Ferry Bogaards

Managing Partner

Ferry vervult de rol van strategisch adviseur op het gebied van digitaliseren en verbeteren van de bedrijfsvoering met SAP-oplossingen. Met name door zijn projectaanpak, het uitwerken van de juiste scoping en het ondersteunen van het veranderingstraject, zorgt hij ervoor dat projecten succesvol zijn.

Nieuwste artikelen door: Ferry Bogaards

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);