Waarom een SAP Cloud ERP journey uitwerken met Scheer Nederland?

MAKE THE MOVE TO THE NEXT GENERATION ERP

Move your ERP to the Cloud

Wat is de nieuwe generatie ERP?

De nieuwe generatie ERP van SAP, ook i-ERP (Intelligent ERP) genoemd, komt als Software as a Service, inclusief kwartaal updates met additionele functionaliteiten en biedt:

 • Een real-time en volledig integrale ERP-oplossing, beheert door SAP in gespecialiseerde Data Centers, die voldoen aan de hoogste  eisen;
 • State-of-the-Art functionaliteit op het gebied van verkoop, service, inkoop, projectmanagement, productie, logistiek, magazijnbeheer, kwaliteitsmanagement, financiën en controlling. De vernieuwde ERP-functies zorgen voor slimme, effectieve maar ook bredere inzet van ERP binnen organisaties. Denk bijvoorbeeld aan rol gebaseerde mobiele Apps;
 • Een breed scala aan moderne gedigitaliseerde end-to-end processen op basis van Industry Best Practices. Hierdoor kunnen uw bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd zonder maatwerk en additionele complexiteit. Een ideaal fundament om bedrijfsprocessen verregaand te digitaliseren;
 • Naast de bekende transactionele functionaliteit, nu ook voorzien van embedded analyse informatie en real-time voorspellingen.
 • Koppelingen met Internet of Things (IoT) en Machine Learning technologie, die de meerwaarde van uw ERP enorm kan verhogen;
 •  Standaard aansluiting op gespecialiseerde processen buiten de scope van ERP. Zo kan ERP worden uitgebreid met SAP-applicaties, zoals o.a. Successfactors (Human Resource Management), Concur (reis- en onkostendeclaraties), Ariba (Strategische en tactische inkoop) en C/4HANA - (CRM en Webshop Management).

Inzetten nieuwe Business Modellen

Aanleidingen om over te stappen op de nieuwe generatie ERP kan de invoering van een nieuw Business Model zijn, gedreven door:

 • Digitale innovatie binnen uw huidige product/markt combinaties;
 • Invoeren van nieuwe product/markt combinaties;
 • De invoering van een nieuw Business Model leidt vaak tot noodzakelijke aanpassingen in uw corporate ERP-omgeving. Deze staan bekend complex en leiden tot hoge kosten en lange doorlooptijden.
Een optie is om het Corporate ERP-systeem te vervangen of om SAP Cloud ERP naast (maar wel gekoppeld) het bestaande Corporate ERP-systeem te implementeren. Hierdoor blijven de implementatiekosten laag, is de Time-to-Market kort en zijn de bedrijfsprocessen optimaal gedigitaliseerd en flexibel aan te passen.

SAP Cloud ERP biedt tevens de mogelijkheid om Internet of Things en Machine Learning technologie te koppelen, waardoor de nieuwe generatie ERP nog meer onderdeel wordt van de gehele bedrijfsvoering en steeds meer taken volledig geautomatiseerd worden.

Volledige Transparantie

Een belangrijke eigenschap van de nieuwe generatie ERP is de real-time verwerking en de volledig integrale opzet van transactie- en analytische gegevens, waardoor continue volledig inzicht is in de lopende en de geplande activiteiten binnen uw organisatie.

Standaard zijn er analyse en prognose functies aanwezig, die ondersteuning geven aan de planning en uitvoering van activiteiten en het nemen van beslissingen. Door middel van  embedded rapportages en KPI-dashboards houdt u altijd overzicht en inzicht in uw activiteiten.

Verder is betere communicatie en samenwerking mogelijk doordat medewerkers taakgestuurd werken met context gerelateerde informatie. Work- en Document Flow informatie zorgt voor een volledig inzicht in de stappen en status van elke individuele stap binnen uw end-to-end proces. Dit verhoogt de effectiviteit van de medewerkers. De gebruikersvriendelijkheid van de vele verschillende mobiele Apps zorgen ervoor dat de adoptie binnen de organisaties eenvoudig en maximaal is. Nieuwe medewerkers kunnen snel getraind worden in de processen en de functionaliteit met behulp van de ingebouwde E-Learning tools.

De nieuwe generatie ERP heeft een positieve impact op de Total Cost of Ownership (TCO) op de gebruiks- en beheerskosten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de overstap naar de Cloud zorgt voor snellere innovaties en een verlaging van de TCO met 20-30%. Indien gekozen wordt voor een SAP Cloud oplossing, worden tal van activiteiten overgenomen door SAP.

De structuur van de kosten veranderd door de inzet van SAP Cloud ERP van CAPEX naar OPEX. Geen investeringen en afschrijvingen (CAPEX) meer voor IT/Softwareprojecten, maar een kostenpost die rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening (OPEX) kunnen worden gebracht.

Daarnaast zijn een significant aantal ERP-functies totaal vernieuwd en vereenvoudigd, waardoor zowel de effectiviteit als de efficiëntie van medewerkers wordt verhoogd. Elk kwartaal is er een upgrade, die wordt gekenmerkt als een “non-event”. SAP verrijkt de ERP-omgeving continue, die u op elk moment kunt gebruiken. Dus over 5 jaar werkt u nog steeds met een State-of-the-Art applicatie.

De ERP-omgeving wordt beheerd met een focus op Cyber Security. Het vertrouwen staat voorop en SAP doet al het mogelijke om business- en klantgegevens te beschermen op het hoogst mogelijk niveau. Afscherming van persoonsgegevens (AVG), beheer van SOX-controlemaatregelen en audit rapportages zijn een integraal onderdeel van SAP Cloud ERP.

Schaalbare IT & ERP landschap

Een eigenschap van SAP Cloud ERP is het eenvoudig en flexibel opschalen van het gebruik, indien de business groeit, zonder een complex en langdurig IT-project.

Het woord “schaalbaar” kent in dit kader verschillende betekenissen, wanneer het gaat om het verder uitbreiden:

 • Toevoegen van een nieuwe entiteit.
 • Functionaliteiten en Business Scenario’s.
 • Uitbreiden in andere landen.
 • Toevoegen van meer gebruikers.
 • Toename van de transactie volumes.
Bovenstaande uitbreidingen kunnen binnen SAP Cloud ERP worden geactiveerd door middel van het wijzigen van de configuratie. De toename van de gebruikskosten per maand blijven veelal beperkt.

Met de Business Configurator wordt nieuwe functionaliteit op een integrale en consequente wijze geactiveerd, zoals bijvoorbeeld:

 • Landspecifieke inrichting, die zorgen voor afhandeling van lokale wet- en regelgeving;
 • Multi Currency, meerdere Set-of-Books stelt u in staat om in verschillende landen actief te zijn en te werken met verschillende valuta en meerdere Accounting Principles;
 • Inzetten van verschillende talen, zorgt ervoor dat gebruikers de applicaties kunnen gebruiken in een voor hen toegankelijke taal;
 • Uitbreiding van voorgedefinieerde Rapporten, Interfaces, Enhancements, Workflows en Formulieren;
 • Integratie van andere SAP applicaties, zoals Successfactors, Concur, Ariba, Fieldglass, C/4HANA, SAP Cloud Platform

Elke organisatie heeft vroeg of laat te maken met het aanpassen of verbeteren van het business model, de business processen en werkwijzen. Bestaande systemen kunnen deze vernieuwingen op een gegeven moment niet leveren en kunnen organisaties niet naar het gewenste niveau brengen. De overstap naar de nieuwe generatie ERP is onvermijdelijk om de concurrentieslag aan te gaan.


Strategische Voordelen:

 • De mogelijkheid om snel in te stappen in nieuwe markten en nieuwe organisatiestructuren door te voeren;
 • Door middel van innovatie is 5-10% hogere omzetgroei te realiseren;
 • 20-50% reductie in Time-to-Market te realiseren.

Producten en Services:

 • 5-20% omzetgroei te realiseren door het inzetten van omni-channel verkopen;
 • Een toename van 85% in het accuraat voorspellen omzet, kosten en activiteiten;
 • Een reductie van 10-20% van kwaliteit gerelateerde kosten.

Waarom een SAP Cloud ERP Journey uitwerken met Scheer Nederland?

Scheer is sinds 2012 actief met SAP Cloud ERP en als partner in Nederland erkend als SAP Recognized Expertise Partner voor SAP Cloud ERP voor middelgrote bedrijven. We hebben ruime ervaring met het opzetten en uitwerken van een SAP Cloud ERP Roadmap voor zowel lokale als internationale organisaties. De belangrijkste kenmerken daarbij zijn:

 • Duidelijke visie hoe SAP’s Enterprise-Ready Functionality kan worden ingezet binnen organisaties, afhankelijk van uw specifieke industrie.
 • Brede en diepgaande ervaring met SAP On-Premise en SAP Cloud portfolio binnen Professional en Technical Services, Consumer Goods en Manufacturing Industrie.
  De kennis van zowel uw huidige als toekomstige SAP-omgeving helpt om de juiste keuze in de juiste volgorde te maken.
 • Een Business Process Management aanpak met focus op het business model, de end-to-end bedrijfsprocessen en de juiste verslag naar systeemondersteuning.
 •  De Scheer Group heeft 30 jaar wereldwijde implementatie ervaring in vrijwel alle industrieën en een netwerk van 500 consultants.

Onze referenties

Stork Technical Service – Australië

Realisatie van een SAP Cloud ERP Global Template met Accounting standaarden, Processen en Rapporten en de implementatie bij Stork’s dochter Giovenco in Australië. Lees het verhaal van Stork Australië.

Stork Technical Services – Colombia

Uitrol van de Global Template naar de vestigingen in Colombia. Lees het verhaal van Stork Colombia.

VSL – Nederland

 Implementatie van SAP Cloud ERP voor het Nederland Metrologisch Instituut. Lees het verhaal van VSL.

CSM – Europa

Transitie naar een vereenvoudigde en uniforme SAP ERP oplossing voor de betrokken landen binnen de Europa. Lees het verhaal van CSM.

Wat verstaan wij onder een SAP Cloud ERP Roadmap?

Een SAP Cloud ERP Roadmap is een uitwerking van een lange termijnplan met een visie, een aanpak en een business case.

 • De visie benoemt de kenmerken van uw (nieuwe) businessmodel, de value drivers, de huidige of verwachte problemen, uw business doelstellingen, de prioriteiten en de risico’s;
 • De aanpak toont het Waarom, Wie, Wat en Hoe van de end-to-end processen en in welke stappen de organisatie, de processen en systemen worden verbeterd/vernieuwd. Maar ook de impact op uw organisatie, datamanagement, rapportages, dashboards, de IT-afdeling en de benodigde ondersteuning;
 • De business case bevat een prognose van de kosten en de baten voor een periode van 3 jaar. Daarbij worden ook niet tastbare voordelen benoemd;
 • De uitwerking van de SAP Cloud ERP Roadmap geschiedt in nauwe samenwerking met uw Business Process Owners, specialisten en managers en wordt gepresenteerd aan het betrokken management.

Hoe kan Scheer u hierbij helpen?

Scheer organiseert periodiek webinars die informatie verschaffen over SAP Cloud ERP-producten, waarbij we ingaan op de verschillen SAP S/4HANA Cloud en SAP Business ByDesign en aandacht besteden aan de implementatie inspanning.


Wij geven u de mogelijkheid om een geheel vrijblijvend oriëntatiegesprek met ons aan te gaan. Doelstelling van deze ontmoeting is dat u een beter beeld krijgt van ons en wij een beeld krijgen van uw situatie, uitdagingen en wensen ten aanzien van de toekomst.