Sustainability: Wat, Wie. Wannier en vooral Hoe
Sustainability - Hoe te starten?
Sustainability
Debbie
Sustainability
02/26/2024
5 min

Sustainability: Wat, Wie Wanneer en vooral Hoe ...

02/26/2024
5 min

Het is niet meer weg te denken uit het nieuws, de term Sustainability. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? Waarom is het juist nu een hot topic? Voor wie is het van toepassing? En mogelijk nog belangrijker, hoe gaan we hieraan kunnen voldoen? 

Sustainability, oftewel duurzaamheid, is een breed begrip. Om dit voor bedrijven tastbaar en meetbaar te maken, heeft de United Nations (UN) in 2015,  17 hoofddoelen opgesteld, met de bedoeling om onder andere gezondheid en onderwijs te verbeteren, ongelijkheid te reduceren en bovenal de klimaatverandering te verminderen.

Sustainable Development Goals (SDGs) 

Klimaatverandering wordt wereldwijd gezien als een van de grootste bedrijfsrisico’s. De energietransitie is een belangrijke ontwikkeling waar niemand omheen kan, alleen al in Nederland dient de CO2 uitstoot in 2050 met 95% te zijn gereduceerd.

Corporate Sustainability Reporting Directive

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn die door de Europese Commissie is aangenomen in april 2021. Deze richtlijn verplicht organisaties te rapporteren over de milieu-impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Bovendien moeten deze gegevens worden getoetst door accountants.De CSRD heeft tot doel meer transparantie te bieden en de kwaliteit van duurzaamheids informatie te verbeteren. Hier zijn enkele belangrijke punten:

Toepassingsgebied: De CSRD is van toepassing op grote instellingen van openbaar belang, waaronder beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen. Ook andere grote ondernemingen moeten aan de eisen voldoen als ze aan bepaalde criteria voldoen.

Rapportageverplichtingen: Bedrijven moeten verslag uitbrengen over milieubescherming, sociale verantwoordelijkheid, mensenrechten, anti-corruptie en diversiteit in bedrijfsbesturen.

Tijdlijn: De implementatie van de CSRD is gefaseerd, waarbij verschillende deadlines gelden voor rapporterende entiteiten.

Externe assurance: Vanaf 2024 is externe (beperkte) assurance vereist voor duurzaamheidsrapportage.

Sustainability Agenda

Dit klinkt als een enorme klus, en dat is het ook. Goed nieuws, SAP S4HANA Cloud kan hierbij gaan helpen.

Sustainability Product Portfolio

SAP heeft een groot portfolio voor diverse topics binnen Sustainability. De basis hiervoor is SAP Cloud for Sustainable Enterprises welke op zijn beurt gebaseerd is op 3 pilaren:  Zero Emissions, Zero Waste en Zero Inequality.

Sustainability Focus gebieden SAP S/4HANA Cloud, Public EditionSAP Cloud solutions voor Sustainability

Voortbordurend op deze 3 pilaren zijn verschillende modules en applicaties uitgewerkt die bedrijven gaan helpen inzicht te krijgen in hun klimaatimpact, en vervolgens met de rapportage van de ESG requirements.

SAP Cloud for Sustainability - Solution Portfolio

Met betrekking tot klimaatverandering en bewustwording van de klimaatimpact van bedrijven, focussen we in deze blog op de SAP Sustainability Footprint Management en de SAP Sustainability Control Tower.

Sustainability Footprint Management

De SAP Sustainability Footprint Manager is een SAP-Cloud module, die draait op het BTP-platform. Deze module biedt bedrijven een gestructureerde aanpak om de carbon footprint van zowel producten als het gehele bedrijf te berekenen en vervolgens te beheren.

 1. Berekening van de CO2 footprint: Met SAP Sustainability Footprint Management kunt u uw Carbon footprint nauwkeurig berekenen. Dit helpt bedrijven inzicht te geven in hun impact op het klimaat en helpt om gerichte maatregelen te nemen om deze te verminderen.
 2. Inzicht gestuurd ontwerp: Door gebruik te maken van het inzicht gestuurde ontwerp, kunnen bedrijven duurzamere beslissingen nemen. Dit helpt bij het creëren van winstgevende, CO2-armere bedrijfsmodellen.
 3. Auditeerbare rapportages: Met SAP Sustainability Footprint Management kunnen auditeerbare rapportages gegenereerd worden over de bedrijfs- en product Carbon footprint.
 4. Samenwerking met klanten en leveranciers: Het SAP-Cloud systeem maakt het mogelijk om CO2 gegevens uit te wisselen met klanten, leveranciers en andere zakelijke partners. Hierdoor wordt transparantie bereikt op het gebied van CO2 binnen de gehele waardeketen.

De SAP Sustainability Footprint Manager maakt gebruik van zowel masterdata, als transactionele data om zodoende  tot een betrouwbare Carbon footprint te komen. De belangrijkste gegevens die gebruikt worden zijn:

Energieverbruik: Informatie van het energieverbruik van de bedrijfsfaciliteiten, zoals elektriciteit, gas en andere bronnen.
Productgegevens: Details over de producten, zoals grondstoffen, productieprocessen en transport.
Bedrijfsgegevens: Gegevens over de bedrijfsactiviteiten, zoals wagenpark, reizen en kantoorverbruik.
Leveranciersgegevens: Informatie over de emissies die verband houden met de toeleveringsketen, inclusief transport en productie.
Gegevens over afval en water: Inzicht in afvalproductie en waterverbruik.

Om met deze gegevens tot de berekende Carbon footprint te komen, zullen ze ingelezen moeten worden in SAP Sustainability Footprint Management, om vervolgens de Carbon footprint te kunnen berekenen.

Sustainability Control Tower

De SAP Sustainability Control Tower is een cloudapplicatie die milieu-, sociale en bestuursgegevens (ESG) verzamelt uit ERP- en HR-systemen. Vervolgens presenteert het deze gegevens op een manier die beter controleerbaar is met het oog op naleving van de regelgeving. De Control Tower is een krachtige oplossing die helpt om te voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hier zijn enkele manieren waarop SAP ondersteuning biedt:

ESG Data Foundation:

 • De control tower stelt bedrijven in staat om een betrouwbare, auditeerbare ESG-datafundering op te bouwen.
 • Dit omvat het vastleggen, analyseren en rapporteren van prestaties op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en governance (ESG).

CSRD-Compliance:

 • SAP Sustainability Control Tower biedt een catalogus van kern-KPI’s voor ESG-rapportage, afgestemd op verschillende raamwerken.
 • Het bereidt organisaties voor op de vereiste openbaarmaking en helpt hen te voldoen aan de CSRD-voorschriften.

EU Taxonomy en ESRS:

 • De EU Taxonomy classificeert duurzaamheidsinformatie voor investeerders.
 • SAP Sustainability Control Tower stelt bedrijven in staat om activiteiten te volgen die in lijn zijn met de EU Taxonomy, met rapportage over KPI’s voor in aanmerking komende en afgestemde activiteiten.

SAP oplossingen gaan verder dan rapportage:

 • Ze helpen bedrijven om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken en vertrouwen op te bouwen bij stakeholders.
 • Door duurzaamheidsmanagement en ESG-oplossingen te gebruiken, kunnen organisaties betere bedrijfsresultaten verkrijgen.

SAP Sustainability Footprint Management en SAP Sustainability Control Tower zijn beide krachtige tools die bedrijven helpen bij het beheren en verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties. Doo deze twee tools te laten samenwerken geeft belangrijke handvaten voor de uiteindelijke CSRD rapportage.

 • Integratie van berekende voetafdrukken: Een belangrijk aspect van duurzaamheidsbeheer is het meten van de ecologische voetafdruk van een bedrijf. SAP Sustainability Footprint Management berekent nauwkeurig de CO2-voetafdruk op product- en bedrijfsniveau. Deze berekende voetafdrukken kunnen vervolgens worden geïntegreerd in de SAP Sustainability Control Tower. Dit stelt bedrijven in staat om holistisch te sturen en te rapporteren over hun duurzaamheidsdoelen.
 • Holistiche sturing en rapportage: De SAP Sustainability Control Tower biedt een overzicht van duurzaamheidsgegevens op bedrijfsniveau. Door de berekende voetafdrukken van SAP Sustainability Footprint Management te integreren, kunnen bedrijven hun duurzaamheidsdoelen nauwkeurig monitoren en actiegerichte inzichten verkrijgen. Dit helpt bij het stellen van doelen, het volgen van de voortgang en het nemen van gerichte maatregelen.
 • Betrouwbare ESG-rapportage: De combinatie van deze tools stelt bedrijven in staat om robuuste en auditeerbare ESG-rapportages te genereren. Dit is essentieel voor transparantie en verantwoording naar stakeholders toe.

Kortom, SAP Sustainability Footprint Management en SAP Sustainability Control Tower vullen elkaar aan en bieden een uitgebreide benadering van duurzaamheidsbeheer en -rapportages. Beide applicaties kunnen geïntegreerd worden met uw SAP S4HANA Cloud ERP systeem, om real-life data te genereren.

Debbie Berghmans, Business Consultant SAP S/4HANA Cloud, Public Edition


Meer informatie over Sustainability in relatie met SAP S/4HANA Cloud, Public Edition is te vinden ons Knowledge Center*:

 1. Sustainability
 2. Het Concept van SAP S/4HANA Cloud
 3. Het Platform van SAP S/4HANA Cloud

*) Ons Knowledge Center bevat uitsluitend Engelse teksten.

Categorieën