SAP S/4HANA Public Cloud implementatie aanpak

Onze aanpak voor 

SAP S/4HANA Public Cloud implementaties

RISE with SAP | Start met Scheer.

SAP Public Cloud - End to End process focus

Heldere processen belangrijk voor succesvolle bedrijfsvoering!

Wij stroomlijnen en verankeren de processen die de kernpunten van het bedrijfsmodel benadrukken. Wij zijn experts in effectieve en constructieve SAP Public Cloud implementaties: onze consultants definiëren de optimale end-to-end oplossing  vanuit een procesgericht oogpunt.


Wij hebben brede en diepe proces- en branchekennis in combinatie met de inzet van SAP S/4HANA Public Cloud op het gebied van:

 • Consumer Products
 • Life Sciences
 • Discrete and Process Production 
 • Professional Services
 • Technical Services

Onze aanpak voor uw transformatie

richting SAP S/4HANA Public Cloud

Onze aanpak is gericht op de volgende formule

Business Experts + Process Experts = SUCCES!


De Scheer Process Experts gaan samen met uw Business en IT Experts de mogelijkheden van SAP S/4HANA Public Cloud onderzoeken. Dit onderzoek zal vooral gericht zijn op de volgende kenmerken:

 • vereenvoudiging van het proces
 • harmonisatie van taken
 • standaardisatie van de opzet

De Public Cloud omgeving leent zich perfect voor een betaalbare, schaalbare en always-up-to-date ERP omgeving te verkrijgen en om direct in te spelen op veranderingen.

Scheer Process Focus Implementation approach

Integratie met processen en medewerkers

Transformatie process

De transformatie journey begint met een blauwdruk om uw organisatie en bedrijfsstructuur af te stemmen op de juiste configuratie van de SAP S/4HANA Cloud  voor uw Logistieke, Supply Chain, Finance en bedrijfsdata  aandachtspunten.

Best Practices

Business Fit Assessment

Bestuderen van van uw huidige IT- en applicatielandschap in combinatie met een overzicht van de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Het doel hiervan is om een juiste inschatting te maken van de fit van de Public Cloud oplossing voor uw organisatie. Hierbij wordt gekeken WAT, WAAR en WANNEER noodzakelijk is. De integraties naar andere SAP en NON-SAP oplossingen worden hierbij meegenomen
Fit-to-Standard

Walk-through Workshops

Samen met uw en onze process experts worden de geselecteerde end-to-end processen doorlopen.  Er wordt hierbij vooral gekeken naar uw bijzondere aandachtsgebieden om uw sterkte te behouden of zelfs te vergroten. Het bestuderen van uw bedrijfsprocessen wordt aangevuld met een eerste analyse van de (master)data en de benodigde integraties om uiteindelijke scope van het project te bepalen.

Industry Focus

Fit-to-Standard workshops

Deze Fit-to-Standard Workshops zijn bedoeld om de beschikbare Industry Best Practices en de end-to-end workflows uit te leggen. Doel is het opbouwen van een portfolio van vereisten (MSCW) en het bepalen van de quick wins en high potential onderdelen van de nieuwe oplossing.

Roadmap 

De routekaart van de geplande transformatie richting SAP S/4HANA Public Cloud omvat de projectomvang, het implementatiemodel, de afhankelijkheden en de integraties. Het omvat het initiële implementatieplan en de verwachte toekomstige optimalisatie mogelijkheden.
Training & Education

Veranderingsmanagement

Vanuit onze aanpak wordt veel aandacht besteed om de verandering en de impact richting medewerkers, partners en organisatie gedurende en na de implementatie goed te begeleiden.

Wat is uw ERP uitdaging: Nieuw, uitbreiden of vervangen?

Wat is uw uitdaging voor de gewenste ERP-implementatie?


 • Wilt u beginnen met een compleet nieuwe omgeving?
 • Wilt u een business unit afsplitsen naar een separate omgeving?
 • Wilt u uw bestaande SAP ECC migreren naar de Public Cloud?
 •  Wilt u uw bestaande ERP uitbreiden met een extra Public Cloud omgeving?

In onze aanpak houden wij rekening met uw huidige en uw gewenste nieuwe ERP omgeving. In onze eerste ontdekkingsfase maken we een onderscheid tussen migratie of nieuwe implementaties naar SAP S/4HANA Cloud. Het doel is om een implementatieplan te ontwikkelen met de focus op vereenvoudiging, harmonisatie en standaardisatie om uw processen.

Migreren naar SAP Cloud ERP


In het geval van migratie van SAP ECC naar SAP S/4HANA zal de huidige omgeving worden onderzocht:

 • Custom Code Analyzes
 • Readiness Check
 • Aanvullende Automation mogelijkheden
 • Business Scenario Recommendations voor SAP S/4HANA 

Nieuwe implementaties


Voor nieuwe implementaties speciale aandacht voor:

 •  Fit-to-Standard Analyze betreffende belangrijke vereisten
 •  Identificatie van het verbeter potentieel  (Quick Wins en High Potentials)
 • Identificatie van maatregelen voor vereenvoudigingen en verbeteringen

Bekijk onze referentie projecten

SAP ERP Reference Projects

Laten we eens praten over uw uitdagingen

Ontmoet onze experts en krijg inzicht in onze procesgerichte aanpak voor RISE with SAP in combinatie met S/4HANA Public Cloud

Your information is safe with us