Split Valuation
Feature Split Valuation

Split Valuation

Split Valuation

Split Valuation is een functionaliteit binnen SAP S/4HANA Cloud Public Edition waarmee bedrijven verschillende waarderingstypes voor één materiaal kunnen beheren. Dit is met name handig voor productiebedrijven, omdat het hen in staat stelt om materialen te verwerken die verschillende kosten en prijzen hebben op basis van specifieke criteria, zoals herkomst, batch of type inkoop. Hier volgt een gedetailleerde uitleg over hoe gesplitste waardering werkt en de voordelen ervan voor productiebedrijven

Waarom is split valuation belangrijk?

Stel u een bedrijf voor dat een product verkoopt (laten we zeggen een elektronisch onderdeel dat een moederbord en enkele transistors bevat). Het bedrijf heeft twee verschillende bronnen voor dit product:

Het kan rechtstreeks bij een derde partij worden gekocht. Hoewel de kosten hoger kunnen zijn, zijn er enkele voordelen, zoals minder voorraad, distributie of zelfs het risico van veroudering. Ook meer flexibiliteit.

Het kan ook intern worden geproduceerd. Dit kan meer marge opleveren, maar vergt een hogere investering en vaste kosten.

In elk geval heeft dit bedrijf besloten om de twee opties open te houden en, afhankelijk van de vraag, een combinatie te maken.

Vanuit het oogpunt van voorraadbeheer kun je twee gescheiden materialen gebruiken. Met deze optie kun je de kosten gemakkelijk beheersen, maar vanuit het oogpunt van verkoop en planning kan het een risico vormen:

Voor de eindklant is het product hetzelfde. Gekocht of gefabriceerd voldoet het aan dezelfde functie. Als de producten verschillende codes hebben, kun je een verkoop verliezen omdat het systeem een lage of onbestaande voorraad van het product kan laten zien (bijvoorbeeld ingekocht) terwijl je op hetzelfde moment genoeg producten in de voorraad van de fabrikant hebt.

Hoe kan Split Valuation worden gebruikt?

Hoe kunnen we de inventaris van het materiaal bijhouden met twee boekhoudkundige waarderingen?
De eerste waardering is gerelateerd aan de productie en de tweede aan de inkoop van het onderdeel.

SAP S/4HANA Cloud Public Edition maakt het mogelijk om voorraden van materialen afzonderlijk te waarderen binnen een opslaglocatie zonder dat er een nieuw materiaal hoeft te worden aangemaakt.

Voordelen van Split Valuation

  • Eén voorraad van dezelfde materialen (voor logistiek, magazijn, verkoop).
  • Gescheiden prijs- en materiaalanalyse vanuit boekhoudkundig oogpunt.

Tot slot zijn Inventory Valuation en Split Valuation met alle varianten en vergelijkende rapporten waardevolle hulpmiddelen om een snelle analyse van de voorraad uit te voeren en snel en efficiënt aanpassingen door te voeren.