Voorraad (her)Waardering
Voorrraad waardering

Voorraad (her)Waardering

Het belang van voorraadwaardering

Dit onderwerp is van cruciaal belang vanwege de gevolgen voor de belastingen en voor de waarde van de activa op de balans. Financiële prognoses worden ook beïnvloed, vooral in het midden van overnameprocessen. 

CFO's moeten met hun teams de fiscale impact analyseren van strategieën zoals FIFO (First In, First Out) waarbij de betaling van belastingen kan worden voorzien. Aan de andere kant verbieden veel landen expliciet het gebruik van LIFO (Last In, First Out).  Zoals aanbevolen door IFRS moet de meest conservatieve benadering worden gekozen, maar afhankelijk van de specifieke kenmerken van de bedrijfstak en het gedrag van de voorraadbeweging is het antwoord niet altijd duidelijk. Diepgaande analyse van de gegevens is verplicht. 

Voor bedrijven met een grote hoeveelheid referenties of met een hoog volume aan transacties is deze taak complex en vereist vele uren analyse. 

Vooral in productiebedrijven, waar de grondstofprijzen een hoge volatiliteit hebben, wordt de taak nog ingewikkelder. Controllers en analisten moeten enorme hoeveelheden gegevens analyseren en aan hun teams presenteren, parallel aan de andere analyses voor de afsluiting. 

Productiebedrijven en bedrijven die consumentenproducten maken, worden blootgesteld aan ernstige gevolgen voor hun financiële overzichten als gevolg van veranderingen in de prijs van de voorraad materialen en goederen. Vooral in een omgeving met veel concurrentie en aangepaste marges kan een verandering in de prijs van de Cost Of Goods Sold de winst van de ene periode doen omslaan naar een andere, met fiscale en andere gevolgen voor de belanghebbenden. 

Kortom, het team moet de prijstrends begrijpen en in staat zijn om de waarde op tijd aan te passen. 

SAP S/4HANA Cloud Public Edition biedt een solide hulpmiddel om de transacties bij te houden die van invloed zijn op de voorraden en biedt extra tools om her-evaluaties en diepgaande analyses uit te voeren.

De mogelijkheden van voorraadwaardering

Het belangrijkste doel is om in de jaarrekening de werkelijke waarde van de voorraden weer te geven om te voldoen aan uitgebreide lokale en internationale wetten en normen.  Voorraden moeten worden gewaardeerd met conservatieve strategieën om vertekening, met name overwaardering, te voorkomen.

Voorraadwaardering in SAP S/4HANA Cloud Public Edition heeft een groot aantal opties: 

Perpetual of Periodic strategie:

Perpetual: Het systeem voert automatisch een continue waardering uit op elke transactie. Handmatige aanpassingen van materiaalkosten en voorraadwaarden zijn toegestaan. Je kunt gebruik maken van: 

 • Standard Cost: (je definieert een kostprijs en deze is geldig voor een bepaalde periode. Aan het einde van de periode, afhankelijk van de variaties, definieer je een waarde voor de volgende periode. 
 • Bewegend gemiddelde: De prijs van het materiaal wordt bij elke transactie aangepast.

Periodiek: Waarderingen worden uitgevoerd aan het einde van de periode (FIFO, Laagste Waarde).

Meerdere valuta: Voorraden kunnen in meerdere valuta's worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld: Lokale valuta EUR, en Globale valuta USD voor consolidatiedoeleinden. Dit is vooral belangrijk in omgevingen met hoge inflatie waar bedrijven de waarde van de voorraad in een stabielere valuta moeten observeren.   

Meerdere niveaus: Het systeem volgt de waarde van grondstoffen en de impact op de waardeketen voor gefabriceerde producten die deze grondstoffen gebruiken.  

Multi-leger: Je kunt verschillende waarderingen uitvoeren met behulp van verschillende grootboeken, waardoor het bedrijf verschillende sets financiële overzichten kan presenteren.  

Wettelijke vereisten Voorraadwaarderingen

SAP S/4HANA Cloud Public Edition maakt het ook mogelijk om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals: 

FIFO (First in, Fist Out): Hoewel de materialen homogeen kunnen zijn, gaat dit type waardering ervan uit dat de eerst ontvangen materialen de eerste materialen zijn die worden gebruikt of verkocht (verbruikt).

Kijk naar het volgende voorbeeld en hoe de waardering variaties kan genereren

Bewegende prijswaardering en resultaten: 

Voorraadwaardering FiFO Results

De gemiddelde prijs van het materiaal verandert bij elke transactie. In de laatste transactie gebruikt het systeem de gemiddelde kostprijs (16,50).

Laten we nu eens kijken hoe de winst-en-verliesrekening er tussen perioden uit kan zien: 

Voorraadwaardering FiFO P&L

In het volgende voorbeeld worden dezelfde transacties nu gewaardeerd met behulp van FIFO. 

Voorraadwaardering FiFO herwaardering

Merk op dat het systeem voor de "Uit" transactie twee verschillende transacties registreert: een met de prijs van de eerste aankoop (18) en de tweede met de prijs van de tweede aankoop (15).

Als gevolg hiervan kun je in de grijze kolom een variatie zien. 

In de winst-en-verliesrekening kun je het verschil ook zien: 

Voorraadwaardering FiFO V&W

Merk op dat in beide gevallen de Totale winst na twee perioden hetzelfde is, maar dat de verdeling tussen de perioden anders is. 

Belangrijkste voordelen: 

 • Meer conservatieve benadering
 • Voldoen aan de wereldwijde IFRS-regelgeving

Belangrijkste nadelen:  

 • Vroegtijdige belastingbetaling. 

FIFO Methodes

SAP S/4HANA Cloud Public Edition staat zes combinaties van FIFO-methoden toe: 

FIFO, Maandelijkse ontvangsten, Huidige waardering: FIFO-waarden worden berekend op basis van maandelijkse ontvangsten, met behulp van de eindvoorraad van de huidige maand.

FIFO, Eenmalige ontvangsten, Huidige waardering: FIFO-waarden worden berekend op basis van de ontvangsten, met behulp van de eindvoorraad van de huidige maand.

FIFO, Maandelijkse ontvangsten, Waarde vorig jaar: FIFO-waarden worden berekend op basis van maandelijkse ontvangsten, met behulp van de eindvoorraad van het vorige boekjaar.

FIFO, ontvangsten, waardering vorig jaar: De FIFO-waarden worden berekend op basis van de ontvangsten, met behulp van de eindvoorraad van het vorige boekjaar.

FIFO, maandelijkse ontvangsten, waardering vorige maand: FIFO-waarden worden berekend op basis van maandelijkse ontvangsten, met behulp van de eindvoorraad van de vorige maand.

FIFO, ontvangsten, waardering vorige maand: FIFO-waarden worden berekend op basis van ontvangsten, met behulp van de eindvoorraad van de vorige maand.

Tot slot kun je je FIFO waardering vergelijken met elke variant van Laagste Waarde. 

2.    Laagste waarde Methode

IFRS-regels bepalen dat bedrijven hun inventaris zo conservatief mogelijk moeten waarderen en dat de volgende scenario's moeten zo snel mogelijk worden gerapporteerd: 

Verwachte verliezen (Voorbeelden): 

 • Veroudering
 • Prijsverandering op de markt
 • Bederfelijke goederen na vervaldatum
 • Schade aan voorraad

In SAP S/4HANA Cloud Public Edition kun je waarderingen uitvoeren aan de hand van deze drie variabelen: 

Marktprijzen:  Zoek de laagste prijs of als alternatief naar de meest recente prijs in: 

 • Ontvangsten voor inkooporders (laatste, laagste of hoogste prijs in tijdsinterval) of planningsovereenkomsten
 • Inkooporders (laatste of laagste prijs in tijdsinterval)
 • Planningsovereenkomsten
 • Contracten
 • Inkoop informatie records

Range of Coverage: het systeem kan waardeverminderingen uitvoeren op basis van eerder geconfigureerde percentages. Deze percentages variëren naargelang de materiaaldekking.

Movement Rate: voor dit type afwaardering berekent het systeem een afwaarderingsteller op basis van de relatie tussen ontvangst en verbruik van elk materiaal in elke locatie/periode. Zodra je de materialen met weinig beweging hebt bepaald, kun je ze overeenkomstig devalueren. 

Zodra je de analyse hebt uitgevoerd, kun je de laagste waarde bepalen en beslissen of je de voorraadbalansrekeningen en de kosten van verkochte goederen moet aanpassen.

Voordelen Voorraadwaardering

Een van de directe voordelen van Inventariswaardering is dat je specifieke materialen kunt volgen of ze kunt groeperen per categorie. Het selectieproces geeft je de optie om de analyse uit te voeren met behulp van verschillende segmentaties. 

Het tweede directe voordeel is dat zodra de mogelijke impact is geanalyseerd, de tool onmiddellijke boeking mogelijk maakt, wat tijd bespaart en uitgebreide traceerbaarheid behoudt.