In Beeld: Application Lifecycle Mgt S/4HANA Cloud: Beheer
In Beeld: Application Lifecycle Mgt S/4HANA Cloud: Beheer
25 januari 2024 

In Beeld: Application Lifecycle Mgt S/4HANA Cloud: Beheer

SAP Cloud ALM voor Beheer

Het blog over applicatiebeheer binnen SAP S/4HANA Cloud is verdeeld in twee delen:

In deel 2 wil ik de mogelijkheden van het applicatie lifecycle management voor het beheer als onderdeel van de functionaliteit van SAP S/4HANA Cloud, Public Edition delen.


SAP CALM - Application Lifecycle Management voor SAP S/4HANA Cloud

Het Belang van monitoring binnen SaaS

Hoewel het misschien tegenstrijdig lijkt, biedt SAP niet alleen de Software as a Service (SaaS) oplossing SAP S/4HANA Cloud, Public Edition (S4HC) aan, maar ook een bijbehorende monitoringstool. Dit is waarom: SAP neemt de verantwoordelijkheid voor het soepel functioneren van de applicatie, database en onderliggende infrastructuur (zoals netwerken en datacenters) voor hun SaaS-oplossingen, waaronder SAP S/4HANA Cloud, SAP Ariba, SAP SuccessFactors en SAP Concur.

Echter, SAP monitort niet de correcte afhandeling van transacties binnen de SAP S/4HANA Cloud, Public Edition. Stel dat er een probleem optreedt met een workflow voor de goedkeuring van een inkoopfactuur, dan is het aan de klantorganisatie om dit te identificeren en corrigeren. In dergelijke situaties is het cruciaal dat er een waarschuwingssignaal is dat aangeeft wanneer iets misgaat. Hier komt CALM (Cloud Application Lifecycle Management) om de hoek kijken. CALM zorgt voor de monitoring en signaleert problemen binnen de workflow, wat essentieel is voor een efficiënte probleemoplossing.

Naast SAP S/4HANA Cloud, Public Edition, biedt SAP ook het SAP Business Technology Platform (SAP BTP) aan, waarmee klanten hun eigen applicaties kunnen ontwikkelen als uitbreidingen op de standaard S4HC-functionaliteiten, of integraties tussen SAP S/4HANA Cloud, Public Edition en andere systemen (zowel SAP als niet-SAP). SAP BTP wordt eveneens aangeboden als SaaS, waarbij SAP verantwoordelijk is voor het ongestoord functioneren van het technologieplatform, maar niet voor de prestaties van de actieve apps of integraties daarop. CALM speelt ook hier een cruciale rol bij het monitoren van SAP BTP om te verzekeren dat het platform en de daarop draaiende processen naar behoren functioneren, wat van vitaal belang is voor de continuïteit en het succes van bedrijfsprocessen.

Cloud Application LifeCycle Management - Business MonitoringEssentieel voor Monitoring van Bedrijfsprocessen

De Business Process Monitoring (BPMon) applicatie binnen CALM (Cloud Application Lifecycle Management) speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de 'detect-to-correct' levenscyclus van SAP Cloud-oplossingen. Deze ondersteuning strekt zich uit over de end-to-end processen van de SAP Intelligent Suite, waardoor een naadloze integratie en functioneren van kritieke bedrijfsprocessen wordt gewaarborgd.

Voor de volgende end-to-end processen biedt BPMon effectieve monitoring:

Recruit to Retire:  Dit proces omvat het gehele traject van werving tot pensionering van personeel.

Lead to Cash: Deze workflow behelst het proces van het genereren van leads tot het realiseren van inkomsten.

Source to Pay: Hierbij gaat het om het complete traject van inkoop tot betaling.

Design to Operate: Dit proces dekt alles van productontwerp tot operationele uitvoering.

Cloud Application LifeCycle Management -End to Ends

Cloud Application LifeCycle Management - Source to Pay

Cloud Application LifeCycle Management - Purchase OrdersHet doel van monitoring van bedrijfsprocessen is het bieden van heldere inzichten in de prestaties en gezondheid van deze processen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van vooraf gedefinieerde key performance indicators (KPI's). Dit stelt zowel business users als IT-professionals in staat om snel verstoringen in bedrijfsprocessen te identificeren en proactief te reageren op afwijkingen. Dit voorkomt het escaleren van problemen tot kritieke situaties. De twee belangrijkste focusgebieden hierbij zijn:

 1. Het Identificeren van Procesverstoringen en Uitzonderingen: Dit wordt gedaan door het continu monitoren van KPI's, waardoor afwijkingen in de procesuitvoering snel worden opgemerkt.
 2. Het Identificeren van Technische Problemen: Dit omvat het opsporen van technische issues die directe invloed kunnen hebben op bedrijfskritische processen.

Door deze gerichte monitoring kunnen bedrijven genieten van een soepele bedrijfsvoering, vrij van onnodige onderbrekingen. Dit draagt niet alleen bij aan een hogere kwaliteit en efficiëntie in de uitvoering van bedrijfsprocessen, maar verhoogt ook de algehele prestaties en stabiliteit van de organisatie.

Monitoren Integration en Exception

Integratie- en Uitzonderingsmonitoring (Integration & Exception Monitoring) heeft als doel volledige transparantie te verschaffen in de processen van gegevensuitwisseling. Het faciliteert de monitoring van alle soorten interfaces door gebruik te maken van een uniforme gebruikservaring en een gestandaardiseerd afhandelingsproces.

Deze vorm van monitoring overbrugt de kloof tussen IT en bedrijfsvoering. Het stelt een correlatie tussen integratieartefacten in, wat resulteert in een end-to-end overzicht van oproepen en berichtenstromen tussen alle betrokken cloudservices en systemen. Gebruikers hebben hierdoor de mogelijkheid om de daadwerkelijke verwerking van interface-oproepen en berichtenstromen te analyseren, en de technische of zakelijke kernoorzaken te identificeren.

Integration & Exception Monitoring biedt de volgende functionaliteiten:

Monitoring: Dit levert een uitgebreid statusoverzicht voor elk systeem of cloudcomponent, gerelateerd aan berichten over diverse interfaces (zowel inkomend als uitgaand). Componenten kunnen georganiseerd worden in scenario's om de relaties tussen verschillende berichtenstromen vast te stellen. Detailonderzoek naar individuele berichten stelt klanten in staat om specifieke problemen en details van berichten te onderzoeken.

 Alarmering: Met de verzamelde gegevens kunnen waarschuwingen voor bepaalde foutcondities worden ingesteld, bijvoorbeeld voor berichten met een ERROR-status in een bepaald component of scenario. Deze waarschuwingen worden verzameld in een Alert Inbox, waar gebruikers de details van de waarschuwing kunnen analyseren en meer te weten kunnen komen over de bijbehorende berichtdetails. Gebruikers kunnen binnen de Alert Inbox diverse acties ondernemen zoals het toewijzen van een processor, toevoegen van opmerkingen, uitstellen of bevestigen van een alert.

Tracking: Gebruikers kunnen individuele berichten opsporen en volgen aan de hand van specifieke zakelijke contextattributen, zoals ordernummers, werknemer-ID's of andere relevante kenmerken. Voorwaarde is dat de (zakelijke) contextinformatie door het betreffende component wordt vrijgegeven en samen met de logfragmenten van het bericht wordt doorgestuurd naar SAP Cloud ALM. Dit kan bijvoorbeeld door middel van aangepaste header-attributen in SAP Cloud Platform Integration of een uniek bericht-ID. De zoekfunctie werkt dwars door componenten of categorieën heen.

Let op: Hoewel sommige monitoring- en functionaliteiten ook beschikbaar zijn binnen de Integration Suite, is deze tool primair gericht op technische gebruikers. Het vastleggen van de zakelijke context, wat binnen CALM uitstekend mogelijk is, is hier echter niet mogelijk.

Cloud Application LifeCycle Management - Integration & Exceptions

Cloud Application LifeCycle Management - Integration & ExceptionsReal User Monitoring

Het doel van Real User Monitoring (RUM) is om transparantie te bieden over het gebruik en de performance van gebruikersinteracties, waardoor inzicht kan worden verkregen in eventuele performance bottlenecks.

Real User Monitoring helpt IT-users en business users te begrijpen hoe vaak applicaties worden uitgevoerd, wat de responstijden voor de eindgebruikers zijn en hoe deze responsetijden worden opgebouwd.

De volgende schermen zijn beschikbaar:

Overview

Een overzicht van de prestatiemeting voor services in jouw scope in het geselecteerde tijdsbereik wordt weergegeven als de zogenaamde Apdex (Application Performance Index). Dit is een open standaard die is ontwikkeld voor het meten van de prestaties van applicaties. De Apdex waardering is gebaseerd op historische waarden.

Cloud Application LifeCycle Management - Real User MonitoringRequest overview

Dit overzicht geeft de volgende informatie binnen het geselecteerde tijdsbereik:

 1. Toepassing (Fiori-ID) of request name (URL voor HTTPS)
 2. Type (SAPUI5, HTTPS,..)
 3. Aantal rode executies
 4. Totaal aantal executies
 5. Gemiddelde responsetijd
 6. Aantal verschillende gebruikers

Cloud Application LifeCycle Management - Real User MonitoringVia drill-down kan gedetailleerdere informatie worden opgehaald en kan er uiteindelijk worden gekeken op welk tijdstip de responsetijden boven acceptabele normen is geweest, zodat maatregelen kunnen worden genomen.

Cloud Application LifeCycle Management - Real User Monitoring

Cloud Application LifeCycle Management - Real User MonitoringAnalyse

De Analysis view biedt flexibele selectie van statistieken en dimensies voor analyse en download functionaliteit

Beschikbare statistieken:

 1. E2E responstijd
 2. Backend tijd
 3. Netwerktijd
 4. Executies

Dimensies:

 1. Applicatie/request
 2. Request type
 3. Gebruiker

Cloud Application LifeCycle Management - Real User MonitoringFront end overview

Hier worden de belangrijkste gebruiks- en prestatiecijfers voor de volgende front end requests weergegeven:

 1. SAPUI5
 2. Web Dynpro
 3. Web GUI

Cloud Application LifeCycle Management - Real User MonitoringBack End overview

Hier worden de belangrijkste gebruiks- en prestatiecijfers voor de volgende back end requests weergegeven:

 1. HTTP(S)
 2. RFC(S) (only on-premise)
 3. Dialog (only on-premise)
 4. Web Service

Cloud Application LifeCycle Management - Real User MonitoringHealth Monitoring

In de Health Monitoring app kunt u de gezondheid van uw gemonitorde cloud service en technische systemen controleren. Technische statistieken worden op regelmatige basis verzameld en kunnen worden gebruikt om de algemene gezondheid van het bewaakte object te berekenen. De gemonitorde meetgegevens worden gedefinieerd door de dienst zelf en kunnen per diensttype verschillen.

De volgende functies zijn beschikbaar:

Overview

In het overzichtsscherm kunt u de huidige status zien van alle cloud services of technische systemen die zijn aangesloten op Health Monitoring. Er wordt een algemene gezondheid berekend op basis van het aantal metrics in de waarschuwings- of kritieke status.

Monitoring

De details voor elk gemonitord object kunnen worden getoond als het wordt geselecteerd op de overzichtspagina. Daar zie je een lijst van componenten en metrics. Door op een tegel van een component of metric te klikken krijg je meer details over de betreffende metriek.

Analytics

Voor elke metric is het mogelijk om de historische waarden te tonen. Hier kun je trends identificeren of onderzoeken op welk moment een specifiek tekort aan resources is opgetreden.

Cloud Application LifeCycle Management - Health Monitoring

Cloud Application LifeCycle Management - Health Monitoring

Cloud Application LifeCycle Management - Health Monitoring

Cloud Application LifeCycle Management - Health MonitoringJob & Automation Monitoring

Het doel van Job & Automation Monitoring is om een centrale monitoring te bieden voor alle SAP-producten als aanvulling op de lokale taakplanning. Het geeft transparantie over de status van de verschillende jobs met betrekking tot uitvoeringsstatus, applicatiestatus, startvertraging en doorlooptijd.

De toegevoegde waarde van deze app is dat er vanuit een een uniforme omgeving job monitoring kan worden uitgevoerd, alsmede de afhandeling van uitzonderingen ervan (bijvoorbeeld als een job ‘een duwtje moet krijgen’). Dit is veel gebruiksvriendelijker dan de verschillende monitoring tools in de onderliggende platformen (S/4HANA Cloud, BTP, SuccessFactors …) in de gaten te houden.

Scope en services

Job & Automation Monitoring in CALM verzamelt gegevens voor deze job types:

 1. SAP Toepassingstaak
 2. SAP ABAP taak
 3. SAP BW-procesketen
 4. SAP Build Process Automation Job / SAP Intelligent RPA Job
 5. SAP Bedrijfsworkflow
 6. SAP Job Scheduling Service Job (van een door BTP klant gebouwde applicatie)

 De volgende services worden ondersteund:

 1. SAP S/4HANA Cloud
 2. SAP S/4HANA en SAP Business Suite
 3. SAP Build Process Automation (SAP Intelligent RPA)
 4. SAP Marketing Cloud
 5. SAP IBP
 6. SAP SuccessFactors Employee Central Payroll
 7. SAP BTP, ABAP Environment
 8. SAP BTP, Cloud Foundry (customer apps)

 Net als bij andere CALM apps, zien we ook hier dat we kunnen navigeren van een overzicht van services naar een individueel event, en kunnen we ook historische gegevens raadplegen:

Cloud Application LifeCycle Management - Job & Automation Monitoring

Cloud Application LifeCycle Management - Job & Automation Monitoring

Cloud Application LifeCycle Management - Job & Automation Monitoring

Cloud Application LifeCycle Management - Job & Automation MonitoringNotification Management

Uiteraard is het handig om – indien er een kritisch probleem is geconstateerd – het support team actief een alert in de mailbox krijgen. Met notification management kunnen de mailadressen van het support team worden opgezet.

Cloud Application LifeCycle Management - Job & Notification ManagementTenslotte

Zoals eerder gezegd, CALM is inbegrepen in de SAP Cloud licentie. Er is dus geen enkele reden om er niet mee aan de slag te gaan bij de S/4HANA Cloud reis die u wellicht binnenkort gaat aanvangen. Probeer daarom te rijkdom van de meegeleverde content te begrijpen en erover na te denken hoe dit u gaat helpen bij deze reis. Kijk ook naar de SAP Cloud ALM roadmap in de Roadmap Explorer. De tool is al aardig volwassen, maar nieuwe features zijn in aantocht. En die worden, zoals u van een Cloud omgeving mag verwachten, voor u geïnstalleerd zonder dat u daarnaar hoeft om te kijken.

Over de schrijver
Gerard is vrijwel zijn hele carrière betrokken bij SAP-implementatieprojecten, zowel in de rol van business consultant als projectmanager. Gedurende de ruim 30 jaar in de SAP wereld, is hij betrokken geweest bij veelal langdurige projecten in een groot aantal industrieën: chemie, drank en voedingsmiddelen, staal, maar ook centrale en lokale overheid. De laatste jaren heeft Gerard een leidende rol bij het implementeren van S/4HANA Cloud inclusief SAP BTP integraties, extensibility's en Two-Tier ERP met SAP ECC oplossingen. Door vertrouwen op te bouwen – beloven wat je levert, en leveren wat je belooft – is hij in staat gebleken langdurige relaties te onderhouden bij de verschillende klantorganisaties. Gerard is S/4HANA Cloud gecertificeerd.

Scheer onderhoudt de kennisbank om de laatste details omtrent RISE with SAP en SAPS/4HANA te delen.