Consultants met diverse achtergronden

zorgen voor samenwerking tussen verschillende disciplines 

Bedrijfsmodellen | Industrie kennis | SAP Solution Experts

Ondersteuning On-Premise, Hybride en Cloud

De Scheer Implementatie methodiek is inzetbaar voor On-Premise, Cloud als Hybride omgevingen. Onze consultants hebben een ruime en jarenlange ervaring met SAP R/3, SAP ECC, S/4HANA, SAP Hybris (CRM) en SAP Business ByDesign en de benodigde integraties voor Hybride/Cloud omgevingen. 

Onze projectaanpak

Onze aanpak kent een continue focus op de uitvoering van bedrijfsprocessen en de interactie met de betrokken medewerkers. 

Hierbij ligt de focus op het end-to-end scenario, waarbij de individuele taken en integratie met de vervolgstappen goed en eenvoudig worden uitgevoerd. Kortom, er ontstaat een oplossing waar zowel medewerkers, managers als de verschillende CXO's mee kunnen scoren.


Business Model als vertrekpunt

Het gekozen businessmodel wordt gezien als vertrekpunt en referentie voor de verdere uitvoering. Vervolgens worden prioriteiten gesteld om binnen dit model succesvol te worden.


Fit & Gap Analyse

De Fit & Gap analyse wordt door onze consultants uitgevoerd op basis van de laatste versie van onze Industry Best Practice procesmodellen, die gebaseerd zijn op de SAP Best Practices. Doel is om te bepalen hoe de processen lopen en wat de fit is met de standaard processen die ondersteund worden door SAP Business ByDesign danwel SAP S/4HANA.


Voor Fit & Gap analyse volgen onze consultants de laatste versies van de Industry Best Practices, die beschikbaar zijn binnen de verschillende SAP-applicaties om vervolgens te bepalen wat de fit is vanuit SAP Business ByDesign of SAP S/4HANA.

Veranderingsmanagement

Vanuit onze aanpak wordt veel aandacht besteed om de verandering en de impact richting medewerkers, partners en de organisatie gedurende de implementatie goed te begeleiden.


Training & Eindgebruiker documentatie

Aandacht en documentatie voor inzicht, overzicht en details met betrekking tot de bedrijfsprocessen. Opzet is om een eenvoudige omgeving aan te bieden die ingezet kan worden voor de initiële en vervolgtrainingen richting medewerkers. Doel is dat iedereen een goed inzicht heeft in zijn taken, maar ook de samenwerking en interacties met andere disciplines kan volgen.


Ontdek hoe onze consultants binnen jouw project voor het verschil kunnen zorgen? 

Best Practice Fit & Gap analyse

Van gekozen strategie naar verdienmodel

Vanuit de strategie van de klant wordt gekeken naar de huidige en gewenste inrichting van het bedrijfsmodel.

Deze gekozen strategie wordt het vertrekpunt voor de verdere analyse van de bedrijfsprocessen en de interactie met leveranciers, klanten en business partners. Dit wordt het kader waarbinnen innovaties en digitale transformaties verder worden voorbereid.

Verdienmodel vertalen naar processen

Onze expertise is gericht op innovatieve procesverbeteringen binnen het domein van Technical & Professional Services, Production, Food & Beverages, Wholesale & Retail.

Op basis van een Fit & Gap analyse met Industry Best Practice procesmodellen, worden de benodigde veranderingen in kaart gebracht gebracht en vertaald naar processen en de scope, configuratie en fine-tuning van de van de gekozen SAP oplossing(en).

Interactie met klanten

Organisatie klaar maken voor digitale samenwerking met klanten.

Samenwerking leveranciers

Integratie van processen en communicatie met leveranciers.

Versterken eigen

 kwaliteiten

Elimineren van zwakke schakels en verder verbeteren van sterke aandachtspunten.

Voorsprong door digitale innovaties

Uitvoeren van een realistische innovatiestrategie binnen de digitale economie.