelijk om processen te visualiseren en te blijven praten in onze zakelijke taal in plaats van IT- of SAP-ERP taal. Deze aanpak van Scheer heeft gezorgd voor een aanzienlijke versnelling van inzicht en keuzes binnen het project. “

Stephan Mahler - CSM Bakery Solutions

Scheer End-to-End aanpak werkt

Scheer heeft CSM voorzien van een volledige proces- en applicatie inrichting. Specifieke workshops met het management zijn opgezet om het doel en de smart-doelstellingen van processen vast te leggen. Dit is vervolgens vertaald naar een heldere blueprint, test-scenario’s en langer termijn onderhoudsplan.". 

Ferry Bogaards - Scheer Nederland