No Touch Order Processing | Manufacturing Special | SAP S/4hANA Cloud
No Touch Order Processing | Manufacturing Special | SAP S/4HANA Cloud
26 oktober 2020 

No Touch Order Processing | Manufacturing Special | SAP S/4HANA Cloud

Manufacturing Special: No Touch Order Processing

In het kader van de webinar serie “Move your ERP tot he Cloud”, heb ik op 22 oktober jl. een Manufacturing special mogen presenteren, die volledig aan het onderwerp ‘No Touch Order Processing” was gewijd. Ik ben Martijn Mook en ben consultant bij Scheer Nederland. Mijn specialisatie ligt voornamelijk op S/4HANA Cloud en Manufacturing. Ik heb onlangs enkele SAP S/4HANA Cloud implementaties succesvol afgerond.

Onderstaand een korte uiteenzetting van dit Webinar. Bekijk hier de Replay

In deze webinar ging het over het No Touch Order Process concept.

  • Wat is het?
  • Waarom zou je het kunnen overwegen?

Om deze vragen te beantwoorden wordt een traditioneel productieproces binnen SAP S/4HANA Cloud doorlopen om vervolgens aan te geven hoe het principe van No Touch Order Process kan worden toegepast.

No Touch Order Process concept

De “perfecte order” of no touch order processing concept is een zeer interessante KPI.

Een perfecte order is er één die:

  • Precies op tijd wordt geleverd (100% on-time delivery)
  • Met de juiste hoeveelheid (100% file rate)
  • In de correcte staat en verpakking (100% correcte kwaliteit)
  • Met de correcte bijbehorende documentatie.

De “No-Touch Order” is een verwante van dit perfecte order concept.

Voor fabrikanten een interessant concept om na te streven, daar waar productie door bv fouten tijdens order invoer al snel in de boeken kan gaan lopen.

Het No Touch Order Process concept brengt verschillende voordelen met zich mee, denk aan:

  1. Het laat meer ruimte voor het besteden van tijd aan “high-value” tasks door werknemers, i.p.v. repetitieve taken die weinig meerwaarde met zich meebrengen;
  2. Het vermindert of elimineert de noodzaak van invoer-momenten in het systeem, waardoor menselijke fouten worden beperkt of volledig worden uitgesloten;
  3. Onderaan de streep kan een no touch order voor een reductie aan menselijke arbeidsuren zorgen en worden de taken van genoemde werknemers gestroomlijnd.
  4. Bedrijven kunnen in essentie meer doen met minder.

Uiteraard is het No Touch Order Processing niet mogelijk in alle gevallen, desalniettemin is het een interessant concept om als bedrijf te overwegen.

Regular Plan-to-Produce Process

Een regulier plan-to-produce proces kan er als volgt uit zien.

No Touch Order Processing & SAP S/4HANA Cloud

Monitor Material Coverage

Dit is een applicatie die inzicht geeft in eventuele tekorten van materialen die er nodig zijn. In het huidige scherm krijgen we direct informatie over de materialen die binnen onze filters vallen.

Schedule Production

Om productieorders in te plannen kunnen we gebruik maken van de app schedule production. Hier hebben we als productieplanner de mogelijkheid om productieorders in te plannen over de aanwezige work centers.

Manage Production Order

Een applicatie die inzicht geeft in alle productieorders die er zijn die openstaan. Informatie over bv welke order het is, welk materiaal er wordt geproduceerd, de status van de  order. Maar ook eventuele issues kunnen naar voren komen, zie de rode icoontjes die dan oplichten. Zo heb je in 1 overzicht een idee of er een vertraging gaande is, of dat er componenten missen die nodig zijn voor de productieorder. Hier zouden we onze order ook kunnen vrijgeven voor productie.

Manage Usage Decision

In de app manage usage decision zijn alle “inspection lots” te zien die nog een “usage decision” vereisen.  Men kan op een “inspection lot” klikken naar keuze, vervolgens inzage krijgen in meer gedetailleerde informatie zoals “results history”, quality score history, wellicht heeft de uitvoerder van de kwaliteitscheck een bestand bijgevoegd in de “inspection lot”. En op basis van al deze informatie kan dan een besluit worden genomen en kan het order worden vrijgegeven, indien alles correct is uiteraard.

Er zijn dus meerdere stappen waarbij het aantal manuele invoer momenten kan worden verminderd door bepaalde acties periodiek uit te voeren of het een en ander te configureren om dit te bewerkstelligen.

Transformatie naar No Touch Order Process

Onderstaand de “aanpassingen” die zijn gedaan om richting No Touch Order Processing te komen

Convert to Production Order

Een MRP run wordt uitgevoerd en daaruit kunnen productieorders voortvloeien, om aan de vraag te kunnen voldoen. Normaliter moeten de gegenereerde Planned Orders handmatig worden omgezet in een productieorder. De mogelijkheid bestaat om deze manuele input weg te nemen door een background run te draaien die—afhankelijk van ingestelde parameters- Planned Orders periodiek omzet in Productie Orders.

Convert to Production Order > Schedule Production Order

Het inplannen van productieorders is een precieze taak en kan een behoorlijke puzzel worden. Desalniettemin kan er voor worden gekozen om standaard of terugkerende orders automatisch in te plannen zonder daar manuele input voor te hoeven verrichten. Door het aangeven van uiterste opleverdatum kan SAP S/4HANA Cloud Manufacturing zelf orders inplannen als daar capaciteit voor bestaat in de bijbehorende Work Centers. Pas bij eventuele capaciteitsproblemen, overlap of andere issues kan de aandacht van de planner worden vereist.

Schedule Production Order > Release Production Order

Ook voor het vrijgeven van ingeplande production orders kan een background run worden uitgevoerd. Ingeplande orders die binnen de opgegeven parameters vallen zullen dan worden vrijgegeven voor het uitvoeren van productie.

Production > Goods Receipt/Goods Issue

De productie wordt uitgevoerd en de operator moet de productie bevestigen. Hierbij kan er voor worden gekozen om aan de hand van de bevestiging van het productieorder of van een productiestap automatisch de Goods Issue van gebruikte materialen voor dit productieorder te vrij te geven in het systeem. Dat zelfde geldt voor de Goods Receipt. Bij het bevestigen van de productie, kan het geproduceerde materiaal automatisch worden geboekt, bijvoorbeeld naar de kwaliteitsstock, klaar om getest te worden voordat deze wordt vrijgegeven.

Quality Control > Goods Receipts

Na het uitvoeren van de kwaliteitscheck zijn er bepaalde waardes die naar voren komen en moeten worden geregistreerd door de kwaliteitsverantwoordelijke. Deze waardes moeten dan worden beoordeeld en daar zal uiteindelijk een “Usage Decision” over moeten worden geveld: zijn de materialen door de kwaliteitseisen gekomen? Door het instellen van automatische “Usage Decision” zal SAP S/4HANA Cloud Manufacturing aan de hand van de ingegeven waardes tijdens de kwaliteitscheck beoordelen of deze binnen de grenzen van de minimale/maximale waardes vallen. Hierop volgend kan het systeem bepalen of dat het geval is en de goederen vrijgeven en overboeken naar vrije voorraad.

SAP S/4HANA Release 2008 update

Het  SAP S/4HANA Cloud systeem wordt elk kwartaal van een update voorzien, en met die update komen er altijd nieuwe functionaliteiten beschikbaar voor de gebruiker.  Onderstaand een opsomming omtrent de zaken met betrekking tot Manufacturing vanuit de release van augustus 2008:

Monitor Work Center Schedules

In de app Monitor Work Center Schedules krijgt de gebruiker inzage in alle operations die op elk work center worden en zullen gaan worden uitgevoerd. De app visualiseert al deze activiteiten, en dit overzicht is een hulpstuk in het optimaal benutten van de beschikbare work centers door hun capaciteiten te matchen met de openstaande productie orders. Vanuit dit dashboard kunnen nu ook productie orders worden gerescheduled.

Area of Responsibility

Via de app Area of responsibility in S/4HANA Cloud kan je nu in een overzichtelijk scherm alle MRP controllers van elke plant inzien en diegene toewijzen die voor jouw user van  toepassing zijn. Naar aanleiding van deze instellingen, zullen in de relevante MRP apps alleen de materialen zichtbaar worden waarover jouw user verantwoordelijkheid draagt. De verantwoordelijkheden zijn te allen tijden aan te passen.

Hand Over Purchase Requisitions

Een nieuwe app is de Hand Over Purchase Requisitions, die de gebruiker de mogelijkheid geeft om alle via MRP gegenereerde purchase requistions, die binnen jouw verantwoordelijkheid vallen,  terug over te dragen aan de verantwoordelijkheden van afdeling Inkoop.

pMRP

In de vorige Manufacturing webinar is de pMRP functionaliteit al enigszins aan het licht gekomen, maar in de huidige release zijn daar weer wat extra functionaliteiten bijgekomen. De Predictive MRP helpt –in een vroeg stadium- capaciteitsproblemen te herkennen en mogelijke schaarste te evalueren. Het systeem zal verschillende beschikbare oplossingen voorstellen om zo de planning en beschikbare capaciteit te verbeteren.

Het predictive in pMRP verwijst dus niet zozeer naar Machine Learning, maar naar de mogelijkheden om op middellange termijn de capaciteitsproblemen te simuleren. Na het uitvoeren van de pMRP simulatie, komt er een inzicht naar voren in capaciteitsproblemen in de toekomst. Het systeem laat zien dat er capaciteitsproblemen kunnen gaan optreden, welke impact hebben op de beschikbaarheid van het  desbetreffende materiaal in de komende weken. Er worden gelijk oplossingen gegenereerd, die door productie planning direct kunnen worden doorgevoerd. Oplossingen die kunnen worden voorgesteld zijn pre production, het wijzigen van de productiebron of het verhogen van de productiecapaciteit.

Aanvullende Informatie


Overstappen naar SAP Cloud ERP

Scheer Nederland heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met bedrijven te ondersteunen en te begeleiden naar SAP Cloud ERP. Zie onze referentieverhalen voor meer details over deze projecten. Wij organiseren periodiek webinars over het Overstappen naar SAP Cloud ERP. De agenda en onderwerpen van deze webinars, vindt u hier.

Scheer Nederland ondersteunt bedrijven met het uitwerken van hun SAP Cloud Strategie. Opzet hiervan is inzicht te geven welke SAP Cloud producten op welke wijze kunnen worden ingezet om uw huidige en toekomstige bedrijfsprocessen te ondersteunen. Meer informatie om te komen tot een SAP Cloud Strategie vindt u hier: Move to the next generation ERP

Over de schrijver
Martijn is een enthousiaste consultant met ervaring in het implementeren van SAP S/4HANA Cloud. Na een aantal jaar in de industriële sector werkzaam te zijn geweest, richt hij zich nu op het ontwikkelen van bedrijfsprocessen waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren van deze processen. Hij is een teamspeler en streeft ernaar om door samenwerking tot een goede oplossing te komen en zich hierbij te focussen op de end-to-end processen van een organisatie.

Business transformatie naar 

SAP S/4HANA Cloud

Scheer onderhoudt de kennisbank om de laatste details omtrent RISE with SAP en SAPS/4HANA te delen.