The Intelligent Enterprise - Visie en details vanuit RISE with SAP

Intelligent Enterprise als Integrale oplossing voor end-to-end ondersteuning

SAP S/4HANA Cloud, Public Edition 

SAP Intelligence Enterprise met SAP S/4HANA Cloud, Public Edition

De visie achter de The Intelligent Enterprise

SAP wil elke klant ondersteunen om een Intelligent Enterprise te worden - door silo's af te breken en intelligente, dynamische, cross-functionele bedrijfsprocessen in te voeren die optimale ervaringen opleveren. Bedrijven die hun bedrijf transformeren om nieuwe bedrijfsmodellen te introduceren, hebben een naadloze klantervaring nodig, die niet ophoudt bij de front-office.

 • Consumenten in het digitale tijdperk verwachten een gepersonaliseerde koopervaring bij alle contactmomenten die ze met een bedrijf hebben en een supply chain die verbonden is met de front-office;
 • Ze verwachten geïndividualiseerde aanbiedingen en levering op dezelfde dag, ze verwachten transparantie over de hele levenscyclus van het product;
 • Ze verwachten nieuwe betalingsmodellen zoals pay as you go of abonnementen - Dit alles is onmogelijk zonder echte integratie van bedrijfsprocessen over de hele waardeketen;
 • En aangezien bedrijven geen product- en klantervaring van wereldklasse kunnen leveren zonder te zorgen voor een werknemerservaring van wereldklasse, gaat het er bij een intelligente onderneming ook om werknemers een eenvoudige, intuïtieve en geharmoniseerde ervaring te bieden, zodat ze geen repetitieve taken meer hoeven uit te voeren en meer tijd overhouden voor innovatief werk.

SAP gelooft dat bedrijven moeten werken als intelligente ondernemingen. Om gegevens om te zetten in zinvolle inzichten, moeten bedrijven al hun functies en processen integreren, in realtime een volledig beeld krijgen en beslissingen nemen met kennis van alle onderlinge afhankelijkheden binnen de organisatie.


De integratieaanpak van SAP gaat veel verder dan de technische integratie van toepassingen: Holistische integratie van medewerkers, gegevens, technologie en bedrijfsprocessen levert een aanzienlijke waarde op voor uw bedrijf:


 • Het versnelt de snelheid van innovatie, 
 • Verlaagt de inspanningen voor integratie, 
 • Verkort de time to value, 
 • Vermindert de complexiteit van operaties, 
 • Maakt real-time inzicht mogelijk. 

Blijf succesvol in de digitale arena met Intelligent Enterprise

SAP heeft drie scenario's gedefinieerd die centraal staan voor het succes van onze klanten. Dit zijn data-to-value, integratie en de uitbreidbaarheid. RISE with SAP maakt dit allemaal mogelijk.


Alleen SAP verbindt uw vraag- en aanbodketen om een geïntegreerde, intelligente proceservaring te leveren binnen hun Intelligent Enterprise. Deze Intelligent Enterprise brengt software en mensen samen. SAP streeft  een holistische cloud visie na en pakt de IT-uitdagingen van hun klanten aan vanuit een proces georiënteerd perspectief. Het leveren van één workflow inbox voor taakbeheer betekent niet alleen het leveren van de respectievelijke verbindingen met de informatiebronnen, de applicatielogica en de gebruikersinterface, het hangt ook af van het gebruik van een landschapsbrede single sign-on en gebruikersbeheer en heeft implicaties voor lifecycle management aspecten zoals applicatie deployment en integratie monitoring. Dit stelt SAP in staat om de bedrijfsbehoeften van onze klanten optimaal te ondersteunen met de meest geschikte cloud oplossingen en zo duurzame bedrijfsgroei te realiseren.


Hieronder vindt u een uitleg van de onderdelen van RISE withSAP: Intelligent Enterprise, Intelligent Suite, Suite Qualities en Business Technology Framework.

Intelligent Enterprise | RISE with SAP

Intelligent Enterprise

Wat is de Intelligent Enterprise? 


Van een Intelligent Enterprise kunt u het volgende verwachten:

 •  Voert wendbare, geïntegreerde bedrijfsprocessen uit en maakt gebruik van geavanceerde technologieën, zoals Artificial Intelligence, Machine Learning en het Internet of Things;
 •  Inzet van toonaangevende best practices uit de sector  om flexibele waardeketens te realiseren;
 •  Evalueren en handelen op basis van het sentiment van klanten, partners en werknemers;
 • Het beheren van de milieu-impact. 

Termen als Industry Cloud, Experience Management en Business Networks zijn sleutelwoorden in deze context. 


De Intelligent Suite heeft een duidelijk stappenplan voor de primaire stromen met bedrijven: lead to cash, recruit to retire, design to operate en source to pay.  In deze roadmap wordt duidelijk hoe de verschillende SAP ECO-componenten volledig zijn geïntegreerd.


Lead to Cash

Beheer alle aspecten van de klantervaring, van de eerste interactie tot orderafhandeling en serviceverlening.

Lead to Cash | RISE with SAPRecruit to Retire

Begrijp, beheer en optimaliseer alle aspecten van uw personeelsbestand (werknemers en externe medewerkers) in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en met een duidelijke financiële impact.

Recruit to Retire | RISE with SAP


Design to Operate

Creëer een digitale spiegel van uw gehele supply chain - van ontwerp tot planning, productie, logistiek en doorlopend onderhoud. Integreer intelligentie en zorg ervoor dat uw klanten centraal staan in elke fase van uw bedrijf.

Design to Operate | RISE with SAP


Source to Pay

Beheer alle inkoopprocessen, van strategische leveranciersselectie tot het waarborgen van compliance eisen bij operationele inkoop. Analyseer en beheer de uitgaven van alle bedrijfseenheden en verhoog de bedrijfswaarde.


Source to Pay | RISE with SAPIntelligent Suite

Wat is een Intelligent Suite?

In het kort gaat het bij de Intelligent Suite om bedrijfsprocessen, bedrijfsnetwerken, applicaties en de technologie om dit alles in en buiten de Cloud mogelijk te maken. 


RISE with SAP is gedefinieerd  als "as a service", waarbij SAP en Partners bedrijven overbrengen naar de Intelligent Enterprise.

SAP klanten zullen profiteren vande volgende aspecten:


 • Out-of-the-box integratie verlaagt of voorkomt extra implementatie projectkosten;
 • Goed geïntegreerde en stabiele oplossingen verlagen of voorkomen extra kosten naarmate de oplossingen zich verder ontwikkelen;
 • Integratie verhoogd de procesefficiëntie en productiviteit van de betrokken eindgebruikers. 

The Intelligence Suite | RISE with SAP

Deze SAP Integrated Intelligent Suite voor end-to-end procesondersteuning richt zich op vier belangrijke aspecten: 

 • Het totaal overzicht bieden voor de Integrated Intelligent Suite;
 • Uitwerking van de end-to-end procesintegratie langs de 7 Suite-kwaliteiten;
 • Het Business Technology Platform, inclusief SAP Cloud Platform Integration Suite, als de technische basis;
 • Routekaarten voor end-to-end bedrijfsprocessen. 

Suite Qualities

Wat zijn de Suite-Qualities?

Suite Qualities zijn er om complexiteit weg te nemen, ontwikkeling te verkorten en oplossingen eenvoudig inzetbaar te maken.

SAP's integratieconcept omvat verschillende Suite Qualities die bijdragen aan een vereenvoudigde integratie-ervaring en die direct kern waarde leveren aan onze klanten:

Suite Qualities SAP Intelligent Suite | RISE with SAP

7 Suite-Qualities uitgelegd:


Seamless User Experience omvat bijvoorbeeld geharmoniseerde UI's over SAP's cloud applicaties, gebaseerd op SAP Fiori design richtlijnen.


One Inbox: een naadloze en geïntegreerde gebruikerservaring voor klanten die een eenduidig overzicht willen van goedkeuringen in meerdere applicaties voor een soepel goedkeuringsproces.


End-to-End Business Blueprints: SAP deelt een referentiearchitectuur van welke oplossingen nodig zijn om een Intelligent Enterprise te worden en de beoogde staat van de bedrijfsarchitectuur. Op basis van deze informatie kunnen klanten hun routekaart uitstippelen om de oplossing te implementeren.


Aligned Domain Models helpen bij het vereenvoudigen van het delen en distribueren van stamgegevens binnen de Intelligent Suite door datamodellen met gemeenschappelijke semantiek te harmoniseren. Het doel is om de huidige replicatie- en synchronisatie-inspanningen voor belangrijke stamgegevensobjecten, zoals werknemers, klanten en orders, te verminderen en over te stappen op het delen van gegevens via een centrale stamgegevensservice die is gebaseerd op op elkaar afgestemde domeinmodellen.


Consistente beveiliging en identiteitsbeheer biedt uniforme mechanismen voor authenticatie, identiteitsbepaling en rolbepaling.


Gecoördineerd Lifecycle Management  vereenvoudigt de provisioning, configuratie en monitoring stappen voor IT operators.


Embedded Intelligence & Analytics helpt hogere bedrijfsresultaten te bereiken via embedded machine learning in SAP-applicaties en verbetert de besluitvorming via cross-applicatie inzichten die mogelijk worden gemaakt door SAP Analytics Cloud.


SAP Business Technology Framework

Wat is het Business Technology Platform?


Het Business Technology Platform is de onderliggende technologische enabler voor de geïntegreerde Intelligente Suite. Alleen ondernemingen die hun bedrijf digitaal en als een symbiose van menselijke en machinale intelligentie runnen, zullen in de toekomst relevant blijven. SAP biedt zijn klanten de toepassingen en de onderliggende technologie om zo'n Intelligent Enterprise te worden.


SAP Business Technology Framework


Hoewel SAP-applicaties helpen om de end-to-end bedrijfsprocessen in hoge mate te standaardiseren, hebben bedrijven behoefte aan extra flexibiliteit en onafhankelijkheid om hun specifieke IT-landschappen te integreren - die vaak natuurlijk ook niet-SAP-componenten omvatten. Zij willen hun SAP-applicaties configureren en uitbreiden en moeten hun gegevens omzetten in impactvolle bedrijfswaarde. Dit is waar het Business Technology Platform een sleutelrol speelt. Meer dan ooit moeten bedrijven - of ze nu on premise of in de cloud werken - een voortdurend groeiende hoeveelheid gegevens opslaan en beheren. Deze bedrijven willen analyses kunnen uitvoeren op hun gegevens en met vertrouwen kunnen handelen. Oplossingen in silo's voldoen niet meer aan de eisen van vandaag.


Gartner gaat er vanuit  dat de integratiewerkzaamheden 50% van de tijd en kosten bepalen van het budget voor het bouwen van een digitaal platform. De voortdurende behoefte aan integratie toont aan hoe belangrijk het is om verbindingspaden te creëren, om interacties en transacties te orkestreren en te vereenvoudigen. Dat is wat goede integratie-ondersteuning betekent. Daarnaast wil je  wendbaar zijn en efficiënt nieuwe toepassingen blijven ontwikkelen. Tot slot zien we nog steeds een grote vraag naar het verder automatiseren van bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld door Machine Learning.

SAP's Business Technology Platform-componenten

SAP brengt haar portfolio van bekende technologieën - zoals SAP HANA, SAP Cloud Platform, SAP Analytics Cloud, en intelligente technologieën - nog dichter bij elkaar met het SAP Business Technology Platform, en stemt deze optimaal af op zakelijke gebruikers. Het biedt producten in vier technologie categorieën, voor gebruik in On-premise- en Cloud-omgevingen.


SAP Business Technology Platform | Intelligent Suite | RISE with SAPSAP heeft drie scenario's gedefinieerd die centraal staan voor het succes van onze klanten. Dit zijn data-to-value, integratie en uitbreidbaarheid. Het Business Technology Platform ondersteunt dit met de volgende componenten:


 • Database en Gegevensbeheer, 
 • Analytics, 
 • Applicatieontwikkeling en -integratie,
 • Intelligente technologieën. 


Databank- en gegevensbeheer

Gegevens zijn de sleutel tot het succes van elk bedrijf.  Het aanbod van oplossingen op dit gebied omvat toepassingen en diensten voor gegevensopslag, gegevensverwerking, gegevensintegratie, gegevens-orchestratie, informatie-governance en master data management. Voor de opslag en verwerking van gegevens kunnen klanten met SAP HANA Cloud profiteren van de kenmerken van een krachtige en schaalbare in-memory database-oplossing als cloud-aanbod. 


Analytics

De analytics-capaciteit omvat aanbiedingen voor business intelligence, augmented analytics, predictive analytics, collaborative planning en data warehousing. Zij vormen de basis voor het vervullen van de embedded en cross-platform analytics suite kwaliteit. SAP Analytics Cloud helpt om uit te breiden over de traditionele business intelligence  en voorspelling en planning kan worden uitgebreid met eigen code.


Applicatieontwikkeling en -integratie

Het SAP Business Technology Platform biedt hier mechanismen voor Integratie, Extensibility, Business Process Optimization, Business Services, en User Experience. Dit zorgt voor innovatie zonder verstoring, omdat klanten bestaande applicaties kunnen verbeteren zonder dat dit invloed heeft op hun lopende bedrijfsprocessen.


Intelligente technologieën

Tot slot omvat het Business Technology Platform intelligente technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, machine learning, Intelligent Robotic Process Automation, het gebruik van blockchain, of het Internet of Things. Of het nu gaat om het monitoren en besturen van apparatuur met sensoren, het aanbieden van chatbots, of het automatiseren van terugkerende taken na het leren van het benodigde gedrag van software is beschikbaar.

Value Chain SAP Business Technology Platform

Wat zijn uw mogelijkheden met SAP Intelligent Enterprise?

Ontmoet onze experts en krijg inzicht in de RISE with SAP opties voor uw specifieke business case

Your information is safe with us