Release update 2302 Public Edition SAP S/4HANA Cloud
Blog SAP S/4HANA Cloud release update 2302
SAP S/4HANA Cloud
Axel Kleinjan
SAP S/4HANA Cloud
02/03/2023
8 min

Release update 2302 Public Edition SAP S/4HANA Cloud

02/03/2023
8 min

2302 Release Update voor Public Edition van SAP S/4HANA Cloud 

De SaaS oplossing met SAP S/4HANA Cloud, Public Edition groeit ontzettend hard.  Deze groei heeft te maken met het aantal klanten dat deze SaaS-ERP heeft gekozen als primair ERP system of geïntegreerd met het SAP ECC systeem (Two-Tier ERP).  De Saas-ERP is ook ontzettend gegroeid qua functionaliteiten. De kracht van SAP's SaaS-ERP is dat bedrijven deze nieuwe functionaliteiten direct kunnen inzetten, zonder langdurige IT projecten. Kortom, met SaaS-ERP heeft de business controle over de inzet en de extra inzet van mogelijkheden om snel en adequaat te reageren op hun business.

Hoogtepunten van de 2303 release Public Edition SAP S/4HANA Cloud

Nieuwe vormen van samenwerking

De kracht van SAP S/4HANA Cloud is het ondersteunen van end-to-end bedrijfsprocessen. Dit impliceer dat niet alleen de processen geïntegreerd dienen te zijn, maar dat medewerkers – zowel interne- als externe medewerkers/partners – eenvoudig samen kunnen werken. Deze samenwerking is gericht om samen Data-to-Value te brengen: het gaat niet om het kunnen delen, maar om eenvoudig de juiste insight te geven om direct te kunnen handelen. In de release van 2302 zijn onder meer de volgende zaken toegevoegd of uitgebreid:

Integratie met Microsoft Teams 

Deze functie maakt samenwerking mogelijk door uw bedrijfsgegevens in realtime te delen met uw collega's via Microsoft Teams-kanalen als Tabbladen! Uw medewerkers kunnen direct aan de taken werken en weloverwogen beslissingen nemen dankzij een betere zichtbaarheid en eenvoudige toegang tot actuele gefilterde informatie.

Integratie met Google Workspace

Speciale Templates kunnen binnen Google Sheets worden ingezet.  Na het invullen van alle relevante info kunt u het vervolgens uploaden en posten naar SAP S/4HANA Cloud, public edition

51 landen met Lokalisatie

De kracht van SaaS-ERP is de inzet in verschillende landen en direct complaint zijn met de lokale wet-en regelgeving. De lokalisaties zijn uitgebreid van 48 maar 51 landen. In de 2302 release zijn Argentinië, Egypte en Griekenland toegevoegd.  Er zijn meer dan 200 scope-items vrijgegeven voor de nieuwe lokale versies en hun landspecifieke functies.

SAP S/4HANA Cloud-2302 Lokalisatie & language Support

Om enkele hoogtepunten van landspecifieke functies te noemen: voor Argentinië de validatie van BTW-velden in verkooporders en dagelijkse BTW-rapporten voor aankopen en verkopen. Voor Egypte de elektronische facturering voor inkomende en uitgaande scenario's en ODN voor uitgaande facturen, credit- en debetnota's. En voor Griekenland o.a. inkooprekeningbeheer en ODN voor uitgaande factuurdocumenten.

In oktober vorig jaar heeft SAP de lokale versie voor Kroatië uitgebracht met EUR als landsvaluta, zodat klanten inspanningen voor valutaconversie kunnen vermijden door live te gaan na de EUR-omschakeling. Voor Australië en Nieuw-Zeeland zijn twee nieuwe lokale versies voor Subscription Billing and Revenue Management (SAP BRIM) aanwezig.

Two-Tier ERP Scenarios

Master-data-replicatie tussen hoofdkantoor en dochteronderneming het meest kritieke aspect voor een soepele werking van processen binnen two-tier ERP-scenario's. Master Data Replication met behulp van SAP Master Data Integration (MDI) service voor two-tier ERP is beschikbaar.  Via het SAP Business Technology Platform wordt het SAP MDI-service ingezet. Hiermee wordt een consistent beeld gegeven van masterdata in het hybride landschap.

SAP S/4HANA Cloud Release 2302 - Two Tier

De SAP MDI-service is gebaseerd op het SAP One Domain Model, waarbij objecten kunnen worden toegewezen aan een centraal domein voor toepassingen die verschillende talen spreken en configuratie van transactiegegevens op elkaar kunnen worden afgestemd. SAP MDI maakt gebruik van een hub and spoke model om standaardisatie bij de integratie van stamgegevens mogelijk te maken en ondersteunt uitbreidbaarheid met klantspecifieke velden. Zo legt het de basis voor integratie en uitbreidingsscenario's, zonder dat de Core ERP wordt aangetast.

Uitbreiden zonder de ERP Core aan te passen

Met SaaS-ERP gaat het om het configureren van oplossingen, zonder de oplossingen zelf aan te passen. Dit impliceert zeker niet dat er een verplicht keurslijf is waarbinnen gewerkt hoeft te worden. Via de SAP Extensibility Suite opties zijn er tal van mogelijkheden om functies aan te vullen, zonder de Core ERP aan te passen.

Op 1 september 2022 is onze SaaS-oplossing live gegaan met het landschap met drie systemen voor nieuwe klanten, wat meer flexibiliteit biedt om in de steeds veranderende bedrijfsbehoeften te voorzien. SAP S/4HANA Cloud, public edition 2302, heeft meer dan 4.700 API's en bijna 300 vrijgegeven objecten die u kunt gebruiken voor uw extensibility- en integratieprojecten..

Security, Identiteit en toegangsbeheer

Voor SaaS-ERP is het beheren van toegang altijd een belangrijk onderwerp. Vaak wordt naast SAP S/4HANA Cloud nog aanvullende oplossingen ingezet.  In de 2302 release is er nieuwe service actief, genaamd: Identity Management for SAP S/4HANA Cloud and Integrated Products. Hiermee kunnen stapsgewijze instructies worden gegeven voor identiteitsbeheer  voor SAP S/4HANA Cloud, public edition en geïntegreerde producten.

Voor toegangsbeheer zijn er verschillende nieuwe apps en functies voor groot onderhoud. Om een voorbeeld te noemen: met de nieuwe app 'Maintain Business Roles Group' kunt u bijvoorbeeld groepen van bedrijfsrollen aanmaken waaraan meerdere bedrijfsrollen kunnen worden toegewezen. Dit maakt het zeer eenvoudig om bedrijfsrollen van bepaalde categorieën te organiseren en te zoeken, en maakt het mogelijk om bedrijfsrollen die tot dezelfde groep behoren massaal te onderhouden.

SAP Build Process Automation

Sinds release 2208 zijn het aantal Cloud Studio Bot Templates met Machine Learning verdubbeld voor gebruikers die starten met SAP Build Process Automation. Deze vooraf geleverde botsjablonen helpen om snel aan de slag te gaan met de meest on-demand use cases in SAP S/4HANA Cloud.  Deze sjablonen kunnen verder worden uitgebreid met workflow elementen zoals business rules of goedkeuringsformulieren om op een flexibele manier grotere, complexere bedrijfsprocessen te automatiseren en meer stakeholders te betrekken dan alleen individuele use cases.

SAP S/4HANA Cloud Release 2302 - RPA

SAP Activate Methodology

De methodiek, speciaal, gericht op de SaaS omgeving om SAP S/4HANA Cloud te implementeren en te onderhouden Ook wel Cloud Application Management (CALM) genoemd.

In de 2302 release zijn voor CALM 36 Activate-taken verbeterd met procedures om u te helpen Cloud ALM beter te gebruiken. U kunt zien hoe deze SAP Activate-taken betrekking hebben op apps in SAP Cloud ALM, of het nu gaat om het opzetten van het project, het vastleggen en beheren van vereisten, testen, release beheer en operaties. SAP Activate geeft u nu voorschrijvende stappen over hoe u de meeste waarde kunt halen uit het gebruik van SAP Cloud ALM in uw SAP S/4HANA Cloud, public edition project.

Hoogte punten per Business Module

Financiën

 • Flexibele toewijzing van grootboeken en boekhoudprincipes
 • Beschikbaarheid van maximaal 16 boekingsperioden
 • Tijdsafhankelijke wijzigingen in Profit Center mogelijk
 • Nieuwe bankafschriftmonitor voor meerdere bankrekeningen
 • Verbeteringen aan Engineer-to-Order kosten postings op projecten voor winstgevendheidsanalyse

Governance, Regulations en Compliance

 • Integratie met Signavio
 • Effectiviteitstesten in SAP Financial Compliance Management voor gebruikscases zoals naleving van SOX
 • Nieuwe Manage Electronic Documents app ter ondersteuning van lokale rapportage compliance in 24 landen
 • Verbeterde controle van statutaire rapportvalidatie en -correctie
 • Nieuw Scope item 6NL voor integratie met het beheer van beveiligingscontroles in SAP Privacy Governance

Productie

 • Nieuwe app voor Capaciteitsevaluatie voor een betere capaciteitsanalyse van aandachtsgebieden
 • Verbeterde configuratie voor de Average-Daily-Use (ADU) en Classificatieberekeningen
 • Flexibele definitie van Display Horizons gebaseerd op ontkoppelde Lead Time in Demand-Driven Replenishment
 • Gemoderniseerde app "Manage Material Coverage" met verbeterde bruikbaarheid
 • MRP live: Inschakeling van de eenvoudige distributiesleutel om de gebruikssituaties en scenario's voor het uitvoeren van MRP live op SAP HANA uit te breiden
 • Nieuwe app om productiebevoorradingsgebieden te bewaken voor een efficiënter beheer van uw Kanban-en productiestamgegevens
 • Nieuwe app voor het instellen van een verantwoordelijkheidsgebied voor een supervisor met productieorders voor meer flexibiliteit, granulariteit en gemak bij het selecteren van de voor de gebruiker relevante orders.
 • Integratie met de samenwerkingsmogelijkheden van de SAP Enterprise Product Development oplossing

Supply Chain Management

 • Nieuwe app voor het beheer van uitgaande leveringen die aanpassingen door de gebruiker mogelijk maakt, zoals het verbergen, herschikken of toevoegen van nieuwe velden
 • Geavanceerde integratie tussen productie en magazijnbeheer op het gebied van productie materiaal aanvraag.
 • Mogelijkheid om ongeplande vrachtkosten op te nemen in vrachtfacturen om de stroom van vrachtkosten naar de financiële administratie te optimaliseren.
 • Mogelijkheid om inkomende, uitgaande en klantretour leveringen te bewerken na distributie naar een extern magazijn beheersysteem.
 • Mogelijkheid om uitgaande leveringen te bewerken die al zijn gedistribueerd naar Warehouse Management.
 • Aanvullende scenario's en functies voor het scannen van streepjescodes

Sourcing & Procurement

 • nieuwe self-service inkoop-app die gelegenheidsgebruikers een geconsolideerde one-stop-oplossing biedt die een snelle, intuïtieve en efficiënte winkelervaring biedt. Vervangt de 'Create Purchase Requisition'en 'My Purchase Requisitions'-app
 • Herinnering voor Inkooporder om herinneringen voor de levering van goederen of diensten te creëren en te versturen naar de zakenpartners om hen te herinneren aan achterstallige leveringsdata.
 • Analytische product sourcing overzichtspagina met betrekking tot sourcing projecten en offertes
 • Verbeterde configuratie voor de verdeling van ongeplande leveringskosten
 • Extractie van leveranciersfactuurbestanden uit e-mail en upload via Robotic Process Automation
 • Intelligente aanbeveling van materiaalgroepen voor centraal beheerde aanvragen
 • Extra workflow mogelijkheden voor centraal beheerde inkooporders
 • Ondersteuning van meerdere valuta in inkoopprojecten

Asset Management

 • Nieuwe app om automatisch terugkerende planningen te genereren
 • Verbeteringen aan het beheer van onderhoudsschema's voor activa
 • Beschikbaarheid van objectlijsten in "Manage Maintenance Items" zodat een relevante set assets periodiek via één onderhoudsorder kan worden onderhouden
 • Mogelijkheid tot externe samenwerking met dienstverleners en onderaannemers via externe catalogi
 • Mogelijkheid om documenten toe te voegen aan onderhoudsopdrachten voor extern aangeschafte onderdelen en diensten.
 • Toewijzing van documenten aan onderdelen in takenlijsten

Sales

 • Nieuwe 360-graden weergave app voor klanten
 • Nieuwe configuratieopties voor rolgebaseerde toegang tot prijzen kostendetails in verkooporders
 • Bijhouden van btw-records in de vorm van voorwaardenrecords in prijzen
 • Extra functies in Manage Customer Returns om de flexibiliteit voor gebruikers te vergroten

Product Compliance

 • Ondersteuning van de behandeling van gevaarlijke goederen die in tanks en in bulkcontainers worden vervoerd
 • Controle over het bijhouden van het volume van stoffen per individuele nalevingseis en bedrijfsproces in Volumetracering van stoffen voor een nalevingseis
 • Ondersteuning van meerdere adressen toegewezen aan een zakenpartner in processen voor zendingen van veiligheidsinformatiebladen
 • Integratie van productconformiteit leverancierscontrole in aankoopplanningsovereenkomst
 • Integratie van product compliance leverancierscontrole in inkoopinformatie record
 • Mogelijkheid om bedrijfseigen zinnen in sync te houden met zinnenbeheer om tijd en moeite van de gebruiker te verminderen

Sustainability

 • Nieuwe app "Our Ambitions" om de prestaties van strategische ESG-ambities en KPI's te visualiseren
 • integratie van gegevens van SAP Sustainability Control Tower in SAP S/4HANA Finance, voor EU-taxonomie
 • Mogelijkheid om Freight Transport Footprints te berekenen om inzicht te krijgen in de milieu-impact van het goederentransport.

Environment, Health and Safety

 • Nieuwe app 'Emissieverklaringen' voor het verzamelen, opslaan en berekenen van relevante emissieverklaringsgegevens voor wettelijke rapportage
 • Geïntegreerde analyse van afvalbeheer om gegevens van afvaltransportdocumenten samen te voegen, te analyseren en te vergelijken.
 • Nieuwe functie om nieuwe veiligheidsinstructies en nieuwe revisies voor bestaande veiligheidsinstructies te creëren voor alle gevaarlijke stoffen in uw fabriek

Professional Services

 • Verbeteringen in het Staffing voorstel voor een resource aanvraag
 • Enterprise Portfolioen Projectbeheer
 • Weergave van productieorderkosten in het projectkostenrapport
 • Opname van toegewezen orderkosten in het Project Budget Availability Report
 • Mogelijkheid tot Pass Down Settlement Rules in investeringsprojecten

Solution Order Management

 • Integratie van SAP CPQ met Solution Order Management
 • Gratis levering voor Solution Orders

Service

 • Mogelijkheid om onderdelen met serienummer te gebruiken via service- en reparatiebevestiging
 • Planning en dispatching van reparateurs voor interne reparaties met SAP Field Service Management
 • Opvolging van serviceoffertes met aanvullende diensten en reserveonderdelen om de procesefficiëntie te verhogen
 • Beslissingen nemen over follow-up activiteiten voor meerdere in-house reparaties om de efficiëntie te verhogen

Human Resources

 • nieuwe 'Worker Overview' app voor het weergeven en bekijken van werknemersinformatie (voor werknemers en uitzendkrachten), inclusief persoonlijke informatie, werkafspraken en aanvullende persoonsgebonden informatie
 • mogelijkheid om een werknemer die eerder bij het bedrijf werkte opnieuw in dienst te nemen binnen de Manage Workforce app

Two-Tier ERP

 • Integratie van SAP Analytics Cloud met SAP S/4HANA Cloud en SAP S/4HANA waardoor cash managers actuele en voorspelde cashflow en geplande cijfers van dochterondernemingen kunnen opvragen en gebruiken als referentiegegevens voor het ontwikkelen van de liquiditeitsplannen voor de groep.
 • MRP real-time zichtbaarheid en dekking voor productvraag en planningsgegevens tussen de Tier 1en Tier 2-systemen
 • Project gebaseerde Engineer-to-Order uitvoering tussen hoofdkantoor en dochtersysteem

Lokalisatie

 • Drie nieuwe lokale SAP-versies in 2302 voor Argentinië, Egypte en Griekenland.

Technology Topics

 • Verbeterde functie "CSV-bestanden uploaden" van de Migrate your data Migration Cockpit app, biedt extra flexibiliteit om staging tabellen te vullen met gegevens. Het gebruik van CSV-bestanden, naast XML-bestanden, biedt meer flexibiliteit om de staging tabellen met gegevens te vullen. Bovendien ondersteunen verschillende databases en spreadsheet-tools het importeren en exporteren naar CSV-formaat (Comma Separated Values).
 • Product en Business Partner master data governance functies consolidatie, massaverwerking en datakwaliteitsbeheer voor lokale governance in S/4HANA Cloud.
 • Aangepaste CDS Views voor data-extractie
 • CDS View entiteiten om aangepaste intelligente scenario's te creëren
 • Aangepaste situaties bewaken in Monitor Situations Extended app
 • Situation Knowledge Graph for Intelligent Situation Automation is een uitbreiding van Situation Handling op het SAP Business Technology Platform waarmee u situatiegegevens kunt analyseren en situaties automatisch kunt verwerken met behulp van bedrijfsregels.
 • Geavanceerde bewakingskaarten en functies in SAP Mobile Start

Aanvullende informatie

 Zie onze kennisbank voor eenoverzicht van de details over SAP S/4HANA Cloud en de Intelligent Enterprise Componenten

Bekijk ons Webinar agenda voor de komende onderwerpen.

Voor vragen over SAP S/4HANA Cloud of specifiek over de 2302 release, kunt u altijd contact met on opnemen.

Categorieën