Consultancy voor innovatie procesverbeteringen en ERP implementaties
arrow_drop_up arrow_drop_down

Onze consultants : de proces experts

BPM | Industrie | SAP ECC & Cloud ERP experts


Volg onze SAP ERP Cloud Specials

Aanpak gericht op processen

Onze aanpak kent een continue focus op de uitvoering van bedrijfsprocessen en de interactie met de betrokken medewerkers. Hierbij ligt de focus op het end-to-end scenario, waarbij de individuele taken en integratie met de vervolgstappen goed en eenvoudig worden uitgevoerd. Kortom, er ontstaat een oplossing waar zowel medewerkers, managers als de verschillende CXO's mee kunnen scoren.

Business Model als vertrekpunt

Het gekozen businessmodel wordt gezien als vertrekpunt en referentie voor de verdere uitvoering. Vervolgens worden prioriteiten gesteld om binnen dit model succesvol te worden.

Fit to Standard Analyse

De Fit to Standard analyse wordt door onze consultants uitgevoerd op basis van de laatste versie van onze Industry Best Practice procesmodellen, die gebaseerd zijn op de SAP Best Practices. Doel is om te bepalen hoe de processen lopen en wat de fit is met de standaard processen die ondersteund worden door SAP Business ByDesign danwel SAP S/4HANA.

Inzetten van SAP Best Practices

Om onze klanten te voorzien van een SAP Cloud Roadmap, onderhouden wij continue de Fit to Standard analyse op basis van de laatste versies van SAP Cloud ERP Best Practice mogelijkheden binnen SAP Business ByDesign en SAP S/4HANA . Hierbij specialiseren wij ons in Professional Services, Technical Services, Manufacturering en Consumer Goods. 


Veranderingsmanagement

Vanuit onze aanpak wordt veel aandacht besteed om de verandering en de impact richting medewerkers, partners en de organisatie gedurende de implementatie goed te begeleiden.


Training & Eindgebruiker documentatie

Aandacht en documentatie voor inzicht, overzicht en details met betrekking tot de bedrijfsprocessen. Opzet is om een eenvoudige omgeving aan te bieden die ingezet kan worden voor de initiële en vervolgtrainingen richting medewerkers. Doel is dat iedereen een goed inzicht heeft in zijn taken, maar ook de samenwerking en interacties met andere disciplines kan volgen.


Ontdek hoe onze consultants binnen jouw project voor het verschil kunnen zorgen? 


Best Practice - Fit to Standard analyse

Van gekozen strategie naar verdienmodel

Vanuit de strategie van de klant wordt gekeken naar de huidige en gewenste inrichting van het bedrijfsmodel.

Deze gekozen strategie wordt het vertrekpunt voor de verdere analyse van de bedrijfsprocessen en de interactie met leveranciers, klanten en business partners. Dit wordt het kader waarbinnen innovaties en digitale transformaties verder worden voorbereid.

Verdienmodel vertalen naar processen

Onze expertise is gericht op innovatieve procesverbeteringen binnen het domein van Technical & Professional Services, Production, Food & Beverages, Wholesale & Retail.

Op basis van een Fit to Standard analyse met Industry Best Practice procesmodellen, worden de benodigde veranderingen in kaart gebracht gebracht en vertaald naar processen en de scope, configuratie en fine-tuning van de van de gekozen SAP oplossing(en).

Interactie met klanten

Organisatie klaar maken voor digitale samenwerking met klanten.

Samenwerking leveranciers

Integratie van processen en communicatie met leveranciers.

Versterken eigen

 kwaliteiten

Elimineren van zwakke schakels en verder verbeteren van sterke aandachtspunten.

Voorsprong door digitale innovaties

Uitvoeren van een realistische innovatiestrategie binnen de digitale economie.