Finance Led ERP zorgt voor innovatie binnen uw digitale transformatie
Finance Led ERP SAP Cloud ERP
SAP S/4HANA Cloud
Ferry Bogaards
SAP S/4HANA Cloud
02/02/2021
3 min

Finance Led ERP SAP Cloud ERP

02/02/2021
3 min

Finance Led ERP met SAP Cloud ERP zorgt voor financiële sturing door het gehele proces

De huidige wereld kenmerkt zich onder andere door snellere wijzigingen in het marktmodel en interne en externe belanghebbende partijen. Om succesvol te kunnen werken, zijn adequate controle methoden en technieken nodig om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen en volledige transparantie te behouden.  Dit vraagt om een integratie van het Finance & Controlling en het ERP systeem.

Finance & Controlling is een belangrijke stakeholder in het proces van digitale transformatie binnen de onderneming. Het doel is real-time transparantie van de gehele financiële waardeketen te realiseren. Van planning, administratie en controle tot risicobeheer.

Ongeveer twee derde van alle bedrijfsprocessen bestaat uit financiën en logistiek. Dit impliceert dat er veel te winnen valt bij integratie van deze twee werelden. Zo kunnen kostenberekening voor productiebehoeften automatisch worden bijgewerkt in het boekhoudsysteem en heeft dit een onmiddellijk effect op de bedrijfsbalans van de onderneming.
SAP Cloud ERP  zorgt voor een volledige integratie binnen onder andere de volgende onderdelen:

  • Order to Cash
  • Plan to Produce
  • Procure to Pay
  • Record to Report
  • Hire to Retire

In het overzicht van Scope Items voor Finance Led ERP worden alle betrokken Items getoond.

De meest cruciale financiële taken voor elke organisatie zijn de maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen en de budgetteringsprocedures; het produceren van financiële rapportages alleen is echter niet langer voldoende. Van financiële teams wordt verlangd dat ze halverwege de maand snapshots van gegevens leveren, maar ook vooruitziende voorspellingen en real-time analyses aanleveren. Niet alleen de gegevens die traditioneel in het ERP-systeem zijn opgeslagen, maar ook gegevens uit niet-financiële bronnen uit de hele onderneming.

De vraag naar real-time inzicht in gegevens gaat gepaard met een snelle uitbreiding van informatiebronnen en de kwaliteit van de informatie, waaronder dynamische klantsystemen en netwerken van leveranciers. ERP-klanten zien zich voor de uitdaging gesteld om door informatie volumes te navigeren en aan complexe rapportage-eisen te voldoen.

Financiële transformatie stimuleert innovatie en helpt marges te beheersen

Nieuw bedrijfsmodel creëert kansen en uitdagingen.

Finance & Control is altijd gericht op de financiële verslaglegging van de afgelopen periode en het uitvoeren van de financiële taken.  Maar tegenwoordig heeft de business meer nodig. De business verwacht dat Finance & Control de nodige inzichten levert voor het nemen van beslissingen.

SAP vision Finance Led ERP | SAP Cloud ERP

Automation binnen Finance & Control

Om tijd vrij te maken kunnen operationele taken vandaag verder worden geautomatiseerd door middel van Machine Learning. Het opzetten van Real-time Insights en KPI’s zorgt dat aan de juiste zaken de juiste aandacht wordt gegeven.

Manage de toekomst met Advanced Analytics

Wat we vaak zien bij Financiële rapportages is dat de geleverde inzichten meestal terugblikken op het verleden.  Of in andere termen: we rapporteren over actuals.  Dat is natuurlijk interessant, maar vertelt ons weinig over de toekomst.  En aangezien het verleden niet kan worden veranderd, is iedereen overtuigd van het feit dat meer inspanningen moeten worden geleverd voor toekomstgerichte inzichten.   Om meer te focussen op toekomstgerichte inzichten, en deze actiegericht te maken, dienen deze klassieke rapporteringsactiviteiten efficiënter worden gemaakt voor de operationele processen.  En dit is waar Advanced Analytics om de hoek komt kijken, in verschillende vormen, waaronder voorspellende analysecapaciteiten, slimme waarschuwingen, meer flexibiliteit in de rapportage door gebruik te maken van ingebouwde rapportage-mogelijkheden binnen SAP Cloud ERP.

Met deze opzet wordt tijd vrijgemaakt voor de invulling van nieuwe innovatieve en waardevolle rollen op het gebied van Advanced Analytics binnen een organisatie, die zorgen voor een financieel geleide operatie. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende zaken:

  • Big-data gebruiken voor financiële en niet-financiële gegevens
  • Uitwerken en invoeren van nieuwe businessmodellen
  • Opbouwen van expertise op het gebied van simulatie en voorspelling (Predictive Insights)

Digitale Transformatie met Finance Led ERP

Als gevolg daarvan wordt van de afdeling Finance & Control gevraagd om op een heel andere manier de strategie te sturen – door real-time inzicht te bieden en proactief advies te geven over investeringen, fusies en overnames, en over de uitvoering en transformatie van bedrijfsmodellen.

Bovendien wordt van Finance & Control gevraagd om het proces van digitale transformatie in de hele onderneming te ondersteunen. De som van deze veranderingen heeft het potentieel om de hele financiële waardeketen te beïnvloeden: van de manier waarop we factureren, kasposities, rapporteren en betalen tot de manier waarop we plannen en het bedrijf controleren. Ondernemingen hebben ingezien dat financiële transformatie zal helpen innovatie te stimuleren en marges te beheersen.

SAP Cloud ERP & Finance Led ERP

SAP Cloud ERP | SAP S/4HANA Cloud & SAP Business ByDesign

Scheer helpt u bij het transformeren naar een slagvaardige onderneming door digitalisatie van uw End-to-End processen op basis van Finance Led ERP. Deze opzet kan zowel binnen SAP S/4HANA Cloud als met SAP Business ByDesign worden gerealiseerd. Meer details over Finance Led ERP vindt u hier.

Ferry Bogaards
Managing Director Scheer Nederland

 

Categorieën